Архив избори:
03.04.2017

ЗАСЕДАНИЕ НА 04.04.2017 Г. ОТ 17:30 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 04.04.2017г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.

 

Дневен ред:

1. Постъпил Сигнал  с вх. № 38 от 03.04.2017г от Ал. Берданкова Упълномощен  представител на КП БСП за България, относно несъответствие в броя на отпечатаните и раздадени по СИК-ве в област Пловдив бюлетини.

30.03.2017

ЗАСЕДАНИЕ НА 31.03.2017 Г. ОТ 17:30 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 31.03.2017г. от 17:30 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.

23.03.2017

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област уведомява, че предаването на изборните книжа и материали на 25.03.2017г. на секционните избирателни комисии ще се извършва по следния график:

 

Община

Дата

Начален час

Член на РИК

Асеновград

25.03.2017г.

14:00ч.

16:00ч.

Айтен Салим, Ваня Костадинова, Людмила Андонова

Брезово

25.03.2017

16:30ч.

Иван Кърчев

Калояново

25.03.2017

10:00ч.

Иван Кърчев

Карлово

25.03.2017

14:00ч.

Йордан Дамбулев

Кричим

25.03.2017

16:00ч.

Валя Кръстанова, Елена Караманова

Куклен

25.03.2017

13:00ч.

14:00ч.

Ангел Господинов, Стоян Янаджиев

 

Лъки

25.03.2017

16:00 ч.

Айтен Салим, Ваня Костадинова, Людмила Андонова – потв.

Марица

25.03.2017

13:00ч.

14:00ч.

Семиха Яшар

Перущица

25.03.2017

14:00ч.

Валя Кръстанова, Елена Караманова

Първомай

25.03.2017

13:30ч.

Добромир Кузманов

Раковски

25.03.2017

15:00ч.

Иван Кърчев

Родопи

25.03.2017

12:30ч.

Диана Дишлиева,

Садово

25.03.2017

15:30ч.

Милена Калинова

Сопот

25.03.2017

13:30ч.

Иванка Милева

Стамболийски

25.03.2017

15:00ч.

Валя Кръстанова, Елена Караманова

Съединение

25.03.2017

15:00ч.

Елена Кинаева

Хисаря

25.03.2017

09:00ч.

Елена Кинаева

 

23.03.2017

ГРАФИК НА ДЕЖУРСТВАТА НА РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ГРАФИК НА ДЕЖУРСТВАТА НА РАЙОННИТЕ ПРОКУРАТУРИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ПРОКУРАТУРА

АДРЕС

ПЕРИОД НА ДЕЖУРСТВО

ДЕЖУРЕН ПРОКУРОР

ТЕЛЕФОНИ

E-MAIL

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ

гр. Пловдив, пл. "Съединение" №3, ет.6

 

25.03.2017г.

8,30-19ч.

 

26.03.2017г.

началото на изборния ден до обявяването му от ЦИК за приключил

ГЕРГАНА МУТАФОВА

 

РУМЯНА ЗАЙКОВА – КАЛЕЕВА

032/600 300

032 600 329

032/600 476

[email protected]

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА АСЕНОВГРАД

гр. Асеновград, пл. "Акад. Николай Хайтов" №8, ет.6

25.03.2017г.

8,30-19ч.

 

26.03.2017г.

началото на изборния ден до обявяването му от ЦИК за приключил

КАЛОЯН ДИМИТРОВ

БОРИС МИХОВ

0331/62343 0331/62341

[email protected]

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА КАРЛОВО

гр. Карлово, бул. "Освобождение" №4, ет.4

25.03.2017г.

8,30-19ч.

 

26.03.2017г.

началото на изборния ден до обявяването му от ЦИК за приключил

ДИМИТРИНА ШЕКЕРЕВА

0335/ 93110

[email protected]

 

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ПЪРВОМАЙ

гр. Първомай, ул. "Христо Ботев" №13

25.03.2017г.

8,30-19ч.

 

26.03.2017г.

