Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 111–ПВР/НР
Пловдив Област, 01.11.2016

ОТНОСНО: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на община Карлово, област Пловдив за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016 г.

В РИК 17 – Пловдив област е постъпило предложение с вх. № 214 и № 215 от 31.10.2016 г. и № 235 от 01.11.2016 г. от Манол Василев Манолов – упълномощен представител на К „БСП-ЛБ“, за извършване на промени в съставите на СИК, както следва:

 • в секция № 171300001, гр. Карлово, на мястото на Иванка Кръстева Белева, ЕГН********** – секретар, да бъде назначена Тодора Тодорова Христова, ЕГН********** на длъжност секретар;

 

 • в секция № 171300002, гр. Карлово, на мястото на Дияна Иванова Иванова, ЕГН********** - секретар, да бъде назначена Гена Цанкова Василева, ЕГН********** на длъжност секретар.

 

 • в секция № 171300003, гр. Карлово, на мястото на Мария Данаилова Вълкова, ЕГН********** - член, да бъде назначена Иванка Кръстева Белева, ЕГН********** на длъжност член;

 

 • в секция № 171300016, гр. Карлово, на мястото на Наталия Григорова Григорова, ЕГН********** - член, да бъде назначена Янка Тодорова Генова, ЕГН********** на длъжност член;

 

 • в секция № 171300022, гр. Карлово, на мястото на Величка Димитрова Диева, ЕГН********** - член, да бъде назначена Дафинка Станчева Сеизова, ЕГН********** на длъжност член.

 

 • в секция № 171300027, гр. Карлово, на мястото на Стефан Тодоров Костов, ЕГН********** - член, да бъде назначена Елена Николаева Матева, ЕГН********** на длъжност член;

 

 • в секция № 171300030, гр. Карлово, на мястото на Янка Тодорова Генова, ЕГН********** - зам. председател, да бъде назначена Наталия Григорова Григорова, ЕГН********** на длъжност зам. председател.

 

 • в секция № 171300038, гр. Баня, на мястото на Виолета Стоянова Георгиева, ЕГН********** - член, да бъде назначена Иванка Рангелова Сакутова, ЕГН********** на длъжност член.

 

 • в секция № 171300047, гр. Карлово, на мястото на Гера Борисова Тодорова, ЕГН********** - член, да бъде назначен Цвятко Тодоров Тодоров, ЕГН********** на длъжност член.

 

 • в секция № 171300060, с. Дъбене, на мястото на Паунка Вълкова Дамбулева, ЕГН********** - член, да бъде назначена Любомира Николова Дамбулева, ЕГН********** на длъжност член.

 

 • в секция № 171300068, с. Христо Даново, на мястото на Петя Данева Манева, ЕГН********** - член, да бъде назначен Илиан Стефанов Стоянов, ЕГН********** на длъжност член.

 

 • в секция № 171300069, с. Розино, на мястото на Юлия Любенова Генкова, ЕГН********** - секретар, да бъде назначена Десислава Колева Ковачева, ЕГН********** на длъжност секретар.

 

 • в секция № 171300069, с. Розино, на мястото на Антон Димитров Петров, ЕГН********** - член, да бъде назначена Любка Минкова Генкова, ЕГН********** на длъжност член.

 

 • в секция № 171300070, гр. Карлово, на мястото на Нешка Стояново Дурчева, ЕГН********** - член, да бъде назначен Антон Димитров Петров, ЕГН********** на длъжност член.

 

 • в секция № 171300071, с. Розино, на мястото на Ганчо Пенчев Пенчев, ЕГН********** - член, да бъде назначена Нешка Стоянова Дурчева, ЕГН********** на длъжност член.

 

 • в секция № 171300072, с. Розино, на мястото на Татяна Атанасова Теохарова, ЕГН********** - член, да бъде назначен Илиан Стефанов Стоянов, ЕГН********** на длъжност член.

 

 • в секция № 171300073, с. Розино, на мястото на Десислава Колева Ковачева, ЕГН********** - председател, да бъде назначена Юлия Любенова Генкова, ЕГН********** на длъжност председател.

 

 • в секция № 171300073, с. Розино, на мястото на Любка Минкова Генкова, ЕГН********** - член, да бъде назначена Наталия Григорова Григорова, ЕГН********** на длъжност член.

 

 • в секция № 171300072, с. Розино, на мястото на Илиан Стефанов Стоянов, ЕГН********** - член, да бъде назначен Румен Атанасов Караджов, ЕГН********** на длъжност член.

 

 • в секция № 171300001, гр. Карлово, на мястото на Стефка Койчева Коева, ЕГН********** - секретар, да бъде назначена Веска Георгиева Чардаклиева, ЕГН********** на длъжност секретар.

 

В РИК 17 – Пловдив област е постъпило предложение с вх. №217 от 31.10.2016 г. от Светлозар Янков – упълномощен представител на К „Патриотичен фронт“, за извършване на промени в съставите на СИК, както следва:

       - в секция № 171300020, гр. Карлово, на мястото на Еленка Тодорова Василева, ЕГН********** - член, да бъде назначена Мария Георгиева Шапкова, ЕГН********** на длъжност член.

 

В РИК 17 – Пловдив област е постъпило предложение с вх. №240 от 01.11.2016 г. от Антон Минев – упълномощен представител на К „Реформаторски блок“, за извършване на промени в съставите на СИК, както следва:

 • в секция № 171300038, гр. Баня, на мястото на Неделчо Иванов Неделчев, ЕГН********** - член, да бъде назначен Николай Димитров Тошев, ЕГН********** на длъжност член.

 

 • в секция № 171300039, гр. Баня, на мястото на Николай Димитров Тошев, ЕГН********** - секретар, да бъде назначен Неделчо Иванов Неделчев, ЕГН********** на длъжност секретар.

 

 

Съставите на СИК на територията на община Карлово, област Пловдив са назначени с Решение № 39–ПВР/НР от 10.10.2016 г. на РИК 17-Пловдив област.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

Р Е Ш И:

 1. В секция № 171300001, гр. Карлово, освобождава Иванка Кръстева Белева, с ЕГН********** – секретар и  назначава Тодора Тодорова Христова, ЕГН********** на длъжност секретар;

 

 1. В секция № 171300002, гр. Карлово, освобождава Дияна Иванова Иванова, ЕГН********** - секретар и назначава Гена Цанкова Василева, ЕГН********** на длъжност секретар.

 

 1. В секция № 171300003, гр. Карлово, на мястото на Мария Данаилова Вълкова, ЕГН********** - член, да бъде назначена Иванка Кръстева Белева, ЕГН********** на длъжност член;

 

 1. В секция № 171300016, гр. Карлово, освобождава Наталия Григорова Григорова, ЕГН********** - член и назначава Янка Тодорова Генова, ЕГН********** на длъжност член;

 

 1. В секция № 171300022, гр. Карлово, освобождава Величка Димитрова Диева, ЕГН********** - член и назначава Дафинка Станчева Сеизова, ЕГН********** на длъжност член.

 

 1. В секция № 171300027, гр. Карлово, освобождава Стефан Тодоров Костов, ЕГН********** - член и назначава Елена Николаева Матева, ЕГН********** на длъжност член;

 

 1. В секция № 171300030, гр. Карлово, освобождава Янка Тодорова Генова, ЕГН********** - зам. председател и назначава Наталия Григорова Григорова, ЕГН********** на длъжност зам. председател.

 

 1. В секция № 171300038, гр. Баня, освобождава Виолета Стоянова Георгиева, ЕГН********** - член и назначава Иванка Рангелова Сакутова, ЕГН********** на длъжност член.

 

 1. В секция № 171300047, гр. Карлово, освобождава Гера Борисова Тодорова, ЕГН********** - член и назначава Цвятко Тодоров Тодоров, ЕГН********** на длъжност член.

 

 1. В секция № 171300060, с. Дъбене, освобождава Паунка Вълкова Дамбулева, ЕГН********** - член и назначава Любомира Николова Дамбулева, ЕГН********** на длъжност член.

 

 1. В секция № 171300068, с. Христо Даново, освобождава Петя Данева Манева, ЕГН********** - член и назначава Илиан Стефанов Стоянов, ЕГН********** на длъжност член.

 

 1. В секция № 171300069, с. Розино, освобождава Юлия Любенова Генкова, ЕГН********** - секретар и назначава Десислава Колева Ковачева, ЕГН********** на длъжност секретар.

 

 1. В секция № 171300069, с. Розино, освобождава Антон Димитров Петров, ЕГН********** - член и назначава Любка Минкова Генкова, ЕГН********** на длъжност член.

 

 1. В секция № 171300070, гр. Карлово, освобождава Нешка Стояново Дурчева, ЕГН********** - член и назначава Антон Димитров Петров, ЕГН********** на длъжност член.

 

 1. В секция № 171300071, с. Розино, освобождава Ганчо Пенчев Пенчев, ЕГН********** - член, и назначава Нешка Стоянова Дурчева, ЕГН********** на длъжност член.

 

 1. В секция № 171300072, с. Розино, освобождава Татяна Атанасова Теохарова, ЕГН********** - член, да бъде назначена Илиан Стефанов Стоянов, ЕГН********** на длъжност член.

 

 1. В секция № 171300073, с. Розино, освобождава Десислава Колева Ковачева, ЕГН********** - председател и назначава Юлия Любенова Генкова, ЕГН********** на длъжност председател.

 

 1. В секция № 171300073, с. Розино, освобождава Любка Минкова Генкова, ЕГН********** - член и назначава Наталия Григорова Григорова, ЕГН********** на длъжност член.

 

 1. В секция № 171300072, с. Розино, освобождава Илиан Стефанов Стоянов, ЕГН********** - член и назначава Румен Атанасов Караджов, ЕГН********** на длъжност член.

 

 1. В секция № 171300001, гр. Карлово, освобождава Стефка Койчева Коева, ЕГН********** - секретар, и назначава Веска Георгиева Чардаклиева, ЕГН********** на длъжност секретар.

 

 1. В секция № 171300020, гр. Карлово, освобождава Еленка Тодорова Василева, ЕГН********** - член и назначава Мария Георгиева Шапкова, ЕГН********** на длъжност член.

 

 1. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

 

 1. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Елена Владиславова Кинаева

Секретар: Георги Костадинов Илчев

* Публикувано на 01.11.2016 в 18:03 часа

Свързани решения:

39–ПВР/НР/10.10.2016

119–ПВР/НР/03.11.2016

142–ПВР/НР/04.11.2016

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 260–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх. №493/13.11.2016 година в 17:10 часа в РИК 17-Пловдив от Николай Иванов Каракашев

 • № 259–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх.№ 492/13.11.2016 година в 16:52 часа в РИК 17-Пловдив, подадена от Гергана Симеонова Дзивкова - Митева от с. Цалапица, общ. Родопи.

 • № 258–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх.№491/13.11.2016 година в 16:05 часа в РИК 17-Пловдив, подписана от Атанас Димитров Борнаров – представител и Веселин Симеонов Стоев – застъпник, и двамата от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016г.

всички решения