Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 132-НС
Пловдив Област, 21.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на община Калояново, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

С Решение № 97-НС/01.09.2022 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски са назначени поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на Община Калояново.

С писмо вх. № 205/16.09.2022 г. в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски е постъпило предложение от Кмета на община Калояново, с което се предлага да бъде извършена промяна в поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на Община Калояново.

Относно предложените за назначаване лица се констатира, че същите отговарят на изискванията на Изборен кодекс да бъдат назначени за членове на секционните избирателни комисии и нямат друго качество в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

 

Р Е Ш И:

 

1.ОСВОБОЖДАВА членове на СИК на територията на Община Калояново, както следва:

 

№ СИК

Име, презиме и фамилия
НА НАЗНАЧЕН

Длъжност

ЕГН  НА НАЗНАЧЕН

171200006

Анелия Ангелова Александрова

Член

**********

 

171200007

Ваня Божидарова Георгиева

 

Член

**********

171200008

Мариана Иванова Айвазова

 

Зам. председател

**********

171200011

Рангел Тодоров Николов

 

Зам. председател

**********

171200012

Венцислав Йорданов Марков

 

Секретар

**********

171200012

Атанас Минчев Бакъров

 

Член

**********

171200015

Цонка Костова Николова

 

Зам. председател

**********

171200017

Станка Василева Атанасова

 

Член

**********

171200019

Станислава Галева Узунова

 

Председател

**********

171200020

Светла Стаменова Куртова

 

Председател

**********

171200020

Йосиф Величков Яков

 

Секретар

**********

 

 1. АНУЛИРА издадените им удостоверения.
 2. НАЗНАЧАВА за членове на СИК на територията на община Калояново,както следва

№ СИК

Име, презиме и фамилия
НА ЗАМЕСТНИК

Длъжност

ЕГН
на ЗАМЕСТНИК

171200006

Пламена Борисова Даскалова

Член

**********

171200007

Деяна Тодорова Лазарова

Член

**********

171200008

Димитър Костадинов Пенев

Зам. председател

**********

171200011

Петя Иванова Николова

 

Зам. председател

**********

171200012

Цонка Костова Николова

 

Секретар

**********

171200012

Лидия Емилова Василева

 

Член

**********

171200015

Йосиф Величков Яков

 

Зам. председател

**********

171200017

Иванка Танкова Нанкина

 

Член

**********

171200019

Станислава Видкова Апостолова

Председател

**********

171200020

Стоянка Запрянова Пенчева

 

Председател

**********

171200020

Анелия Димова Копринкова

 

Секретар

**********

 4. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК по т.3

 5. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

 6. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

      Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Ферад Есад Мурад

* Публикувано на 21.09.2022 в 18:35 часа

Свързани решения:

97-НС/01.09.2022

Календар

Решения

 • № 255-НС / 02.10.2022

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 254-НС / 02.10.2022

  относно: Промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 253-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 от ИК в СИК 171300014 в гр. Карлово, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

всички решения