Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 144-НС
Пловдив Област, 21.09.2022

ОТНОСНО: Определяне на секционни избирателни комисии за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Седемнадесети изборен район Пловдивски, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

В съответствие с правомощията на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски по чл. 10, ал. 1, чл. 72, ал. 1, т. 14 и чл. 235, ал. 1 от ИК и с оглед правото на лица с увредено зрение или затруднения в придвижването да гласуват в секция по свой избор, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски обявява секциите за гласуване на избиратели с уведено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Седемнадесети изборен район - Пловдивски при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 14 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ секционни избирателни комисии за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Седемнадесети изборен район Пловдивски при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г., както следва:

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

заявки: от 07:00 ч. до 18:00 ч.

тел.: 0331/20314, 0331/20341, 0331/69185

адрес: гр. Асеновград, ул. „Акад. Николай Хайтов“ № 9.

секция №

местоположение/сграда

адрес

170100017

ОУ „Ангел Кънчев“

гр. Асеновград, ул. пл.“Калоян“№ 1

170100029

ОУ „Отец Паисий“

гр. Асеновград, ул. „Христо Ботев“№ 9

170100055

ОУ „Н. Вапцаров“

гр. Асеновград, ул. „Оборище“№ 110

170100063

ОУ„П. Волов“

кв. Долни воден, ул. „Захария“ № 36

170100009

Клуб на пенсионера

гр. Асеновград, бул. „България“ 25

 

ОБЩИНА БРЕЗОВО

заявки: от 07:00 ч. до 17:00 ч.

тел.: 03191/2252, 03191/3010, 0889507239 , 0898673905

адрес: гр. Брезово, ул. „Георги Димитров“ № 25.

секция №

местоположение/сграда

адрес

170700001

Социален комплекс

гр. Брезово

170700007

Пенсионерски клуб

с. Зелениково

170700014

Многофункционална зала

с. Отец Кирилово

170700018

Младежки клуб

с.Пъдарско

 

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

заявки: от 09:00 ч. до 16:00 ч.

тел.: 03123/2221; 03123/2460

адрес: с. Калояново, пл. „Възраждане“ № 6 или на e mail: [email protected]

 секция №

местоположение/сграда

адрес

171200001

Основно училище

с. Калояново

171200002

Основно училище

с. Калояново

171200003

Основно училище

с. Калояново

171200004

Основно училище

с. Житница

171200005

Основно училище

с. Житница

171200006

Основно училище

с. Дълго поле

171200007

Основно училище

с. Дълго поле

171200008

Основно училище

с. Горна махала

 

ОБЩИНА КАРЛОВО

заявки: от 08:00 ч. до 17:00 ч.

тел.: 0893334662

адрес: гр. Карлово, ул. „Петко Събев“ № 1

 

 

секция №

местоположение/сграда

адрес

171300026

Обреден дом

гр. Карлово, пл. „Васил Левски“

171300027

жп секция

гр. Карлово, ул. „Теофан Райнов“ № 4

171300036

Младежки дом

гр. Баня, ул. „Роза“ № 2

171300047

Читалище

с. Васил Левски, ул. „1-ва А“ № 2

171300048

ТС „Тинтява“

гр. Калофер, ул. „Стоян Илийков“ № 2

171300056

Пенсионерски клуб

с. Климент, ул. „21-ва“ № 6

171300060

Читалище фоайе на ет.1

с. Дъбене, ул.“2-ра“ № 23

171300071

Сграда на Кметство

с. Розино, ул. „Христо Ботев“ № 62

 

ОБЩИНА КРИЧИМ

заявки: от 07:00 ч. до 20:00 ч.

тел.: 03145/2259, 03145/2047

адрес: гр. Кричим, пл. „Обединение“ № 3.

секция №

местоположение/сграда

адрес

173900001

 НУ „Васил Левски“ – физкултурен салон

гр. Кричим, бул. „Тракия“ № 1

173900005

СУ „П. Р. Славейков“

гр. Кричим, ул. „Димитър Благоев“ № 5

 

ОБЩИНА КУКЛЕН

тел.: 03115/2124 и в стая № 105 в сградата на Общинска администрация

адрес: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ № 43.

секция №

местоположение/сграда

адрес

174200001

Професионална гимназия по селско стопанство

гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ 46

174200004

СУ „Отец Паисий“

гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ № 52

 

ОБЩИНА ЛЪКИ

заявки: от 07:00 ч. до 20:00 ч.

тел.: 03052/2211 и 03052/2255

адрес: гр. Лъки, ул. „Възраждане“ № 18.

 секция №

местоположение/сграда

адрес

171500001

Клуб на пенсионера

гр. Лъки, ул. “Възраждане“ № 21А

 

ОБЩИНА МАРИЦА

заявки: от 09:00 ч. до 14:00 ч.

тел.: 032/ 907 812, 907 888, 0885944600

адрес: гр. Пловдив, бул. „ Марица“ № 57А.

секция №

местоположение/сграда

адрес

171700007

Кметство

с. Радиново

171700012

Клуб на пенсионера

с. Труд

171700022

Основно училище

с. Калековец

171700032

Основно училище

с. Рогош

 

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

заявки: от 08:00 ч. до 17:00 ч. в изборния ден

тел.: 0882064670

адрес: гр. Перущица, ул. № „ Отец Паисий“ № 2.

секция №

местоположение/сграда

адрес

174000001

Младежки дом

гр. Перущица, ул. „Проф. Борис Тасков“ № 7

 

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

заявки: През целия изборен ден

тел.: 0336/6 22 04

адрес: гр. Първомай, ул. „Братя Миладинови-юг“ № 50.

секция №

местоположение/сграда

адрес

172300013

Сграда на ОбА Първомай

гр. Първомай, ул. “Братя Миладинови-юг“ №50

172300028

Дом за възрастни хора с физически увреждания

с. Езерово, общ. Първомай

 

ОБЩИНА РАКОВСКИ

заявки: от 07:00 ч. до 20:00 ч.

тел.: 0889627784, 03151/2580, 03151/2260 и 03151/2010

адрес: гр. Раковски, пл. „ България“ № 1, ет.2, ст. № 5.

секция №

местоположение/сграда

адрес

172500030

Център за обществена подкрепа

гр. Раковски, кв. Секирово, ул. “Петър Богдан“ №2а

172500009

ОУ “Христо  Смирненски“

гр. Раковски, кв. Ген. Николаево

172500018

Клуб на пенсионера

с. Стряма, ул. „Братя Миладинови“ №4

172500022

ул. „Васил Левски“ № 37

с. Белозем,

172500028

ОУ „Петър Берон“ /Долно училище/

с. Чалъкови, ул. „Иван Вазов“ №143

 

ОБЩИНА РОДОПИ

заявки: от 07:00 ч. до 20:00 ч.

тел.: 032/604109; 032/604153

0884349939 - с. Браниполе;  03114/2260 - с. Брестник; 03145/4254 - с. Устина; 031112153- с. Първенец; 031492257 - с. Цалапица; 031042331- с. Ягодово.

адрес: гр. Пловдив, ул. „Софроний Врачански“ № 1А.

секция №

местоположение/сграда

адрес                                                      

172600006

ОУ“ Св. Св. Кирил и Методий“

с. Браниполе, ул. “ Климент Охридски“ № 8

172600016

ОУ „ Васил Левски“

с. Брестник, ул. „Васил Левски„ № 8

172600056

Читалище

с. Устина, ул. „Никола Петков“ № 39

172600037

Пенсионерски клуб

с. Първенец, ул. „Гагарин“ № 15

172600046

ОУ „П. Хилендарски“

с. Цалапица, ул. „Стефан Стамболов“ № 34

172600055

ОУ „Неофит Рилски“ – основна сграда

с. Ягодово, ул. „Христо Ботев“ № 58

 

ОБЩИНА САДОВО

заявки: от 07:00 ч. до 17:00 ч. в деня на изборите

тел.: 03118/2601 и 03118/2171

адрес: гр. Садово, ул. Иван Вазов № 2 (деловодство на общината).

секция №

местоположение/сграда

адрес

172800002

ОУ „Гео Милев“

гр. Садово, ул. „Лиляна Димитрова“ № 2

172800008

ОУ „Христо Ботев“

с. Поповица , ул. „7-ма“ № 7

 

ОБЩИНА СОПОТ

заявки: от 09:00 ч. до 17:00 ч.

тел.: 0892204336

адрес: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 34.

секция №

местоположение/сграда

адрес

174300006

Клуб на пенсионера

гр. Сопот, ул. „Поп Еньо Николов“ № 5

 

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ

заявки: от 07:00ч. до 17:00ч.

тел.: 0339/62493; 033963127

адрес: гр. Стамболийски, ул. „Г. С. Раковски“ 29.

секция №

местоположение/сграда

адрес

174100001

Клуб на пенсионера

гр. Стамболийски, ул. “Тракия“ №169, кв. Полатово

174100005

Спортна зала

гр. Стамболийски, ул. “Витоша“ №1

174100012

Клуб на пенсионера

гр. Стамболийски, ул. “Райко Даскалов“№32

 

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

заявки: от 14:00 ч. до 19:00 ч.

тел.: 0318/23926

адрес: гр. Съединение, бул. „6-ти септември“ № 13.

Всички избирателни секции на територията на Община Съединение се намират на първия етаж на сградите и са достъпни за лица с увредено зрение или затруднения в придвижването.

ОБЩИНА ХИСАРЯ

заявки: В изборния ден на 14.11.2021г.

тел.: 0337/62624 и тел. 0337/62034

адрес: гр. Хисаря, бул. „Ген. Гурко“ № 14, приземен етаж, Информационен център.

секция №

местоположение/сграда

адрес

173700004

Туристически информационен център

гр. Хисаря, бул.“ Генерал Гурко“ 23, ет. 1

173700006

НЧ “ Никола Вапцаров-1927г.“

гр. Хисаря, ул. .“Елин Пелин“ №1 А

173700009

НЧ “Искра-1938г.“

гр. Хисаря, кв. Миромир,  ул. “Цар Асен“ № 44

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Ферад Есад Мурад

* Публикувано на 21.09.2022 в 18:44 часа

Календар

Решения

  • № 255-НС / 02.10.2022

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 254-НС / 02.10.2022

    относно: Промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

  • № 253-НС / 02.10.2022

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 от ИК в СИК 171300014 в гр. Карлово, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

всички решения