Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 274-НС
Пловдив Област, 03.04.2023

ОТНОСНО: Преброяване на гласовете в СИК № 170100079 – гр. Асеновград, община Асеновград, поради констатирано съществено несъответствие при предаване на резултати от произвеждането на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

При осъществена проверка на протокол (Приложение № 82-НС-хм) на СИК № 170100079 – с.Мулдава, община Асеновград, е констатирано съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, които не могат да бъдат отстранени от присъстващите в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен  район - Пловдивски членове на СИК № 170100079. Съгласно чл. 287, ал. 3 от Изборния кодекс при установено несъответствие между фабричните номера на получения и предадения протокол от СИК или съществено несъответствие във вписаните в протокола данни, които не могат да бъдат отстранени от СИК, секционната избирателна комисия, заедно с Районната комисия извършват ново преброяване на гласовете. В Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен  район - Пловдивски са осигурени и присъстват всички членове на СИК №  170100079 – с.Мулдава, община Асеновград.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, във връзка с  чл. 287, ал. 3 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски

 

Р Е Ш И:

 

 1. РАЗРЕШАВАда се отвори  чувал на СИК №  170100079 – с.Мулдава, община Асеновград за извършване н а ново преброяване на гласовете в присъствието на всички членове на СИК №  170100079 – с.Мулдава, община Асеновград и на членовете на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски.
 2. РАЗРЕШАВА да се даде на комисията нов протокол (Приложение № 82-НС-хм), в който да бъде отразен резултата от повторното преброяване.

 

            Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Ферад Есад Мурад

* Публикувано на 03.04.2023 в 08:51 часа

Календар

Решения

 • № 276-НС / 03.04.2023

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 172500004 – гр. Раковски поради констатирано съществено несъответствие при предаване на резултати от произвеждането на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 275-НС / 03.04.2023

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 172300002 – гр. Първомай, община Първомай, поради констатирано съществено несъответствие при предаване на резултати от произвеждането на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 274-НС / 03.04.2023

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100079 – гр. Асеновград, община Асеновград, поради констатирано съществено несъответствие при предаване на резултати от произвеждането на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения