Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 138–ПВР/НР
Пловдив Област, 04.11.2016

ОТНОСНО: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016г.

В РИК 17 – Пловдив област са постъпили  с вх. № 298 от 04.11.2016г. предложение от Ферди Кадир – упълномощен представител на ПП“ДПС“, с вх. №280 от 03.11.2016г. предложение от Милко Милков – упълномощен представител на КП“Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО“, с вх.№ 296 от 03.11.2016г. от Енко Найденов- упълномощен представител на Коалиция БСП-ЛБ и  с вх.№ 263 от 02.11.2016г. от Иванка Авкова- упълномощен представител на Коалиция „АБВ-Алтернатива за българско възраждане“, вх.№301/04.11.2016г. от Невена Илиева-упълномощен представител на „ББЦ-гр.Асеновград, да се извършат следните промени в съставите на СИК:

 • в секция №170100011,гр. Асеновград, на мястото на Стойна Христева Трендафилова–член да бъде назначена Мюмюн Халил Исмаил, ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция №170100012,гр. Асеновград, на мястото на Мюмюн Мурад Хасан–член да бъде назначена Стойна Христева Трендафилова, ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция №170100015, гр. Асеновград, на мястото на Джанет Гюрсел Джебир- член да бъде назначен Касим Тасимов Рамаданов, ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция №170100019,гр. Асеновград, на мястото на Ахмед Мехмед Пала –член да бъде назначена Елиф Мюмюн Мустафа ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция №170100023,гр. Асеновград, на мястото на Зелиш Рамадан Аптикадир –зам.-председател да бъде назначена Анджелика Николаева Рангелова, ЕГН **********  на длъжност зам.-председател;
 • в секция № №170100025, гр. Асеновград, на мястото на Орхан Сабахатинов Мехмедов – член да бъде назначена Севджан Рафетова Читалова, ЕГН **********  на длъжност член;
 • в секция № №170100026, гр. Асеновград, на мястото на Ивелина Георгиева Стефанова-Палагачева – член да бъде назначена Шери Мюмюнова Лангерова, ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция № №170100027, с. Асеновград, на мястото на Раиф Юсуф Фейзула– член да бъде назначен Мюневер Адем Мюмюн, ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция №№170100065, гр. Асеновград, на мястото Хатидже Хикметова Кълъчева– председател да бъде назначена Гюлбеяр Байрамали Хаджъфейзула, ЕГН ********** на длъжност председател
 • в секция №170100098, гр. Асеновград, на мястото на Мюмюн Гюрсел Кочанджъ, зам.-председател да бъде назначена Хатидже Байрам Реджеб, ЕГН ********** на длъжност зам.-председател;
 • в секция №170100105, гр. Асеновград, на мястото на Илхан Ахмед Рамадан – зам.-председател да бъде назначена Хайрие Реджебова Мехмедова, ЕГН ********** на длъжност зам.-председател;
 • в секция №170100067, с. Бачково, на мястото на Хатидже Байрам Реджеб –член да бъде назначена Реджеб Шабан Калфа, ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция №170100073, с. Добростан, на мястото на Еркан Ибрям Мехмедали – секретар да бъде назначен Раиф Сабри Шефкет, ЕГН ********** на длъжност секретар;
 • в секция №170100073 с. Добростан, на мястото на Салим Сами Хаджиали–член да бъде назначен Юзджан Фидаил Байрям, ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция №170100107, с. Нареченски бани, на мястото на Айдън Рамадан Коджаали –зам. председател да бъде назначен Серкан Наимов Мустафов, ЕГН **********  на длъжност зам.-председател.
 • в секция №17010052, гр. Асеновград, на мястото на Айля Рамадан Арифова –член да бъде назначена Нелина Теодорова Благоева, ЕГН **********  на длъжност зам.-председател.
 • в секция №17010051, гр. Асеновград, на мястото на Несрин Тахирова Тахирова –зам.-председател да бъде назначена Севгинар Бейсимова Тахирова, ЕГН **********  на длъжност зам.-председател.
 • в секция №170100047, гр. Асеновград, на мястото на Марияна Христова Гузгунова – член да бъде назначена Мария Атанасова Тодорова, ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция №170100050 гр. Асеновград, на мястото на Димитър Димов Бодуров–член да бъде назначена Димитринка Атанасова Христева, ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция №170100023, гр. Асеновград, на мястото на Нина Василева Кощудова –член да бъде назначена Красимира Симеонова Тръмбева, ЕГН **********  на длъжност член.
 • в секция №17010052, гр. Асеновград, на мястото на Емилия Василева Христева –секретар да бъде назначена Веска Георгиева Петрова, ЕГН **********  на длъжност секретар.
 • в секция №17010048, гр. Асеновград, на мястото на Гергана Илиева Илиева –председател да бъде назначена Петя Александрова Тавкова-Асенова ЕГН **********  на длъжност председател.
 • в секция №170100004, гр. Асеновград, на мястото на Иванка Иванова Йорданова – член да бъде назначен Георги Иванов Къртичев, ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция №170100010 гр. Асеновград, на мястото на Стефка Иванова Иванова–зам.-председател да бъде назначена Елена Борисова Илиева, ЕГН ********** на длъжност зам.-председател;
 • в секция №170100037, гр. Асеновград, на мястото на Тома Димитров Гунов –секретар да бъде назначен Димитър Томов Гунов, ЕГН **********  на длъжност секретар.
 • в секция №17010035, гр. Асеновград, на мястото на Весела Петрова Иванова –член да бъде назначен Григор Христев Георгиев, ЕГН **********  на длъжност член.
 • в секция №17010014, гр. Асеновград, на мястото на Христина Йорданова Димитрова – член да бъде назначена Галина Ценова Апостолова-Орманова ЕГН **********  на длъжност член.
 • в секция №170100043, гр. Асеновград, на мястото на Нора Велизарова Радева – член да бъде назначен Дорияна Любенова Дочева, ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция №170100097 гр. Асеновград, на мястото на Милен Димитров Радев–секретар да бъде назначена Вероника Христова Иванова, ЕГН ********** на длъжност секретар;
 • в секция №170100068, с.Боянци, на мястото на Николина Атанасова Илиева –член да бъде назначен Мирослав Нанков Рангелов, ЕГН **********  на длъжност член.
 • в секция №170100093, с.Тополово, на мястото на Билян Викторов Иванов –член да бъде назначена Хатидже Дончева Коджаали, ЕГН ********** на длъжност член.
 • в секция №170100103, с.Тополово, на мястото на Айшегюл Феим Белева –член да бъде назначен Билян Викторов Иванов , ЕГН ********** на длъжност член.
 • в секция №170100044, гр. Асеновград, на мястото на Младен Владимиров Желязков –член да бъде назначена Борис Кирев Ангелов, ЕГН ********** на длъжност член.
 • в секция №170100055, гр. Асеновград, на мястото на Диан Христов Желязков –председател да бъде назначен Костадин Томов Ташев , ЕГН ********** на длъжност председател.

 

 

Съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив са назначени с Решение № 36 от 10.10.2016 г. на РИК 17-Пловдив област.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

Р Е Ш И:

 1. В секция №170100011,гр. Асеновград, освобождава Стойна Христева Трендафилова–член назначава Мюмюн Халил Исмаил, ЕГН ********** на длъжност член;
 2. В секция №170100012,гр. Асеновград, освобождава Мюмюн Мурад Хасан–член назначаваСтойна Христева Трендафилова, ЕГН ********** на длъжност член;
 3. В секция №170100015, гр. Асеновград, освобождава Джанет Гюрсел Джебир- член назначаваКасим Тасимов Рамаданов, ЕГН ********** на длъжност член;
 4. В секция №170100019,гр. Асеновград, освобождава Ахмед Мехмед Пала –член назначаваЕлиф Мюмюн Мустафа ЕГН ********** на длъжност член;
 5. В секция №170100023,гр. Асеновград, освобождава Зелиш Рамадан Аптикадир –зам.-председател назначаваАнджелика Николаева Рангелова, ЕГН ********** на длъжност зам.-председател;
 6. В секция № №170100025, гр. Асеновград, освобождава Орхан Сабахатинов Мехмедов – член назначаваСевджан Рафетова Читалова, ЕГН ********** на длъжност член;
 7. В секция № №170100026, гр. Асеновград, освобождава Ивелина Георгиева Стефанова-Палагачева – член назначаваШери Мюмюнова Лангерова, ЕГН ********** на длъжност член;
 8. В секция № №170100027, с. Асеновград, освобождава Раиф Юсуф Фейзула– член назначаваМюневер Адем Мюмюн, ЕГН ********** на длъжност член;
 9. В секция №№170100065, гр. Асеновград, освобождава Хатидже Хикметова Кълъчева– председател назначаваГюлбеяр Байрамали Хаджъфейзула, ЕГН ********** на длъжност председател
 10. В секция №170100098, гр. Асеновград, освобождава Мюмюн Гюрсел Кочанджъ, зам.-председател назначаваХатидже Байрам Реджеб, ЕГН ********** на длъжност зам.-председател;
 11. В секция №170100105, гр. Асеновград, освобождава Илхан Ахмед Рамадан – зам.-председател назначава Хайрие Реджебова Мехмедова, ЕГН ********** на длъжност зам.-председател;
 12. В секция №170100067, с. Бачково, освобождава Хатидже Байрам Реджеб –член назначава Реджеб Шабан Калфа, ЕГН ********** на длъжност член;
 13. В секция №170100073, с. Добростан, освобождава Еркан Ибрям Мехмедали – секретар назначава Раиф Сабри Шефкет, ЕГН ********** на длъжност секретар;
 14. В секция №170100073 с. Добростан, освобождава Салим Сами Хаджиали–член назначава Юзджан Фидаил Байрям, ЕГН ********** на длъжност член;
 15. В секция №170100107, с. Нареченски бани, освобождава Айдън Рамадан Коджаали –зам. председател назначаваСеркан Наимов Мустафов, ЕГН ********** на длъжност зам.-председател.
 16. В секция №17010052, гр. Асеновград, освобождава Айля Рамадан Арифова –член назначава Нелина Теодорова Благоева, ЕГН ********** на длъжност зам.-председател.
 17. В секция №17010051, гр. Асеновград, освобождава Несрин Тахирова Тахирова –зам.-председател назначава Севгинар Бейсимова Тахирова, ЕГН ********** на длъжност зам.-председател.
 18. В секция №170100047, гр. Асеновград, освобождава Марияна Христова Гузгунова – член назначава Мария Атанасова Тодорова, ЕГН ********** на длъжност член;
 19. В секция №170100050 гр. Асеновград, освобождава Димитър Димов Бодуров–член назначава Димитринка Атанасова Христева, ЕГН ********** на длъжност член;
