Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 268-НС
Пловдив Област, 02.04.2023

ОТНОСНО: Постъпила жалба с вх. № 17/02.04.2023 год. от Илия Георгиев Иванов в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски.

На 02.04.2023г. в 13:20 ч. в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски е постъпила жалба с вх. № 17, подадена от Илия Георгиев Иванов, в качеството му на кандидат за народен представител в 17 МИР.

В жалбата са изложени твърдения, че  в публикация в информационен бюлетин „Стамболийски вести“, бр. 52 от м. март 2023г., издаван от Община Стамболийски, са извършени нарушения, като лицето Георги Мараджиев, в качеството си на кмет, извършвало явна предизборна агитация. С въпросната публикация се нарушавали чл. 162 от Изборния кодекс, съдържащ допустимите източници на финансиране на предизборна кампания, чл. 168, ал. 3 от Изборния кодекс, в който била разписана забраната за безплатно използване на публичен административен ресурс, чл. 180, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4 от ИК, по които медията не е изпълнила задълженията си, както и чл. 187, ал. 1 от ИК относно условията, реда и цените за публикуване. Предвид горното се подава жалба срещу ПП „ГЕРБ“, срещу Георги Мараджиев – в качеството му на кмет и областен координатор на „ГЕРБ“, както и срещу медията „Стамболийски вести“.

Във връзка с изложената фактическа обстановка, Районна избирателна комисия – Седемнадесети изборен район – Пловдивски, намира следното:

На първо място, служебно известно на Комисията е обстоятелството, че информационният бюлетин „Стамболийски вести“ се отпечатва и разпространява от Община Стамболийски, като бр. 52 от м. март 2023г. е  отпечатан на 06.03.2023г. и е разпространен на 09.03.2023г. Съгласно чл. 200, ал. 1 от Изборния кодекс, при нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги партиите, коалициите и инициативните комитети - чрез лицата, които ги представляват, или чрез упълномощени от тях лица може да подадат жалба в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване. В случая, подадената жалба е от лице, което се идентифицира като кандидат в съответния изборен район. Видно от цитираната по-горе правна норма, жалбоподателят не е сред лицата, притежаващи право на жалба срещу действия на доставчици на медийни услуги. Извън това, същата е подадена и извън 24-часовия срок по чл. 200, ал. 1 от ИК. Също така следва да се отбележи, че в компетенциите на РИК е да следи и контролира провеждането на предизборната кампания, но не и да следи за източниците на финансиране на доставчиците на медийни услуги, което е видно от чл. 72, ал. 1, т. 17 от ИК. Ето защо, същата следва да се остави без разглеждане в тази част.

Досежно твърденията, че се извършва предизборна агитация от Георги Мараджиев в печатното издание „Стамболийски вести“, комисията намира, че не е налице нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс. На първо място следва да се отбележи, че в жалбата не се съдържат конкретни фактически твърдения по какъв начин и с какви думи и изрази е извършена агитация. Независимо от това, при преглед на приложеното печатно издание, не се установява същото да съдържа агитация по см. на пар. 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, съгласно който „Предизборна агитация" е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса. В случая, в информационния бюлетин няма призив за подкрепа, а съдържанието на печатното издание е свързано с развитието на Община Стамболийски.

Ето защо и на основание чл. 72, ал. 1, т. 17 и т. 20 и чл. 200 ал.1 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 17/02.04.2023 год. от Илия Георгиев Иванов, постъпила на хартиен носител в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски в частта, с която се твърди, че е налице нарушение на Изборния кодекс от доставчик на медийна услуга „Стамболийски вести“.

НЕ УСТАНОВЯВА НАРУШЕНИЕ по цитираната жалба,  в частта, с която се твърди, че е налице неправомерна предизборна агитация, извършена от Георги Мараджиев.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Янко Христов Радунчев

Секретар: Ферад Есад Мурад

* Публикувано на 02.04.2023 в 20:30 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 276-НС / 03.04.2023

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 172500004 – гр. Раковски поради констатирано съществено несъответствие при предаване на резултати от произвеждането на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 275-НС / 03.04.2023

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 172300002 – гр. Първомай, община Първомай, поради констатирано съществено несъответствие при предаване на резултати от произвеждането на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

 • № 274-НС / 03.04.2023

  относно: Преброяване на гласовете в СИК № 170100079 – гр. Асеновград, община Асеновград, поради констатирано съществено несъответствие при предаване на резултати от произвеждането на избори за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения