Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 1–ПВР/НР
Пловдив Област, 19.09.2016

ОТНОСНО: Начина на приемане на решения и обявяването им от Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016г.

На основание чл. 70, чл.71, ал. 2 чл. 72, ал. 2, чл. 73 от Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Районната избирателна комисия   

Р Е Ш И :

І. Начин на приемане на решенията на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област

 1. Заседанията на Районната избирателна комисия (РИК) 17 – Пловдив област са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател.
 2. Районната избирателна комисия се произнася с решения, които се приемат с мнозинство две трети от присъстващите членове и се подписват от председателя и секретаря.
 3. Когато РИК при приемане на решенията си не е постигнала необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне. В този случай в мотивите на решението се посочва кратко описание на предложението за решение, изложените съображения в обратна насока, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл.70, ал.4, изречение второ от ИК. Решението подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 73 от Изборния кодекс.
 4. Гласуването е явно и поименно и се отразява в протокола от заседанието. Гласува се „за“ или „против“. Не се допуска гласуване "въздържал се".
 5. Членовете на РИК могат да подписват протоколи и да гласуват решения с особено мнение,  когато не са съгласни с решението или с посоченото в протокола, като писмено посочват в какво се изразява особеното мнение.
 6. За заседанията на РИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря и се публикува на интернет страницата на комисията.
 7. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК се подписват от председателя и секретаря.
 8. Когато председателят, съответно секретарят отсъства, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от  секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председател. В случай, че едновременно отсъстват и председателят, и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.
 9. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на Районната избирателна комисия се подпечатват с печата й.
 10. На заседанията на  комисията могат да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции или инициативни комитети, които са регистрирали кандидати или които са регистрирани за участие в информационно-разяснителната кампания на националния референдум, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се вписват в протокола.

ІІ. Обявяване на решенията на Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област

 1. Районната избирателна комисия обявява решенията си незабавно след приемането и оформянето им в писмен вид, чрез:
 • поставянето им на общодостъпно място в сградата на Областна администрация Пловдив, находяща се на адрес: пл."Никола Мушанов" №1;
 • публикуване на интернет страницата на комисията (https://rik17.cik.bg/pvrnr2016).
 1. Мястото на обявяване на решенията на Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област е таблото за обяви, поставено на входа на сградата на Областна администрация Пловдив.
 2. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязва денят и часът на поставянето им  на мястото по т.11 и се подписват от двама членове на комисията, излъчени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни (72 часа) от поставянето им и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземплярите на свалените решения се отбелязват датата и часа на снемането им от таблото и той се подписва от двама членове на комисията от различни партии и коалиции.
 3. Решенията на Районната избирателна комисия могат да се оспорват в тридневен срок от обявяването им пред Централната избирателна комисия. Срокът за обжалване на решенията на  РИК започва да тече от момента на второто по ред по смисъла на т.11 обявяване/публикуване.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

 

Председател: Елена Владиславова Кинаева

Секретар: Георги Костадинов Илчев

* Публикувано на 19.09.2016 в 20:09 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30 

Решения

 • № 260–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх. №493/13.11.2016 година в 17:10 часа в РИК 17-Пловдив от Николай Иванов Каракашев

 • № 259–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх.№ 492/13.11.2016 година в 16:52 часа в РИК 17-Пловдив, подадена от Гергана Симеонова Дзивкова - Митева от с. Цалапица, общ. Родопи.

 • № 258–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх.№491/13.11.2016 година в 16:05 часа в РИК 17-Пловдив, подписана от Атанас Димитров Борнаров – представител и Веселин Симеонов Стоев – застъпник, и двамата от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016г.

всички решения