Архив избори:
30.05.2019

Съобщение

Председателят на Районна избирателна комисия Седемнадесети район - Пловдивски  свиква заседание на 30.05.2019 г. от 16:30 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300 А.

  • Дневин ред: Постъпила жалба

 

 

26.05.2019

Съобщение до СИК и Общини

ВАЖНО!!!

Във връзка с неявяването  на назначени членове на СИК от квотите на КП "Обединени патриоти" и ПП ВОЛЯ и поради липса на предоставени от тях предложения с резервни имена за замяна, уведомяваме СИК на територията на Седемнадесети избирателен район - Пловдивски - ОСТАВАТ ДА РАБОТЯТ В НАМАЛЕН СЪСТАВ до приключване на изборния ден.

26.05.2019г. 12:15ч.

 

 

20.04.2019

Защита на личните данни от РИК

РИК е администратор на лични данни за целите на произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Пълният текст на Указанията на ЦИК приети с No ЕП-15-12/19.04.2019г. може да изтеглите от приложения файл по-долу.

 

15.04.2019

ЗА ОБЩИНИТЕ

Във връзка с провеждането на консултациите за сформиране съставите на СИК при кметовете на общините, РИК - Седемнадесети  район – Пловдивски  уведомява участниците в консултациите, че при провеждане на консултациите  следва се съобразят с  Решение 150-ЕП  от 11.04.2019г. на ЦИК и Решение 159-ЕП от 12.04.2019г на ЦИК.

26.05.2019

Съобщение до СИК и Общини

ВАЖНО! 

Дописване под чертата в избирателен списък се допуска на лицата:

 • снабдени с удостоверение за гласуване на друго място (УГДМ) – Приложение № 19-ЕП, членове на ЦИК, РИК, наблюдатели и кандидати;
 • членовете на СИК и охраната на съответната секция, които обслужват секция, различна от тази по постоянния им адрес, след като представят декларация по образец – Приложение № 75-ЕП, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;
 • избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, които гласуват в избрана от тях секция или в секция, предназначена за тях на първия етаж (партер), след представяне на декларация по образец – Приложение № 75-ЕП, че не са гласували и няма да гласуват на друго място;

и всички останали съгласно точка 5 на Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. при гласуване с хартиени бюлетини.

 

25.05.2019

Съобщение

Считано от 25 май 2019г. до 27 май 2019г. Районна избирателна комисия Седемнадесети избирателен район – Пловдивски ще се намира на нов административен адрес: Международен панаир – Пловдив, палата № 6, гр. Пловдив, тел. : 032 990804; 0886333758; 0886333457; 0884713458; 0885190444; e-mail: [email protected]

25.05.2019

НА ВНИМАНИЕТО НА МЕДИИТЕ!

Във връзка с произвеждането на избори за Европейски парламент на 26 май 2019 г. информация относно избирателната активност на територията на Седемнадесети избирателен район Пловдивски ще се дава от Председателя на РИК 17 г-жа Дарина Тодорова, в следните часове: 08:00ч., 10:30 ч., 13:00 ч. и 18:00 ч. на телефон - 0886 333758.

В 20:30 ч. с Председателя на РИК 17 – г-жа Дарина Тодорова ще се проведе кратък брифинг в палата № 6 на Международен панаир – Пловдив, относно приключването на изборния ден.

23.05.2019

Съобщение за общини, партии, коалиции и СИК

Във връзка с необходимостта от технологично време за извършване на проверки на подаваните имена за замени на членове на СИК на територията на Седемнадесети избирателен район и време за изготвяне на решения, Ви уведомяваме, че замени ще се приемат в РИК 17 до 13:00 ч. на 24.05.2019 г. на e-mail[email protected]

20.05.2019

Съобщение

Председателят на Районна избирателна комисия Седемнадесети район - Пловдивски  свиква заседание на 23.05.2019 г. от 17:00 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300 А.

17.05.2019

ЗА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

17.05.2019г. 

ВАЖНО: В срок до 17:00 часа на 22  май (сряда) 2019г. РИК 17 – Пловдивски ще приема заявления (в това число и на електронен носител)  за регистрация и замени на вече регистрирани застъпници на партии, коалиции и инициативни комитети.

 

ВАЖНО: В срок до 17:00 часа на 24  май (петък) 2019г. РИК 17 – Пловдивски ще приема списъци (в това число и на електронен носител) на представители на партии, коалиции и инициативни комитети, които списъци РИК 17 да публикува в регистъра на  интернет страница си.

 

15.05.2019г. 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., че при подаване на документи за свои упълномощени представители следва  да спазват стриктно процедурата, разписана в Решение № 95-ЕП от 08.04.2019г. на ЦИК.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат.

Забележка: 

Препоръчваме да се използва приложения файл на Excel за изготвяне на техническия носител:

Важно: 

 • Оцветяването на фона на клетките в син цвят и наклонен шрифт значи, че ЕГН-то се среща повече от веднъж (дублира се);
 • Оцветяването в червен цвят означава, че ЕГН-то не е коректно (има липсваща или грешна цифра, или има нецифров символ).
 • Моля, коригирайте докато получите бял фон на всички ЕГН-та!
 • При пействане(Paste) в тази колона, моля ползвайте PasteSpecial - Values, за да не се унищожат форматиранията и проверките, водещи до контролата и оцветяването на фона.

