Архив избори:
05.04.2023

Протокол и СУМАРНИ ДАННИ за избиране на народни представители

02.04.2023

Съобщение

Районна избирателна комисия Седемнадесети район - Пловдивски, съобщава че изборният ден приключи успешно.

02.04.2023

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 16:00 Ч.

 

Община Бр.секции Бр. избиратели Бр. гл - 11.00 ч. % Бр.гл. - 16.00 ч. %
АСЕНОВГРАД 109 57769 4070 7,05% 15530 26,88%
БРЕЗОВО 20 5057 677 13,39% 1540 30,45%
КАЛОЯНОВО 20 9127 774 8,48% 2160 23,67%
КАРЛОВО 78 43691 3714 8,50% 10179 23,30%
КРИЧИМ 10 7138 331 4,64% 1244 17,43%
КУКЛЕН 14 6244 511 8,18% 1647 26,38%
ЛЪКИ 11 2198 226 10,28% 595 27,07%
МАРИЦА 41 25803 2000 7,75% 5854 22,69%
ПЕРУЩИЦА 6 4107 257 6,26% 874 21,28%
ПЪРВОМАЙ 40 22386 1607 7,18% 4529 20,23%
РАКОВСКИ 34 22100 1028 4,65% 3915 17,71%
РОДОПИ 56 28211 2351 8,33% 7241 25,67%
САДОВО 22 12152 900 7,41% 2478 20,39%
СОПОТ 12 8743 755 8,64% 2327 26,62%
СТАМБОЛИЙСКИ 26 17657 1306 7,40% 3998 22,64%
СЪЕДИНЕНИЕ 19 7921 551 6,96% 1816 22,93%
ХИСАРЯ 24 10111 1057 10,45% 2794 27,63%
Общо за областта 542 290 415 22115 7,61% 68721 23,66%
31.03.2023

Съобщение за заседание

Председателят на Районна избирателна комисия Седемнадесети район - Пловдивски свиква заседание на 01.04.2023 г. (петък) от 10:00 часа, което ще се проведе в в Международен панаир – Пловдив палата № 11, бул. "Цар Борис III Обединител" 37, гр. Пловдив 4000

 

31.03.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАМЕНИ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

ВАЖНО!!! Подаване на данни за замени в членовете на СИК се извършват с приложения файл.

Проверявайте в ТАБЛИЦАТА дали лицата, които заменяте са действително назначени!!!

Предварително проверявайте ЕГН за валидност. Лица с невалидни ЕГН не могат да бъдат заменени/назначени.

 

 

30.03.2023

ОБУЧЕНИЯ ЗА СЪСТАВИТЕ НА СИК КЪМ РИК17

Районната избирателна комисия в Седемнадесети изборен район - Пловдивски, уведомява членовете на СИК, ПСИК и Специализирани СИК, че ще бъдат проведени присъствени и онлайн обучения съгласно график, приет с Решение № 126-НС/ 22.03.2023г. на РИК 17.

Извън посочения график за присъствени обучения, ще бъдат проведени и обучения в дистанционна форма на 30.03.2023 г. от 17:30 ч. и от 18:30 ч.

 

 

 

Връзките към обученията ще бъдат активни непосредствено преди започване на обучението. Обучението ще се проведе дистанционно с програмен продукт Zoom. За да се включите в обучението, трябва да имате инсталиран Zoom Client (Изтегли от тук) на вашето устройство - компютър, телефон или таблет или чрез браузер на адрес https://zoom.us/join с ID и парола за срещата.. Натиснете бутона по-горе [Към обучението] и ще бъдете препратени към онлайн срещата.

Присъствието на членовете на секционни избирателни комисии, които не са в състояние да вземат участие на предвидените за съответната община присъствени обучения, е ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО.

 Извън това, прилагаме следните обучителни материали, с които може да се запознаете:

 

24.03.2023

МЕРКИ ЗА ЛИЦА С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

В съответствие с правомощията на РИК по чл. 10 ал.1 от ИК, чл.72 ал.1, точки 1, 2 и 14 от ИК и с оглед правото по чл. 235 ал.3 от ИК на лица с увредено зрение или затруднения в придвижването да гласуват в секция по свой избор, РИК 17 Пловдив област определи секциите на първия етаж /партер/ за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в сгради с повече от един етаж, в които има секции и на горния етаж на територията на Седемнадесети изборен район – Пловдив област. Заявки за осигуряване на транспорт в изборния ден, 02.04.2023 г., на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, ще се приемат по общини в съответствие с предоставените данни и телефони.

В тази връзка общинските администрации следва да обозначат с указателни табели всички изборни секции, находящи се на първите етажи, като секции, в които могат да гласуват избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

20.03.2023

Дистанционно обучение на СИК към РИК17 за работа с машина за гласуване

Дистанционно обучение на СИК за работа с машина за гласуване в РИК 17 – Пловдив област. Присъединете се от вашия компютър или мобилно устройство, чрез посочените линкове (Click here to join the meeting) или с  ID (Meeting ID) и парола (Passcode) за срещата. Може да свалите приложението (Download Teams) или да се присъедините с Вашия браузер (Join on the web).

ВАЖНО!!! Базови насоки за работа с Microsoft Teams

 

За срещата на 23.03.2023 (четвъртък) в 18:00 ч. Времетраене: 40 мин.:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 350 180 349 68
Passcode: RPkLro

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

За срещата на 24.03.2023 (петък) в 18:00 ч. Времетраене: 40 мин.:

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 360 556 495 127
Passcode: XVXNLj

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

За срещата на 25.03.2023 (събота) в 11:00 ч. Времетраене: 40 мин.:     

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 353 226 465 195
Passcode: ZrYE2d

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

 

За срещата на 26.03.2023 (неделя) в 16:00 ч. Времетраене: 40 мин.:     

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 832 684 412
Passcode: FmKhfN

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

14.03.2023

ДО ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

ВАЖНО!!! Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. са приети с Решение № 1713-НС от 28.02.2023 г. на ЦИК.

Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от съответната Районна избирателна комисия (РИК) чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 43-НС от изборните книжа), подадено до 17.00 ч. на  01.04.2023 г. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (.csv, .xls, .xlsx), както и декларация от лицата (Приложение № 45-НС от изборните книжа). Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023 Г.

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. са приети Решение № 1723-НС от 02.03.2023 г. на ЦИК. Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители (Приложение № 1 към решението) – на хартиен носител и на технически носител в excel формат. В списъка се вписват пореден номер, имената, ЕГН, номер и дата на пълномощното на упълномощеното лице. Когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на пълномощното в негова полза. Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва по реда на т. 6 от Решение № 1723-НС от 02.03.2023 г. на ЦИК и се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на РИК в срок до 17.00 часа на 1 април 2023 г.

До изборния ден всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да оттегли пълномощното на свой представител. Оттеглянето се извършва писмено от представляващия/те съответната партия, коалиция или инициативен комитет или от упълномощени от него/тях лица. В РИК се представят писмените доказателства, че пълномощното е оттеглено.

 

22.02.2023

ЗА ОБЩИНИТЕ ОТНОСНО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Моля за попълване данните за членовете на СИК да се използва следния файл.

Предварително проверявайте ЕГН за валидност. Лица с невалидни ЕГН не могат да бъдат назначени.

17.02.2023

РЕГИСТРИРАНЕ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ НА ПАРТИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски напомня, че започва приемането на документи за регистрация на кандидатски листи за народни представители при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 април 2023 г. от 17.02.2023 г., като крайният срок за подаване на документите за регистриране на кандидатските листи е 17.00 ч. на 28.02.2023 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

---

Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски напомня, че Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за народен представител се регистрира в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, като представя заявление за регистрация, подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 17.00 ч. на 20.02.2023 г. (40 дни преди изборния ден).

---

Районната избирателна комисия в Седемнадесети изборен район-Пловдивски, обръща внимание на политическите партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за народни представители на 02 април.2023 г., че следва да представят данните на кандидатите включително и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL и следната форма - Приложение № 1 към Решение № 1651-НС от 14 февруари 2023 г. г. на ЦИК.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 276-НС / 03.04.2023

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 172500004 – гр. Раковски поради констатирано съществено несъответствие при предаване на резултати от произвеждането на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 275-НС / 03.04.2023

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 172300002 – гр. Първомай, община Първомай, поради констатирано съществено несъответствие при предаване на резултати от произвеждането на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 274-НС / 03.04.2023

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100079 – гр. Асеновград, община Асеновград, поради констатирано съществено несъответствие при предаване на резултати от произвеждането на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения