Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 110-НС
Пловдив Област, 01.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Брезово, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

В законоустановения срок по чл. 91, ал. 9 във вр. с ал. 8 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК, Решение № 35-НС/19.08.2022 г. и Решение № 52-НС/19.08.2022 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, е постъпило предложение с вх. № 119 / 01.09.2022 г. от Кмета на община Брезово за назначаване на поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на общината и за утвърждаване на списъците с резервните членове, ведно с изискуемите документи.

            От протокола за проведени консултации на 23.08.2022 г., е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите относно броя на членовете, състава и ръководствата на секционните избирателни комисии за всички населени места на територията на община Брезово.

С оглед изложеното и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

Р Е Ш И:

 1. Назначава поименните състави на секционните избирателни комисии и утвърждава списък на резервните членове за всички населени места на територията на община Брезово, съгласно Приложение 1 към настоящото решение.
 2. Издава удостоверения на членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Брезово, област Пловдив.
 3. Членовете на секционните избирателни комисии при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т.1 от Наказателния кодекс.
 4. При изпълнение на функциите си членовете на секционните избирателни комисии  не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

      Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Ферад Есад Мурад

* Публикувано на 01.09.2022 в 19:41 часа

Свързани решения:

35-НС/19.08.2022

52-НС/19.08.2022

139-НС/21.09.2022

194-НС/30.09.2022

214-НС/01.10.2022

Календар

Решения

 • № 255-НС / 02.10.2022

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 254-НС / 02.10.2022

  относно: Промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 253-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 от ИК в СИК 171300014 в гр. Карлово, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

всички решения