Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 67-ЕП
Пловдив, 20.05.2014

ОТНОСНО: регистриране на застъпници, предложени от ПП АТАКА

На 20.05.2014 г. в 11:00 часа е постъпило Заявление /Приложение № 40 от изборните книжа/ от Веселин Тодоров Божков - упълномощен представител на ПП АТАКА гр. Карлово допълнение към  вх. № 1/16.05.2014 г., от Входящия регистър на предложени за регистрация застъпници в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, към което са приложени: пълномощно, списък на застъпници - на хартиен и на електронен носител. Предлага се да бъдат регистрирани 15 (петнадесет) застъпници на кандидатската листа, съгласно приложения Списък. Беше извършена проверка на представените данни на лицата от „Информационно обслужване"АД  и след полученото потвърждение за коректността на данните Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Избирателен район  счита, че са налице условията за регистриране на застъпниците.

Предвид горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Избирателен район 

 

Р Е Ш И :

 

1.      РЕГИСТРИРА застъпници на кандидатската листа на ПП АТАКА, съгласно списък, представляващ  Приложение №1 , неразделна част от настоящото решение.

2.      На лицата да бъдат издадени удостоверения за застъпници.

3.      Лицата по т. 1 да се впишат в публичния регистър на застъпниците по чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс.

Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Областна администрация Пловдив.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в три дневен срок  от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

Енчо Асенов Захариев

 

СЕКРЕТАР:   

Елена Крумова Сиракова

 

Обявено на  20.05.2014 г. ....... часа                                 Свалено на: ......05.2014 г. .......ч.

* Публикувано на 20.05.2014 в 18:34 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол