Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 135-НС
Пловдив Област, 21.09.2022

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на община Съединение, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

С Решение № 108-НС/01.09.2022 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски са назначени поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на Община Съединение.

С писма с вх.№ 233/20.09.2022 г. и вх.№ 277/21.09.2022 г. в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски е постъпило предложение от Кмета на община Съединение, с което се предлага да бъде извършена промяна в поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Съединение.

Относно предложените за назначаване лица се констатира, че същите отговарят на изискванията на Изборен кодекс да бъдат назначени за членове на секционните избирателни комисии и нямат друго качество в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА членове на СИК на територията на Община Съединение, както следва:

№ СИК

Име, презиме и фамилия
НА НАЗНАЧЕН

Длъжност

ЕГН  НА НАЗНАЧЕН

 173300001

Таня Ангелова Адърска

Секретар

**********

173300006

Мария Димитрова Търпанлийска

Член

**********

173300007

Черешка Георгиева Меретева

Зам. председател

**********

173300007

Връбка Петкова Кръстева

Член

**********

173300008

Любка Николова Стоицова

Член

**********

173300011

Краси Въткова Маркова

Член

**********

173300015

Стоян Вътков Марков

Член

**********

173300015

Върбинка Нанкова Ячкова

Член

**********

173300016

Стойка Георгиева Валенцова

Зам. председател

**********

173300017

Георги Александров Валенцов

Секретар

**********

 1. АНУЛИРА издадените им удостоверения.
 2. НАЗНАЧАВА за членове на СИК на територията на община Съединение,както следва

№ СИК

Име, презиме и фамилия
НА ЗАМЕСТНИК

Длъжност

ЕГН
на ЗАМЕСТНИК

173300001

Иванка Георгиева Богданова

Секретар

**********

173300006

Любка Николова Стоицова

Член

**********

173300007

Връбка Петкова Кръстева

Зам. председател

**********

173300007

Черешка Георгиева Меретева

Член

**********

173300008

Мария Димитрова Търпанлийска

Член

**********

173300011

Стоян Вътков Марков

Член

**********

173300015

Краси Въткова Маркова

Член

**********

173300015

Златка Спасова Бързакова

Член

**********

173300016

Георги Александров Валенцов

Зам. председател

**********

173300017

Стойка Георгиева Валенцова

Секретар

**********

 4.ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК по т.3

5.Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

6.При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

      Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Ферад Есад Мурад

* Публикувано на 21.09.2022 в 19:12 часа

Свързани решения:

108-НС/01.09.2022

Календар

Решения

 • № 255-НС / 02.10.2022

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 254-НС / 02.10.2022

  относно: Промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 253-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 от ИК в СИК 171300014 в гр. Карлово, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

всички решения