 20. В секция №170100023, гр. Асеновград, освобождава Нина Василева Кощудова –член назначава Красимира Симеонова Тръмбева, ЕГН ********** на длъжност член.
 21. В секция №17010052, гр. Асеновград, освобождава Емилия Василева Христева –секретар назначава Веска Георгиева Петрова, ЕГН ********** на длъжност секретар.
 22. В секция №17010048, гр. Асеновград, освобождава Гергана Илиева Илиева –председател назначава Петя Александрова Тавкова-Асенова ЕГН ********** на длъжност председател.
 23. В секция №170100004, гр. Асеновград, освобождава Иванка Иванова Йорданова – член назначава Георги Иванов Къртичев, ЕГН ********** на длъжност член;
 24. В секция №170100010 гр. Асеновград, освобождава Стефка Иванова Иванова–зам.-председател назначава Елена Борисова Илиева, ЕГН ********** на длъжност зам.-председател;
 25. В секция №170100037, гр. Асеновград, освобождава Тома Димитров Гунов –секретар назначава Димитър Томов Гунов, ЕГН ********** на длъжност секретар.
 26. в секция №17010035, гр. Асеновград, освобождава Весела Петрова Иванова –член назначава Григор Христев Георгиев, ЕГН ********** на длъжност член.
 27. в секция №17010014, гр. Асеновград, освобождава Христина Йорданова Димитрова – член назначава Галина Ценова Апостолова-Орманова ЕГН ********** на длъжност член.
 28. в секция №170100043, гр. Асеновград, освобождава Нора Велизарова Радева – член назначава Дорияна Любенова Дочева, ЕГН ********** на длъжност член;
 29. в секция №170100097 гр. Асеновград, освобождава Милен Димитров Радев–секретар назначава Вероника Христова Иванова, ЕГН ********** на длъжност секретар;
 30. в секция №170100068, с.Боянци, освобождава Николина Атанасова Илиева –член назначава Мирослав Нанков Рангелов, ЕГН ********** на длъжност член.
 31. в секция №170100093, с.Тополово, освобождава Билян Викторов Иванов –член назначава Хатидже Дончева Коджаали, ЕГН ********** на длъжност член.
 32. в секция №170100103, с.Тополово, освобождава Айшегюл Феим Белева –член назначава Билян Викторов Иванов , ЕГН ********** на длъжност член.
 33. в секция №170100044, гр. Асеновград, освобождава Младен Владимиров Желязков –член назначава Борис Кирев Ангелов, ЕГН ********** на длъжност член.
 34. в секция №170100055, гр. Асеновград, освобождава Диан Христов Желязков –председател назначава Костадин Томов Ташев , ЕГН ********** на длъжност председател.
 35. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 36. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Елена Владиславова Кинаева

Секретар: Георги Костадинов Илчев

* Публикувано на 04.11.2016 в 21:14 часа

Свързани решения:

36–ПВР/НР/10.10.2016

208–ПВР/НР/06.11.2016

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 260–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх. №493/13.11.2016 година в 17:10 часа в РИК 17-Пловдив от Николай Иванов Каракашев

 • № 259–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх.№ 492/13.11.2016 година в 16:52 часа в РИК 17-Пловдив, подадена от Гергана Симеонова Дзивкова - Митева от с. Цалапица, общ. Родопи.

 • № 258–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх.№491/13.11.2016 година в 16:05 часа в РИК 17-Пловдив, подписана от Атанас Димитров Борнаров – представител и Веселин Симеонов Стоев – застъпник, и двамата от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016г.

всички решения