Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 117-НС
Пловдив Област, 13.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

С Решение №96-НС/01.09.2022 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски са назначени поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на Община Асеновград.

С писма вх. № 156/07.09.2022 г., вх. № 165/09.09.2022г. и вх.№ 188/13.09.2022 г. в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски са постъпили предложения от упълномощени представители на КП ГЕРБ-СДС и КП Демократична България – обединение чрез  Кмета на община Асеновград, с които се предлага да бъде извършена промяна в поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Асеновград.

Относно предложените за назначаване лица се констатира, че същите отговарят на изискванията на Изборен кодекс да бъдат назначени за членове на секционните избирателни комисии и нямат друго качество в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

 

Р Е Ш И:

 

1.ОСВОБОЖДАВА членове на СИК на територията на Община Асеновград, както следва:

№ СИК

Име, презиме и фамилия
на НАЗНАЧЕН

Длъжност

ЕГН  на НАЗНАЧЕН

170100001

Дафинка Атанасова Карастоянова

Председател

**********

170100001

Жечка Василева Кръжева

Член

**********

170100002

Емилия Здравкова Фотева

Член

**********

170100002

Галина Петрова Петрова

Член

**********

170100003

Василена Тодорова Кръжева

Зам. Председател

**********

170100004

Таня Иванова Петрова

Член

**********

170100005

Васка Стефанова Захариева

Секретар

**********

170100006

Росица Сашева Куцева

Председател

**********

170100008

Мариана Атанасова Фучеджиева

Член

**********

170100012

Златка Славчева Канева

Член

**********

170100016

Росица Тодорова Въргулева

Зам. Председател

**********

170100020

Снежана Георгиева Николова

Председател

**********

170100020

Димитър Манев Гюмюшев

Член

**********

170100021

Гинка Славкова Кузманова

Председател

**********

170100021

Християна Минкова Чехларова

Член

**********

170100021

Бойка Тодорова Султанина

Член

**********

170100024

Димитрина Драгомирова Чолакова

Секретар

**********

170100027

Цветана Ненкова Карастоянова

Зам. Председател

**********

170100028

Маргарита Георгиева Кардашимова

Член

**********

170100031

Ганка Петкова Атанасова

Член

**********

170100036

Божана Иванова Георгиева

Член

**********

170100038

Катерина Калинова Чобанова

Председател

**********

170100038

Мариела Христова Станчева

Член

**********

170100038

Таня Спасова Чолакова

Член

**********

170100039

Сашка Милкова Портева

Член

**********

170100042

Миряна Атанасова Велчева

Председател

**********

170100044

Нина Благоева Михайлова-Попова

Секретар

**********

170100047

Елена Живкова Запрянова

Член

**********

170100049

Милена Димитрова Демирева

Член

**********

170100051

Борислав Ангелинов Чирпанов

Секретар

**********

170100052

Камелия Володиева Чукалова

Член

**********

170100053

Мариела Димитрова Петрова

Председател

**********

170100057

Мария Христозова Борисова

Член

**********

170100058

Диана Христова Иванова

Председател

**********

170100058

Милена Йорданова Ангелова

Член

**********

170100062

Филка Георгиева Атанасова

Председател

**********

170100063

Катя Николаева Калудова

Член

**********

170100064

Любомира Петрова Кундарова

Член

**********

170100065

Ангелина Боянова  Ангелова

Председател

**********

170100065

Нонка Тодорова Спасова

Член

**********

170100066

Сийка Костадинова Терзиева

Секретар

**********

170100066

Атанаска Йорданова Димитрова

Член

**********

170100071

Красимир Тодоров Петков

Член

**********

170100076

Николай Христев Петков

Член

**********

170100079

Нели Пламенова Михова

Зам. Председател

**********

170100080

Димитър Илиев Сандански

Зам. Председател

**********

170100081

Мария Илиева Демирева

Секретар

**********

170100084

Радка Василева Качорова-Джангозова

Член

**********

170100085

Павлина Анастасова Тодорова

Зам. Председател

**********

170100086

Благовест Атанасов Пижев

Член

**********

170100091

Радослава Димитрова Спасова

Секретар

**********

170100092

Петя Георгиева Давчева

Зам. Председател

**********

170100093

Симона Георгиева Давчева

Член

**********

170100098

Димитрина Цветкова Михова

Зам. Председател

**********

170100101

Димитър Траянов Горанов

Зам. Председател

**********

170100101

Красимир Георгиев Бураджиев

Член

**********

170100102

Андон Димитров Атанасов

Член

**********

170100102

Снежана Емилова Джулева

Член

**********

170100105

Николай Василев Атанасов

Секретар

**********

170100105

Красимир Николов Димов

Член

**********

170100077

Симеон Димитров Димитров

Председател

**********

 