началото на изборния ден до обявяването му от ЦИК за приключил

ВАЛЕРИЙ ВЕЛЧЕВ ЙОАННА ЗАПРЯНОВА

0336/6-20-65

0336/6-20-33

[email protected]

21.03.2017

Съобщение: Важно за регистрацията на застъпници

Съгласно т. 5 на  Решение № 4172-НС от 01.02.2017г. на ЦИК.

Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Районна избирателна комисия чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 40-НС от изборните книжа), подадено три дни преди изборния ден – 17,00 часа на 22 март 2017 г. Заявлението се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице.

17.03.2017

МЕРКИ ЗА ЛИЦА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

На свое заседание от дата 11.03.2017 г,  РИК 17 Пловдив област прие следното решение:

В съответствие с правомощията на РИК по чл. 10 ал.1 от ИК, чл.72 ал.1, точки 1, 2 и 14 от ИК и с оглед правото по чл. 235 ал.3 от ИК на лица с увредено зрение или затруднения в придвижването да гласуват в секция по свой избор, РИК 17 Пловдив област определи секциите на първия етаж /партер/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горния етаж на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдив област. Заявки за осигуряване на транспорт в изборния ден, 26.03.2017г., на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, ще се приемат по общини в съответствие с предоставените данни и телефони.

В тази връзка общинските администрации следва да обозначат с указателни табели всички изборни секции, находящи се на първите етажи, като секции, в които могат да гласуват избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

14.03.2017

График за провеждане на обучения на секционните избирателни комисии на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдив област

График за провеждане на обучения на секционните избирателни комисии на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдив област:

ОБЩИНА

РАБОТНА ГРУПА

ДАТА НА ОБУЧЕНИЕ

ЧАС

МЯСТО НА ОБУЧЕНИЕ

СИК

Асеновград

Айтен Салим

Ваня Костадинова

Людмила Андонова

16.03.2017

11:00

 

 

 

 

 

гр. Асеновград

пл. “Академик Н. Хайтов“ № 9,              зала № 601

060-096 СИК

098-099 СИК

100-103 СИК

105, 107 СИК

 

 

13:00

 

гр. Асеновград

пл. “Академик Н. Хайтов“ № 9,              зала № 601

 

001-030 СИК

 

 

15:00

гр. Асеновград

пл.“Академик Н. Хайтов“ № 9,              зала № 601

031-059 СИК

97 СИК

101,104,106 СИК

108-109 СИК

Брезово

Иван Кърчев

Антон Карагачлиев

20.03.2017

10:00

гр. Брезово,

СОУ „Христо Смирненски“, многофункционална зала

001-020 СИК

Калояново

Елена Кинаева

Иван Кърчев

21.03.2017

16:30

гр. Калояново,           пл. „Възраждане“ 6, киносалон

001-021 СИК

Карлово

Йордан Дамбулев

Иванка Милева

 

21.03.2017

17:00

гр. Карлово,          НЧ “Васил Левски“

001-078 СИК

Кричим

Валя Кръстанова

Елена Караманова

20.03.2017

17,30

гр. Кричим, пл. „Обединение“ № 3, зала № 21

001-010 СИК

Куклен

Диана Дишлиева

Ангел Господинов 

20.03.2017

15:30

гр. Куклен,                  ул. „Александър Стамболийски“ 43

001-014 СИК

Лъки

Айтен Салим

Ваня Костадинова

Людмила Андонова

 

20.03.2017

10:00

гр. Лъки

ул. „Възраждане“ 18

001-011 СИК

Марица

Семиха Яшар

Антон Карагачлиев

 Иван Кърчев

20.03.2017

16:00

 

гр.Пловдив, заседателна зала на община „Марица“

001-019 СИК

 

17:00

 

гр.Пловдив, заседателна зала на община „Марица“

020-039 СИК

Перущица

Валя Кръстанова

Елена Караманова

21.03.2017

17,00

гр. Перущица,           ул. “Отец Паисий“ №2, ет.3, зала Общински съвет

001-006 СИК

Първомай

Добромир Кузманов

Милена Калинова

 

