Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 1-ЕП
Пловдив Област, 08.04.2019

ОТНОСНО: реда за свикване на заседания и начина на приемане на решения на Районната избирателна комисия – Седемнадесети район – Пловдивски при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

На основание чл. 70 и чл. 71 от Изборния кодекс, както и Решение № 39-ЕП/ 02.04.2019г. на Централна избирателна комисия, Районната избирателна - Седемнадесети район – Пловдивски

 

Р Е Ш И:

 

 1. Районната избирателна комисия се свиква на заседание от нейния председател или по искане на най-малко една трета от членовете и. При отсъствие на председателя заседанията на РИК се свикват от определен от него заместник-председател.
 2. Членовете на РИК се уведомяват за датата и часа на насрочените заседания по телефон и чрез съобщение, което се публикува на интернет страницата на комисията.
 3. Заседанията на комисията се ръководят от председателя, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател.
 4. Районната избирателна комисия заседава, когато присъстват повече от
 5. половината от членовете и.
 6. Районната избирателна комисия се произнася с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове и се подписват от председателя и секретаря. Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на кодекса. В този случай в мотивите на решенията се изписва кратко описание на предложението за решение и изложените съображения против, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ ИК.
 7. При отмяна на решение за отхвърляне районната избирателна комисия постановява ново решение, което приема с мнозинство повече от половината от членовете и.
 8. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за“ или „против“. Не се допуска гласуване „въздържал се“.
 9. За заседанията на комисията се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията.
 10. Членовете на РИК, когато не са съгласни с посоченото в протокола, могат да го подписват с „особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то.
 11. Членовете на РИК, когато не са съгласни с прието решение, могат да изразят „особено мнение“, като писмено посочат в какво се изразява то.
 12. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК се подписват от председателя и секретаря и се подпечатват с печата им.
 13. Когато председателят, съответно секретарят отсъства, решенията, протоколите и удостоверенията се подписват от секретаря, съответно от председателя и от заместник-председател. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.
 14. На заседанията на комисията може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.
 15. Заседанията на РИК се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на комисията, на която предварително се обявява проект за дневен ред.
 16. Районната избирателна комисия поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния район, включително от машинното гласуване, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички публични регистри при спазване изискванията за защита на личните данни.
 17. Районната избирателна комисия публикува на интернет страницата си видеозапис (архив) от заседанията на комисията незабавно след приключване на съответното заседание.

  

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Айтен Сали Салим

* Публикувано на 08.04.2019 в 17:47 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 221-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от Мария Ангелова от град Асеновград с вх.№ 13/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 220-ЕП / 30.05.2019

  относно: Постъпила Жалба от инж. Янка Мущанова от град Първомай с вх.№ 12/30.05.2019 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети район – Пловдивски.

 • № 219-ЕП / 26.05.2019

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100012 – Асеновград в община Асеновград поради констатирано съществено несъответствие.

всички решения