 1. АНУЛИРА издадените им удостоверения.
 2. НАЗНАЧАВА за членове на СИК на територията на община Асеновград,както следва

№ СИК

Име, презиме и фамилия
на ЗАМЕСТНИК

Длъжност

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

170100001

Таня Иванова Петрова

Председател

**********

170100001

Дафинка Атанасова Карастоянова

Член

**********

170100002

Жечка   Василева  Кръжева

Член

**********

170100002

Мариана Атанасова  Фучеджиева

Член

**********

170100003

Васка Стефанова Захариева

Зам. Председател

**********

170100004

Галина Петрова Петрова

Член

**********

170100005

Емилия Здравкова Фотева

Секретар

**********

170100006

Катерина Калинова Чобанова

Председател

**********

170100008

Веско Георгиев Евтимов

Член

**********

170100012

Миряна Атанасова Велчева

Член

**********

170100016

Мариела Христова Станчева

Зам. Председател

**********

170100020

Християна Минкова Чехларова

Председател

**********

170100020

Бойка Тодорова Султанина

Член

**********

170100021

Божана Иванова Георгиева

Председател

**********

170100021

Снежана Георгиева Николова

Член

**********

170100021

Димитър Манев Гюмюшев

Член

**********

170100024

Александра Константинова Милчева

Секретар

**********

170100027

Нели Пламенова Михова

Зам. Председател

**********

170100028

Димитър Анастасов Белев

Член

**********

170100031

Димитринка Йорданова Белева

Член

**********

170100036

Таня Спасова Чолакова

Член

**********

170100038

Марияна Илиева Ковачева

Председател

**********

170100038

Елка Дойчева Ефтимова

Член

**********

170100038

Гинка Славкова Кузманова

Член

**********

170100039

Дияна Василева Александрова - Главовска

Член

**********

170100042

Маргарита Георгиева Кардашимова

Председател

**********

170100044

Ганка Петкова Атанасова

Секретар

**********

170100047

Вангелушка Христова Узунова

Член

**********

170100049

Галя Георгиева Чирпанова

Член

**********

170100051

Мариела Димитрова Петрова

Секретар

**********

170100052

Никола Йорданов Петров

Член

**********

170100053

Борислав Ангелинов Чирпанов

Председател

**********

170100057

Елена Илиева Йорданова

Член

**********

170100058

Милена Йорданова Ангелова

Председател

**********

170100058

Недялка Йорданова Гужбобова

Член

**********

170100062

Андон Димитров Атанасов

Председател

**********

170100063

Петя Георгиева Ловчинова

Член

**********

170100064

Сийка Костадинова Терзиева

Член

**********

170100065

Мария Николова Борукова

Председател

**********

170100065

Живко Андреев Стоянов

Член

**********

170100066

Мария Тодорова Борукова

Секретар

**********

170100066

Светослав Андреев Стоянов

Член

**********

170100071

Маргарита Георгиева Гюзелджова

Член

**********

170100076

Тодор Вангелов Тръпков

Член

**********

170100079

Богомила Райчева Чумлекчиева

Зам. Председател

**********

170100080

Стефан Димитров Колев

Зам. Председател

**********

170100081

Иванка Григорова Петрова

Секретар

**********

170100084

Теодора Даниелова Андончева

Член

**********

170100085

Йорданка  Ангелова Кръстева

Зам. Председател

**********

170100086

Петър Стоянов Михов

Член

**********

170100091

Петя Георгиева Давчева

Секретар

**********

170100092

Яница Йорданова Чолакова

Зам. Председател

**********

170100093

Димитър Христов Баков

Член

**********

170100098

Любомира Петрова Кундарова

Зам. Председател

**********

170100101

Йорданка Христова Кирева

Зам. Председател

**********

170100101

Георги Петров Илиев

Член

**********

170100102

Николай Василев Атанасов

Член

**********

170100102

Красимир Николов Димов

Член

**********

170100105

Катя Николаева Калудова

Секретар

**********

170100105

Филка Георгиева Атанасова

Член

**********

170100077

Недялка Тодорова Тодорова- Ангелова

Председател

**********

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК по т.3
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Ферад Есад Мурад

* Публикувано на 13.09.2022 в 18:23 часа

Свързани решения:

96-НС/01.09.2022

172-НС/28.09.2022

218-НС/01.10.2022

237-НС/02.10.2022

242-НС/02.10.2022

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 255-НС / 02.10.2022

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 254-НС / 02.10.2022

  относно: Промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 253-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 от ИК в СИК 171300014 в гр. Карлово, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

всички решения