Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 116-НС
Пловдив Област, 13.09.2022

ОТНОСНО: Постъпил сигнал от Стоян Богданов, общински ръководител на ПП ГЕРБ с вх. № 1/10.09.2022 год., в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски.

На електронната поща на  Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски  е постъпил сигнал от Стоян Богданов, общински ръководител на ПП ГЕРБ, в който се излагат твърдения за извършено нарушение на чл. 182, ал. 1 от Изборния  кодекс на общинския пазар в гр. Стамболийски, тъй като представители на КП „Продължаваме Промяната” и ПП „Възраждане” на 10.09.2022г. са провеждали предизборна агитация в нарушение на Заповед № 322/29.08.2022г. на Кмета на община Стамболийски.

С цел изясняване на фактическата обстановка, с писма изх. №174/12.09.2022г. и 177/12.09.2022г. бяха изискани справки от Кмета на община Стамболийски и Началника на РУ Стамболийски в следния смисъл:

Какъв е статутът на общинския пазар в гр. Стамболийски – представлява ли той  държавно, общинско или частно учреждение, каква му е правно - организационната форма, кой го представлява, притежава ли се част/дял от капитала му от държавата или от община Стамболийски;

Постъпвала ли е официална информация до Кмета на община Стамболийски, за предстоящо провеждане на предизборна агитация от КП „Продължаваме Промяната“ и ПП „Възраждане“ на 10.09.2022 г. на територията на общинския пазар;

Налични ли са в община Стамболийски и в РУ Стамболийски, официална информация данни и/или доказателства за проведена предизборна агитация на цитираното в сигнала място и на цитирания ден от КП „Продължаваме Промяната“ и ПП „Възраждане“;

В случай, че такива са налични следва да бъдат предоставени на Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски  в срок до 12:00 часа на 13.09.2022 г.

На 13.09.2022 г. в Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски е постъпило писмо вх.№182/13.09.2022г. от Кмета на Община Стамболийски, с което уведомяват, че Централен общински пазар Стамболийски е общинска собственост и не е търговско дружество; В община Стамболийски не са постъпвали искания/заявления или официална информация за провеждане на предизборна агитация от КП „Продължаваме Промяната“ и ПП „Възраждане“; в община Стамболийски няма постъпила официална информация за проведена предизборна агитация по времето и на мястото, посочени в сигнала.

На 13.09.2022 г. в Районната избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски  е постъпило писмо вх.№186/12.09.2022г. от Началника на РУ Стамболийски, с което уведомяват, че на 10.09.2022 г. е постъпил сигнал за провеждане на предизборна агитация на територията на общинския пазар в гр. Стамболийски. При извършена проверка от полицейски служители не е установено на посоченото място да се извършва предизборна агитация.

При така установеното от фактическа страна, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, приема следното:

Съгласно чл.182 ал.1 от Изборния кодекс не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала. От писмото на Кмета на община Стамболийски е видно, че Централен общински пазар Стамболийски е общинска собственост и не е търговско дружество.

Следва да се отбележи също така, че не е установено на посоченото по-горе място и час да се е извършвала и „предизборна агитация". Дефиницията на това понятие се съдържа в  § 1, т. 17 от ДР на Изборния кодекс и по същество представлява призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса.

От събраните по преписката данни не се установява лице или лица да са извършвали агитация по смисъла на посочената разпоредба на 10.09.2022 г. на територията на Централен общински пазар гр. Стамболийски, с което да е нарушил забраната на чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс .         

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20, във връзка с чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски 

 

Р Е Ш И:

НЕ УСТАНОВЯВА нарушение по сигнал с вх. № 01/10.09.2022 г. подаден от Стоян Богданов, общински ръководител на ПП ГЕРБ.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Ферад Есад Мурад

* Публикувано на 13.09.2022 в 18:43 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 255-НС / 02.10.2022

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 254-НС / 02.10.2022

  относно: Промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 253-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 от ИК в СИК 171300014 в гр. Карлово, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

всички решения