Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Пловдив 17


РЕШЕНИЕ
№ 67–НС
Пловдив, 18.09.2014

ОТНОСНО: Упълномощаване представители на РИК 17, област Пловдив за приемане на бюлетините за района, за осъществяването на контрол при транспортирането и доставката на бюлетините, а също така и за тяхното съхранение

Като взе предвид постъпилото писмо от Централната избирателна комисия с изх.№ НС-15-175/17.09.2014 г. и необходимостта да бъдат определени членове на РИК 17, област Пловдив, които да извършат съвместно с представители на Областната администрация Пловдив, действията по приемането на отпечатаните хартиени бюлетини за района, осъществяването на контрол при транспортирането и доставката на бюлетините, а също така и за тяхното съхранение и на основание чл.72, ал.1, т.13 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия - Пловдив, 17 Избирателен район

Р Е Ш И:

І. УПЪЛНОМОЩАВА следните членове на РИК 17, област Пловдив, които да представляват комисията при приемането на бюлетините за района, осъществяването на контрол при транспортирането и доставката на бюлетините, за тяхното съхранение, а също така и правото да подпишат приемо-предавателния протокол, както следва:
1. Щерю Тянчев Царев
2. Йордан Янкулов Дамбулев
3. Надежда Мирославова Банчевска

ІІ. Действията по приемането на бюлетините, контрола при транспортирането и доставката им, и тяхното съхранение се извършват от поне двама от упълномощените по т.І. членове заедно.

ІІІ. Препис от настоящото решение да се изпрати на Централната избирателна комисия и Областна администрация Пловдив.
Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в три дневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Енчо Захариев

СЕКРЕТАР:
Айтен Салим

* Публикувано на 18.09.2014 в 18:30 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол