Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 100-НС
Пловдив Област, 09.03.2023

ОТНОСНО: Одобряване на образец на бюлетина и на тираж от Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 год.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1, чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс, във връзка с Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, във връзка с чл. 209, ал. 3 от Изборния кодекс и в изпълнение на Решение № 1644-НС от 13.02.2023 год., Решение № 1714-НС от 01.03.2023 год., Решение № 1733-НС от 04.03.2023 год. и Писма с изх. № НС-15-121/07.03.2023 год. и изх. № НС-15-125/08.03.2023 год. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

Р Е Ш И:

 1. ОДОБРЯВАграфичния файл с предпечат на хартиена бюлетина за Седемнадесети изборен район Пловдивски при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 год.
 2. Образецът от одобрения графичен файл на бюлетината по т. 1 от настоящото решение, съдържащ имената и подписите на присъстващите членове на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски, следва да се приложи към Протокол № 6 от 09.03.2023 год. от заседанието,  като неразделна част от него.
 3. УТВЪРЖДАВАтираж – 317 880 бр. (триста и седемнадесет хиляди осемстотин и осемдесет) за отпечатване на бюлетини при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 год. в Седемнадесети изборен район Пловдивски, изчислен съгласно чл. 209, ал. 3 от Изборния кодекс.

     

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Ферад Есад Мурад

* Публикувано на 09.03.2023 в 17:54 часа

Календар

Решения

 • № 276-НС / 03.04.2023

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 172500004 – гр. Раковски поради констатирано съществено несъответствие при предаване на резултати от произвеждането на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 275-НС / 03.04.2023

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 172300002 – гр. Първомай, община Първомай, поради констатирано съществено несъответствие при предаване на резултати от произвеждането на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 274-НС / 03.04.2023

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100079 – гр. Асеновград, община Асеновград, поради констатирано съществено несъответствие при предаване на резултати от произвеждането на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения