Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 16-НС
Пловдив Област, 15.08.2022

ОТНОСНО: Подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от Районната избирателна комисия Седемнадесети район Пловдивски при произвеждане на изборите за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 16 и т. 21, чл. 122 и чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Решение № 1214-НС от 05.08.2022 г. и Решение № 1227-НС/10.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

Р Е Ш И:

 1. При произвеждане на изборите за за Народни представители в Република България на 02 октомври 2022 г., Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, води публични регистри и списък за публикуване, както следва:

            1.1. публичен регистър на жалбите и сигналите;

            1.2. списък на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети за публикуване.

            1.3. публичен регистър на Инициативните комитети за издигане на независим кандидат за народен представител

 1. Подлежащите на вписване обстоятелства в регистрите и списъка, са както следва:

            2.1. В публичния регистър на жалбите и сигналите се вписват обстоятелствата съгласно Решение № 1214-НС от 05.08.2022 г. на ЦИК. Вписванията се извършват незабавно след постъпване на жалбата или сигнала, както и след взетите по тях решения.

            2.2.Подлежащите на вписване обстоятелства в публичния списък на упълномощените представители на партиите, коалициите и инициативните комитети се определят с решение на ЦИК относно условията и реда за участие в изборите на представители на партии, коалиции и инициативни комитети. Представителите се вписват след приемане от Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски на първи или последващ списък на представители на партии, коалиции и инициативни комитети.

            2.3. В публичният регистър на Инициативните комитети се вписват обстоятелствата съгласно Решение № 1227-НС/10.08.2022 г. на ЦИК. Вписванията се извършват незабавно след вземане на решение от Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски за регистрация на Инициативния комитет.

 1. Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски публикува регистрите и списъка на интернет страницата си. Достъпът до личните данни на лицата в регистрите и списъка се осъществява при спазване изискванията за защита на личните данни.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Ферад Есад Мурад

* Публикувано на 15.08.2022 в 19:26 часа

Свързани решения:

63-НС/23.08.2022

64-НС/23.08.2022

Календар

Решения

 • № 255-НС / 02.10.2022

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 254-НС / 02.10.2022

  относно: Промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив, при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

 • № 253-НС / 02.10.2022

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 от ИК в СИК 171300014 в гр. Карлово, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

всички решения