21.03.2017

12:00

гр. Първомай,        ул. „Братя Миладинови-юг“ 50, заседателна зала

001-040 СИК

Раковски

Иван Кърчев

Антон Карагачлиев

24.03.2017

17.00

 

Белозем,                       НЧ „Просвета 1909г.“

021-029 СИК

 

18:30

гр. Раковски,               НЧ „Св.Св. Кирил и Методий“

001-014 СИК

016-020 СИК

030-033 СИК

Родопи

Диана Дишлиева

Ангел Господинов 

20.03.2017

10:00

 

гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански“ № 1А

001-027 СИК

 

12:30

гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански“ № 1А

028-055 СИК

Садово

Добромир Кузманов

Милена Калинова

 

21.03.2017 година

17:30

гр. Садово,           НЧ „Христо Смирненски“

001-021 СИК

Сопот

Йордан Дамбулев

Иванка Милева

 

21.03.2017

18:30

гр. Сопот,

Девическо (Радино) училище

001-012 СИК

Стамболийски

Валя Кръстанова

Елена Караманова

17.03.2017

17:30

гр. Стамболийски

НЧ “Никола Йонков Вапцаров - 1924”

001-027 СИК

Съединение

Елена Кинаева

Иван Кърчев 

 

23.03.2017

17:30

гр. Съединение,      бул.„6-ти септември“ № 13, заседателна зала

001-019 СИК

Хисаря

Елена Кинаева

Иван Кърчев

22.03.2017

10:30

 

Старосел,               Битов комбинат

014-021 СИК

17:00

гр. Хисаря,                    НЧ “Иван Вазов“

001-013 СИК

022-024 СИК

Обучението да се проведе по утвърдена програма в съответствие с приетите в Решение № 4421-НС от 07.03.2017г. на ЦИК Методически правила за дейността на Обучителното звено към ЦИК /раздел V, т.2/, включително чрез използването на образци от изборните книжа и материали, нагледни обучителни материали, електронни обучителни средства – презентации, видеоклипове и др.

Обучението ще се проведе съвместно с представители на общинските администрации, РУ при ОД на МВР и районната служба за пожарна безопасност и защита на населението.

 

10.03.2017

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 26.03.2017Г.

Във връзка с протоколно решение на Централна избирателна комисия от 08.03.2017г. и с оглед разясняване правата на гражданите, Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област публикува сканиран образец на бюлетината за гласуване в изборите на 26.03.2017г. за Седемнадесети изборен район – Пловдив област:

09.03.2017

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г., че при подаване на документи за свои упълномощени представители следва  да спазват стриктно процедурата, разписана в Решение № 4173-НС от 01.02.2017г. на ЦИК.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение № 1 към Решение № 4173 от 01.02.2017г.)

Забележка: 

Препоръчваме да се използва приложения файл на Excel за изготвяне на техническия носител:

Важно: 

 • Оцветяването на фона на клетките в син цвят и наклонен шрифт значи, че ЕГН-то се среща повече от веднъж (дублира се);
 • Оцветяването в червен цвят означава, че ЕГН-то не е коректно (има липсваща или грешна цифра, или има нецифров символ).
 • Моля, коригирайте докато получите бял фон на всички ЕГН-та!
 • При пействане(Paste) в тази колона, моля ползвайте PasteSpecial - Values, за да не се унищожат форматиранията и проверките, водещи до контролата и оцветяването на фона.
06.03.2017

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ

Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в избори за народни представители на 26.03.2017г., че при подаване на документи за регистрация на застъпници и заместващи застъпници следва  да спазват стриктно процедурата, разписана в Решение № 4172-НС от 01.02.2017г. на ЦИК.

