Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 114-НС
Пловдив Област, 06.09.2022

ОТНОСНО: Одобряване на образец на бюлетина и на тираж от Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, във връзка с чл. 209, ал. 3 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1352-НС от 31.08.2022 г., Решение № 1231-НС от 11.08.2022 г. и Писма с изх. № НС-15-26/02.09.2022 г. и изх. № НС-15-26/1/05.09.2022 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

Р Е Ш И:

 1. ОДОБРЯВА графичния файл с предпечат на хартиена бюлетина за Седемнадесети изборен район Пловдивски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.
 2. Образецът от одобрения графичен файл на бюлетината по т. 1 от настоящото решение, съдържащ имената и подписите на присъстващите членове на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, следва да се приложи към Протокол № 7 от 06.09.2022 г. от заседанието,  като неразделна част от него.
 3. УТВЪРЖДАВА тираж – 290 559 бр. (двеста деветдесет хиляди петстотин петдесет и девет) за отпечатване на бюлетини при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. в Седемнадесети изборен район Пловдивски, изчислен съгласно чл. 209, ал. 3 от Изборния кодекс.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Ферад Есад Мурад

* Публикувано на 06.09.2022 в 15:40 часа

Календар

Решения

 • № 255-НС / 02.10.2022

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 254-НС / 02.10.2022

  относно: Промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 253-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 от ИК в СИК 171300014 в гр. Карлово, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

всички решения