Заседания

Заседание от дата 22.03.2023 от 17:30 часа.

Решения

№ 142-НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единната номерация на подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ и назначаване на поименния състав на ПСИК на територията на община Първомай при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 141-НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единната номерация на подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ и назначаване на поименния състав на ПСИК на територията на община Садово при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 140-НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Постъпил сигнал с вх. № 2/16.03.2023 год. от Стоян Богданов в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски.

№ 139-НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единната номерация на подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ и назначаване на поименния състав на ПСИК на територията на община Асеновград при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 138-НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Хисаря, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 137-НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Перущица, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 136-НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Садово, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 135-НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Родопи, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 134-НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Сопот, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 133-НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Карлово, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 132-НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Стамболийски, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 131- НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 130-НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Промяна на адреса и начина на обявяване на решенията от Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 129-НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Транспортиране, охрана, организацията и вътрешния ред на СИК и ПСИК до и в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски при предаване и съхранение на изборните книжа и материали при провеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 128-НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Определяне на реда при проблеми с гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване /СУМГ/, приети с Решения №№ 1777-НС от 16.03.202 г., 1778-НС от 16.03.2023 г., 1797-НС от 18.08.2023 г. и 1798-НС от 18.03.2023 г. на ЦИК

№ 127-НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Утвърждаване на план-схема на разположението на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски и Изчислителния пункт към Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски в палата № 11 на територията на „Международен панаир Пловдив” при упражняване на правомощията на комисията по чл. 287 и сл. от Изборния кодекс при провеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 126-НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Провеждане на обучение на членовете на СИК, секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия, секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г. от Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски.

№ 125-НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Формиране и утвърждаване на единната номерация на подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ и назначаване на поименния ѝ състав в община Брезово при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 124-НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Промени в съставите на СИК в община Брезово при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 123-НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Промени в съставите на СИК в община Раковски при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 122-НС / 22.03.2023

ОТНОСНО : Промени в съставите на СИК в община „Марица“ при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения