Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 133-НС
Пловдив Област, 21.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на община Карлово, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

С Решение № 98-НС/01.09.2022 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски са назначени поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на Община Карлово.

С писма вх. № 204/16.09.2022 год., вх. №211/17.09.2022 год. и вх. № 217/19.09.2022 год. в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски е постъпило предложение от Кмета на община Карлово, с което се предлага да бъде извършена промяна в поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Карлово.

Относно предложените за назначаване лица се констатира, че същите отговарят на изискванията на Изборен кодекс да бъдат назначени за членове на секционните избирателни комисии и нямат друго качество в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА членове на СИК на територията на Община Карлово, както следва:

№ СИК

Име, презиме и фамилия
НА НАЗНАЧЕН

Длъжност

ЕГН  НА НАЗНАЧЕН

171300001

Назифе Шабан Махмуд

Председател

**********

171300002

Сейде Юсню Топалова

Член

**********

171300009

Петя Любчева Цветанова

Член

**********

171300011

Севда Ангелова Ангелова

Секретар

**********

171300012

Назмие Рахим Тюркмен

Член

**********

171300013

Шенгюл Шабан Шабан

Секретар

**********

171300013

Красимир Методиев Димитров

Член

**********

171300014

Ашкън Алиев Кандилев

Член

**********

171300016

Асан Асан Мехмед

Зам. председател

**********

171300017

Мария Георгиева Брайкова

Председател

**********

171300017

Гинка Иванова Йорданова

Зам. председател

**********

171300021

Надежда Симеонова Петрова

Член

**********

171300025

Мехмед Юсеинов Шишков

Член

**********

171300030

Атанаска Ангелова Дамбулева

Зам. председател

**********

171300031

Станислав Георгиев Стоянов

Член

**********

171300038

Фанка Робертова Наскова

Член

**********

171300039

Асен Ангелов Ангелов

Член

**********

171300045

Венелин Петков Дерменджиев

Член

**********

171300048

Али Мустафов Ашимов

Член

**********

171300050

Светла Стоянова Йовева

Председател

**********

171300053

Георги Лазаров Ангелов

Член

**********

171300066

Борислав Спасов Генчев

Член

**********

 

 1. АНУЛИРА издадените им удостоверения.
 2. НАЗНАЧАВА за членове на СИК на територията на община Карлово,както следва

№ СИК

Име, презиме и фамилия
НА ЗАМЕСТНИК

Длъжност

ЕГН
на ЗАМЕСТНИК

171300001

Диан Пламенов Пенчев

Председател

**********

171300002

Атанаска Ангелова Дамбулева

Член

**********

171300009

Вилияна Петрова Попова

Член

**********

171300011

Иван Цветанов Костурски

Секретар

**********

171300012

Ашкън Алиев Кандилев

Член

**********

171300013

Даниела Милчова Рунташка

Секретар

**********

171300013

Бочо Ненов Ненов

Член

**********

171300014

Димитрина Лулчева Лулчева

Член

**********

171300016

Силвана Неделчева Делчева

Зам. председател

**********

171300017

Красимир Методиев Димитров

Председател

**********

171300017

Бранимир Александров Таушанов

Зам. председател

**********

171300021

Теодора Иванова Петрова

Член

**********

171300025

Силвия Асенова Човекова

Член

**********

171300030

Антоанета Найденова Христова

Зам. председател

**********

171300031

Георги Лазаров Ангелов

Член

**********

171300038

Ангел Иванов Дечев

Член

**********

171300039

Стоян Тодоров Стоянов

Член

**********

171300045

Стоян Маринов Димов

Член

**********

171300048

Надежда Илиева Стаева

Член

**********

171300050

Анета Христова Тонева

Председател

**********

171300053

Станислав Георгиев Стоянов

Член

**********

171300066

Анета Иванова Иванова

Член

**********

 4.ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК по т.3

5.Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

6.При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

      Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Ферад Есад Мурад

* Публикувано на 21.09.2022 в 18:40 часа

Свързани решения:

98-НС/01.09.2022

Календар

Решения

 • № 255-НС / 02.10.2022

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 254-НС / 02.10.2022

  относно: Промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 253-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 от ИК в СИК 171300014 в гр. Карлово, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

всички решения