За улеснение на партиите, коалициите и инициативните комитети към настоящото съобщение се прилагат необходимите за регистрацията на застъпници и заместващи застъпници образци на изборни книжа:

Приложение № 40

Заявление за първоначална регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на … г. (чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 118, ал. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 117, ал. 4 от Изборния кодекс) (чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1 и 3 и чл. 123 от Изборния кодекс)

Приложение № 41

Заявление за регистрация на допълнителни застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на … г. (чл. 72, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 4, чл. 118, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) (чл. 57, ал. 1, т. 15, чл. 117, ал. 5, чл. 118, ал. 1 и 3 и чл. 123 от Изборния кодекс)

Приложение № 42

Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за изборите за народни представители на … г. (чл. 72, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 2 от Изборния кодекс) (чл. 57, ал. 1, т. 15 и чл. 118, ал. 4 във връзка с ал. 1, 3 и чл. 123 от Изборния кодекс)

Приложение № 43

Декларация от лицата, заявени за регистрация като застъпници (по чл. 3, ал. 3, чл. 117, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 във връзка с чл. 118, ал. 1, 2 и 3 от ИК)

 

Забележка: 

С цел недопускане на несъответствия препоръчваме да се използва приложения файл на Excel за изготвяне на техническия носител:

Важно: 

 • Оцветяването на фона на клетките в син цвят и наклонен шрифт означава, че ЕГН-то се среща повече от веднъж (дублирано;
 • Оцветяването в червен цвят означава, че ЕГН-то не е коректно (има липсваща или грешна цифра, или има нецифров символ).
 • Моля, коригирайте докато получите бял фон на всички ЕГН-та!
 • При пействане в тази колона, моля ползвайте Paste Special - Values, за да не се унищожат форматиранията, водещи до контролата и оцветяването на фона.
25.02.2017

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ

Начало на предизборната кампания: 24 февруари 2017 г.

Край на предизборната кампания: в 24,00 ч. на 24 март 2017 г.

Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

 

Изисквания към публичните изяви в рамките на кампанията:

Гражданите, партиите, коалициите, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.

Предизборната кампания се води на български език.

Предизборните събрания са публични и се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на МВР.

 

Агитация и агитационни материали:

Агитационните материали се поставят на определени със заповед на кмета на съответната община места, а на сгради,  огради и витрини – единствено с разрешение на собственика или управителя на имота.

В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.

По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали.

На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

Не се допуска предизборна агитация под всякаква форма в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала.

Лицата на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации не могат да провеждат предизборна агитация на работните си места.

Служителите на всички вероизповедания не могат да извършват предизборна агитация. Извършването на религиозни обреди не е предизборна агитация.

Нарушението на забраните за предизборна агитация представлява административно нарушение и всяко физическо лице-нарушител се санкционира с глобата, определена в чл. 480 от ИК (в зависимост от нарушението глобите варират между 300 и 15 000 лв.)  

 

Забрани:

Забранява се използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

Забранено е ползването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация под всякаква форма.

Забранява се публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.

Забранява се използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението.

Забранява се поставянето на агитационни материали на партии и коалиции в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

 

В правомощията на РИК 17 Пловдив област е да се произнася по жалби за неправилно поставени агитационни материали по време на предизборната кампания.

 

Районна избирателна комисия 17 Пловдив област пожелава успешна, толерантна, коректна и общественополезна предизборна кампания на всички политически субекти, регистрирали се за участие в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

 

14.02.2017

На вниманието на партиите, коалициите и инициативните комитети, които желаят да регистрират кандидатска листа в Седемнадесети изборен район Пловдив област

Във връзка с препоръката в Приложение № 66-НС от изборните книжа предложението за регистрация на кандидатска листа да се представя и на технически носител в Excel формат и  Решение № 4193-НС/02.02.2017 г. на ЦИК, файла за въвеждане на данните може да изтеглите от ТУК.

14.02.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

 Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

 • През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/ 
  Сайтът предоставя и възможността да се подават "Искане за гласуване по настоящ адрес" по електронен път и да се регистрират издадените "Удостоверения за гласуване на друго място“ от общинските администрации след идентификация с електронен подпис.
 • Чрез SMS 
  Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.
 • Чрез стационарен или мобилен телефон 
  Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
13.02.2017

Отговорници по общини

Съгласно Решение № 5 № 5-НС/06.02.2017 на РИК 17 Пловдив област, съобщаваме следното: 

Отговорници по общини на територията на област Пловдив за предстоящите избори  за народни представители на 26 март 2017г. са:

1.1. За общините „Асеновград" и „Лъки":

- Айтен Салим; 

- Ваня Костадинова.

- Людмила Андонова

1.2. За общините „Карлово" и „Сопот":

- Иванка Милева  ;

- Йордан Дамбулев.

1.3. За общините „Кричим", „Перущица" и „Стамболийски":

- Елена Караманова – Захариева;

- Валя Кръстанова

1.4. За общините „Брезово", „Раковски" и „Марица":

- Иван Кърчев;

- Семиха Яшар;

- Антон Карагачлиев

1.5. За общините „Калояново", „Хисаря" и Съединение":

- Елена  Кинаева

- Иван  Кърчев

- Людмила Андонова

1.6. За общините „Родопи" и „Куклен":

- Ангел Господинов

- Стоян Янаджиев

- Дияна Дишлиева

1.7. За общините „Първомай" и „Садово":

- Добромир Кузманов

- Милена Калинова

08.02.2017

Начален срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети

Началният срок за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети в Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдив област  за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г., е 07 февруари 2017 г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 13 февруари 2017 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 13 февруари 2017 г.

За участие в изборите инициативните комитети внасят 100 (сто) лева по сметка на Централната избирателна комисия в Българска народна банка, както следва:

IBAN: BG85 BNBG 9661 3300 1070 03

BIC: BNBGBGSD

08.02.2017

ГЛАСУВАНЕ В ПОДВИЖНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ

До 11 март избирателите, които по здравословни причини не могат да гласуват в определената за тях секция, трябва да подадат заявление, че биха желали да упражнят своето право на глас извън изборно помещение.

Заявленията (Приложение № 14 от изборните книжа) се подават до кмета на общината, района или кметството, или до кметския наместник, като постоянният или настоящият адрес на желаещия да гласува трябва да бъде на територията на съответното населено място. За да бъдат вписани в специалния избирателен списък, избирателите с трайни увреждания трябва да приложат копие от медицински документ, потвърждаващ невъзможността за напускане на жилището.

За да се организира подвижна избирателна секция в конкретен район, трябва да има подадени най-малко 10 заявления.

Ако има желаещи, но са по-малко от 10 човека, ще бъде организирана подвижна избирателна секция, която да обхване повече административни райони.

08.02.2017

ГЛАСУВАНЕ НА УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ

Учениците и студентите – редовно обучение, НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ за гласуване по настоящ адрес.

Те могат да гласуват в изборите за народни представители на 26.03.2017г в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучават, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес, след представяне на:

 1. ЛИЧНА КАРТА;
 2. надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година УЧЕНИЧЕСКА, или за съответния семестър – СТУДЕНТСКА книжка;
 3. декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.

Декларациите се предоставят на лицата в деня на изборите, на място, в съответната СИК.

08.02.2017

ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

За да може да гласува по настоящ адрес, желаещият избирател трябва да подаде заявление по образец в съответната администрация на община/кметство/район. Срок за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес: до 11.03.2017г.

Заявлението е образец Приложение № 12 от изборните книжа:

08.02.2017

Начален срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители

Началният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители в Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдив област за участие в изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г., e 07 февруари 2017г.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати за народни представители е 17:00 ч. на 21 февруари 2017 г.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, РИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 21 февруари 2017 г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 301-НС / 04.04.2017

  относно: Сигнал вх. № 38/03.04.2017 г., подаден от Александра Костадинова Берданкова, упълномощена с пълномощно № 286 от 16.03.2017 година от Корнелия Петрова Нинова, председател и представляващ коалиция от партии „БСП за България”

 • № 300-НС / 31.03.2017

  относно: Жалба вх. № 37/30.03.2017г. от Иван Иванов Янков във връзка с неотстранени агитационни материали на територията на община Калояново.

 • № 299-НС / 31.03.2017

  относно: Определяне на член на РИК 17 – Пловдив област за предаване на областната администрация Пловдив на останалите книжа и материали, с изключение на предназначените за Централната избирателна комисия.

всички решения