12.11.2016

ЗАСЕДАНИЕ НА 12.11.2016 Г. ОТ 18:00 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 12.11.2016 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.​​

11.11.2016

ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА

Във връзка с протоколно решение на Централна избирателна комисия от 10.11.2016г. и с оглед разясняване правата на гражданите, Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област публикува сканиран образец на бюлетината за гласуване за новия (втори) избор за президент и вицепрезидент на републиката на 13.11.2016г. за Седемнадесети изборен район – Пловдив област:

11.11.2016

ГРАФИК ПРЕДАВАНЕ ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област уведомява, че предаването на изборните книжа и материали на 12.11.2016г. на секционните избирателни комисии ще се извършва по следния график:

Община

Дата

Начален час

Член на РИК

Асеновград

12.11.2016 г.

14.00 часа

16.00 часа

Ваня Костадинова

Айтен Салим

Брезово

12.11.2016 г.

16:00 часа

Иван Кърчев

Калояново

12.11.2016 г.

 09:30 часа

Иван Кърчев

Карлово

12.11.2016 г.

 11:00 часа

15:00 часа

Йордан Дамбулев

Иванка Милева

Кричим

12.11.2016 г.

 16.30 часа

Диана Дишлиева

Куклен

12.11.2016 г.

12:00 часа

Красимира Кънева

Лъки

12.11.2016 г.

 16.00 часа

Ваня Костадинова

Айтен Салим

Марица

12.11.2016 г.

 13:00 часа

Семиха Яшар

Перущица

12.11.2016 г.

 17.30 часа

Диана Дишлиева

Първомай

12.11.2016 г.

13:30 часа

Добромир Кузманов

Раковски

12.11.2016 г.

 15:00 часа

Иван Кърчев

Родопи

12.11.2016 г.

 12:30 часа

Руслана Кумчева

Садово

12.11.2016 г.

 15:30часа

Милена Калинова

Сопот

12.11.2016 г.

 13:00 часа

Иванка Милева

Стамболийски

12.11.2016 г.

 15:00 часа

Диана Дишлиева

Съединение

12.11.2016 г.

 10:30 часа

Марин Чушков

Хисаря

12.11.2016 г.

 09.00 часа

Минко Кафтански

 

 

11.11.2016

ЗАСЕДАНИЕ НА 11.11.2016 Г. ОТ 18:00 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 11.11.2016 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.​​

08.11.2016

ЗАСЕДАНИЕ НА 09.11.2016 Г. ОТ 10:30 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 09.11.2016 г. от 10:30 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.​​

05.11.2016

ЗАСЕДАНИЕ НА 05.11.2016 Г. ОТ 19:30 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 05.11.2016 г. от 19:30 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.​​

04.11.2016

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ЗАМЕСТВАЩИ ЗАСТЪПНИЦИ И НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент  на 6 ноември 2016г, , че срокът за подаване на заявления за регистрация на застъпници и заместващи застъпници изтича на 05.11.2016г. до 17:00ч. в съответствие с работното време на РИК, утвърдено с Решение № 4/19.09.2016г. на комисията.

На 05.11.2016г., 17:00ч. изтича и срокът за подаване на документи за публикуване на упълномощени представители от партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент и/или регистрирани за участие по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в информационно-разяснителната кампания за произвеждане на националния референдум на 6 ноември 2016г.

04.11.2016

ГРАФИК ПРЕДАВАНЕ ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област уведомява, че предаването на изборните книжа и материали на 05.11.2016г. на секционните избирателни комисии ще се извършва по следния график:

Община

Дата

Начален час

Член на РИК

Асеновград

05.11.2016 г.

14.00 часа

16.00 часа

Ваня Костадинова

Айтен Салим

Брезово

05.11.2016 г.

16 часа

Иван Кърчев

Калояново

05.11.2016 г.

 9:30 часа

Иван Кърчев

Карлово

05.11.2016 г.

 11:00 часа

15:00 часа

Йордан Дамбулев

Иванка Милева

Кричим

05.11.2016 г.

 16.30 часа

Диана Дишлиева

Екатерина Асенова

Куклен

05.11.2016 г.

12:00 часа

Красимира Кънева

Лъки

05.11.2016 г.

 16.00 часа

Ваня Костадинова

Айтен Салим

Марица

05.11.2016 г.

 13 часа

Семиха Яшар

Перущица

05.11.2016 г.

 17.30 часа

Диана Дишлиева

Екатерина Асенова

Първомай

05.11.2016 г.

13:30 часа

Добромир Кузманов

Раковски

05.11.2016 г.

 15 часа

Иван Кърчев

Родопи

05.11.2016 г.

 12:30 часа

Руслана Кумчева

Садово

05.11.2016 г.

 15:30часа

Милена Калинова

Сопот

05.11.2016 г.

 13 часа

Иванка Милева

Стамболийски

05.11.2016 г.

 15 часа

Диана Дишлиева

Екатерина Асенова

Съединение

05.11.2016 г.

 10:30 часа

Марин Чушков

Хисаря

05.11.2016 г.

 9.00 часа

Минко Кафтански

 

 

04.11.2016

ОБЩ БРОЙ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕДЕМНАДЕСЕТИ ИЗБОРЕН РАЙОН

На основание протоколно решение на ЦИК от 03.11.2016г. Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област съобщава следното:

Общият брой секции, открити на територията на РИК 17 – Пловдив област е 532, в това число:

 • - Брой на секциите, открити в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги – 8 бр. На територията на Седемнадесети район няма секции, открити в места за лишаване от свобода и задържане;
 • - Брой на подвижни избирателни секции – 9 бр.
04.11.2016

ЗАСЕДАНИЕ НА 04.11.2016 Г. ОТ 18:00 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 04.11.2016 г. от 18:00 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.​​

04.11.2016

ЗАСЕДАНИЕ НА 04.11.2016 Г. ОТ 15:00 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 04.11.2016 г. от 15:00 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.​​

04.11.2016

Съобщение във връзка с подаване на документи за упълномощени представители

Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент и/или регистрирани за участие по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в информационно-разяснителната кампания за произвеждане на националния референдум на 6 ноември 2016г., че при подаване на документи за свои упълномощени представители следва  да спазват стриктно процедурата, разписана в Решение № 3718-ПВР/НР от 04.10.2016г., изменено и допълнено с Решение № 3769-ПВР/НР от 11 октомври 2016г. на ЦИК.

Всяка партия, коалиция или инициативен комитет изготвя списък на своите представители на хартиен носител и на технически носител в excel формат (Приложение № 1 към Решение № 3769-ПВР/НР от 11 октомври 2016г.)

Забележка: 

Препоръчваме да се използва приложения файл на Excel за изготвяне на техническия носител:

Важно: Оцветяването на фона на клетките в син цвят и наклонен шрифт значи, че ЕГН-то се среща повече от веднъж, а оцветяването в червено - че ЕГН-то не е коректно (има липсваща или грешна цифра, или има нецифров символ).
Моля, коригирайте докато получите бял фон на всички ЕГН-та!
При пействане в тази колона, моля ползвайте Paste Special - Values, за да не се унищожат форматиранията, водещи до контролата и оцветяването на фона.

 

04.11.2016

Съобщение във връзка с регистрация на застъпници и заместващи застъпници

Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област уведомява партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент  на 6 ноември 2016г, че при подаване на документи за регистрация на застъпници и заместващи застъпници следва  да спазват стриктно процедурата, разписана в Решение № 3493-ПВР от 15.09.2016г. на ЦИК.

За улеснение на партиите, коалициите и инициативните комитети към настоящото съобщение се прилагат необходимите за регистрацията на застъпници и заместващи застъпници образци на изборни книжа:

Забележка: 

Препоръчваме да се използва приложения файл на Excel за изготвяне на техническия носител:

Важно: Оцветяването на фона на клетките в син цвят и наклонен шрифт значи, че ЕГН-то се среща повече от веднъж, а оцветяването в червено - че ЕГН-то не е коректно (има липсваща или грешна цифра, или има нецифров символ).
Моля, коригирайте докато получите бял фон на всички ЕГН-та!
При пействане в тази колона, моля ползвайте Paste Special - Values, за да не се унищожат форматиранията, водещи до контролата и оцветяването на фона.

 

 

03.11.2016

ЗАСЕДАНИЕ НА 03.11.2016 Г. ОТ 14:30 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 03.11.2016 г. от 14:30 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.​​

02.11.2016

СЪОБЩЕНИЕ: НА ВНИМАНИЕТО НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Централната избирателна комисия уведомява, че в протокола на СИК (Приложение № 86-х-ПВР от изборните книжа), в контролата под т. 7 текстът „Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7, букви „а“ и „б““ следва да се чете „Числото по т. 5 трябва да е равно на сумата от числата по т. 6 и т. 7“. Точка 7 трябва да е равна на сумата от числата по т. 7.1. и т. 7.2.

01.11.2016

ЗАСЕДАНИЕ НА 01.11.2016 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 01.11.2016 г. от 16:00 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.​​

 

29.10.2016

ЗАСЕДАНИЕ НА 30.10.2016 Г. ОТ 16:00 ЧАСА

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област се свиква за заседание на 30.10.2016 г. от 16:00 часа, което ще се проведе в сградата на Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, ет. 3, зала 300А.​​

28.10.2016

Съобщение: Обучителен материал за секционните избирателни комисии

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област уведомява, че от Централната избирателна комисия е изработен обучителен материал за секционните избирателни комисии, в който нагледно са показани най-важните действия на СИК в изборния ден. Материалът е достъпен на следния линк:

28.10.2016

Съобщение за избирателите с трайни увреждания

Районна избирателна комисия 17 – Пловдив област напомня, че при произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и националния референдум на 6 ноември 2016г. избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в 14-дневния срок (22 октомври 2016г.), могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако:

 • подадат заявление по образец (Приложение №23-ПВР/НР от изборните книжа) пред общинската администрация до 31 октомври 2016г. (включително) и
 • на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.
27.10.2016

Съобщение: Мерки за избиратели с увреждания

Районна избирателна комисия – Пловдив област оповестява предприетите мерки по общини на територията на Седемнадесети изборен район, позволяващи на избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден при произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016г.:

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 260–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх. №493/13.11.2016 година в 17:10 часа в РИК 17-Пловдив от Николай Иванов Каракашев

 • № 259–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх.№ 492/13.11.2016 година в 16:52 часа в РИК 17-Пловдив, подадена от Гергана Симеонова Дзивкова - Митева от с. Цалапица, общ. Родопи.

 • № 258–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх.№491/13.11.2016 година в 16:05 часа в РИК 17-Пловдив, подписана от Атанас Димитров Борнаров – представител и Веселин Симеонов Стоев – застъпник, и двамата от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016г.

всички решения