 

08.05.2019г. 

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ 

Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019г., че при подаване на документи за регистрация на застъпници и заместващи застъпници следва  да спазват стриктно процедурата, разписана в Решение № 59-ЕП от 04.04.2019 г. на ЦИК.

За улеснение на партиите, коалициите и инициативните комитети към настоящото съобщение се прилагат необходимите за регистрацията на застъпници и заместващи застъпници образци на изборни книжа:

Приложение № 39

Заявление за първоначална регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на … г. (чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс) (чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1 и 3 и чл. 123 от Изборния кодекс)

Приложение № 40

Заявление за регистрация на допълнителни застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на … г. (чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 4, чл. 118, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) (чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1 и 3 и чл. 123 от Изборния кодекс)

Приложение № 41

Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на … г. (чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 2 от Изборния кодекс) (чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 3 и чл. 123 от Изборния кодекс)

Приложение № 43

Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 от ИК)

 

Забележка: 

С цел недопускане на несъответствия препоръчваме да се използва приложения файл на Excel за изготвяне на техническия носител:

Важно: 

 • Оцветяването на фона на клетките в син цвят и наклонен шрифт означава, че ЕГН-то се среща повече от веднъж (дублирано;
 • Оцветяването в червен цвят означава, че ЕГН-то не е коректно (има липсваща или грешна цифра, или има нецифров символ).
 • Моля, коригирайте докато получите бял фон на всички ЕГН-та!
 • При пействане в тази колона, моля ползвайте Paste Special - Values, за да не се унищожат форматиранията, водещи до контролата и оцветяването на фона.
17.05.2019

Съобщение

За всички членове на Районна избирателна комисия Седемнадесети район - Пловдивски е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО присъствието на обучението от ЦИК, което ще се проведе на 17.05.2019 г. (петък) от 14:30 ч., в сградата на Областна администрация Пловдив - пл. "Никола Мушанов" № 1, зала 300 (конферентна зала).

16.05.2019

ЗА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

16.05.2019г. 

 

ОБУЧЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В СЕДЕМНАДЕСЕТИ ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН - ПЛОВДИВСКИ

 

община

дата

начален час

член на РИК 17

АСЕНОВГРАД

 

21.05.2019 г.

10:00 ч.

14:00 ч.

Ферад Мурад

Васил Стефанов

БРЕЗОВО

 

23.05.2019 г.

09:30 ч.

Иван Кърчев

Донка Минчева

КАЛОЯНОВО

 

20.05.2019 г.

17:30 ч.

Янко Радунчев

Стелияна Немцова

Иван Кърчев

КАРЛОВО

 

20.05.2019 г.

17:30 ч.

Росица Гавазова

Георги Искров

Невена Димитрова

КРИЧИМ

 

22.05.2019 г.

17:30 ч.

Валя Кръстанова

Никола Коцелов

КУКЛЕН

17.05.2019 г.

14:00 ч.

Светослав Титов

Станимир Калайджиев

ЛЪКИ

 

20.05.2019 г.

10:30 ч.

Ферад Мурад

Васил Стефанов

МАРИЦА

 

20.05.2019 г.

17:30 ч.

18:30 ч.

Иван Кърчев

Донка Минчева

ПЕРУЩИЦА

 

20.05.2019 г.

17:30 ч.

Валя Кръстанова

Никола Коцелов

ПЪРВОМАЙ

 

21.05.2019 г.

17:30 ч.

Филка Марин

Добромир Кузманов

РАКОВСКИ

 

23.05.2019 г.

17:30 ч. – с. Белозем

19:00 ч.

Иван Кърчев

Донка Минчева

РОДОПИ

 

21.05.2019 г.

14:00 ч. – СИК № 001-027

15:15 ч. – СИК № 028-056

Светослав Титов

Станимир Калайджиев

САДОВО

 

15.05.2019 г.

17:00 ч.

Филка Марин

Добромир Кузманов

СОПОТ

 

21.05.2019 г.

17:30 ч.

Росица Гавазова

Георги Искров

Невена Димитрова

СТАМБОЛИЙСКИ

 

20.05.2019 г.

15:00ч.

Валя Кръстанова

Никола Коцелов

СЪЕДИНЕНИЕ

 

21.05.2019 г.

17:30 ч.

Янко Радунчев

Стелияна Немцова

Иван Кърчев

ХИСАРЯ

 

22.05.2019 г.

13:00 ч. – с. Старосел

17:30 ч.

Янко Радунчев

Стелияна Немцова

Иван Кърчев

15.05.2019

ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

15.05.2019г. 

ГЛАСУВАНЕ  НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Списък по общини с местонахождението на избирателните секции на територията на Седемнадесети избирателен район -  Пловдивски, определени за гласуване  на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както и мерките за осигуряване на достъпна среда на избирателите с увреждания до избирателните секции по чл. 10 от ИК  и обявени телефони и адреси за подаване на заявки за помощ в изборния ден при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

14.05.2019г. 

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26.05.2019Г.

Във връзка с Решение на Централна избирателна комисия № 158-ЕП/12.04.2019г. и с оглед разясняване правата на гражданите, Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област публикува сканиран образец на бюлетината за гласуване в изборите на 26.05.2019г.:

 

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 221-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 220-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 219-ЕП / 26.05.2019

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения