Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 109-НС
Пловдив Област, 01.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Хисаря, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 във вр. с ал. 8 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК, Решение № 28-НС/19.08.2022 г., Решение № 45-НС/19.08.2022 г. и Решение № 60-НС/23.08.2022 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, е постъпило предложение с вх. № 89/30.08.2022 г. от Кмета на община Хисаря за назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на общината и за утвърждаване на списъците с резервните членове, ведно с изискуемите документи.

От протокола за проведени консултации на 24.08.2022 г., е видно, че не е постигнато съгласие, между участниците в консултациите, подписан с особено мнение от представителя на ПП „Възраждане“. Съгласно Решение №1281- НС/16.08.2022 г. на ЦИК, т.23, „б“: Районната избирателна комисия назначава съставите на СИК веднага след получаване на документите по т.21 в срок до 06.09.2022 г. когато не е постигнато съгласие – въз основа на предложенията на партиите и коалициите при спазване изискванията на т. 12 - 15 от посоченото решение.

С оглед изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

Р Е Ш И:

 1. Назначава поименните състави на секционните избирателни комисии и утвърждава списък на резервните членове за всички населени места на територията на община Хисаря, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.
 2. Издава удостоверения на членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Хисаря, област Пловдив.
 3. Членовете на секционните избирателни комисии при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т.1 от Наказателния кодекс.
 4. При изпълнение на функциите си членовете на секционните избирателни комисии  не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

      Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Ферад Есад Мурад

* Публикувано на 01.09.2022 в 19:36 часа

Свързани решения:

28-НС/19.08.2022

45-НС/19.08.2022

136-НС/21.09.2022

181-НС/28.09.2022

198-НС/30.09.2022

219-НС/01.10.2022

230-НС/02.10.2022

Календар

Решения

 • № 255-НС / 02.10.2022

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 254-НС / 02.10.2022

  относно: Промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 253-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 от ИК в СИК 171300014 в гр. Карлово, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

всички решения