Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 172–ПВР/НР
Пловдив Област, 05.11.2016

ОТНОСНО: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016г.

В РИК 17 – Пловдив област са постъпили  с вх. № 335, вх. № 342, вх. № 348, вх. № 360, 362 и 363 от 05.11.2016г. предложения от Ферди Кадир – упълномощен представител на ПП“ДПС“, Енко Найденов-упълномощен представител на БСП ЛБ и Силвия Хубенова упълномощен представител на ПП ГЕРБ да се извършат следните промени в съставите на СИК:

 • в секция №170100050,гр. Асеновград, на мястото на Албена Борисова Тютюнджиева с ЕГН **********-секретар,да бъде назначена Белкъз Юсеин Идриз с ЕГН ********** на длъжност секретар;
 • в секция № 170100011, гр. Асеновград на мястото на Стойна Христева Трендафилова с ЕГН **********член ,да бъде назначен Мюмюн Халил Исмаил с ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция № 170100012, гр. Асеновград на мястото на Мюмюн Мурад Хасан с ЕГН ********** член ,да бъде назначена Стойна христева Трендафилова с ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция № 170100015, гр. Асеновград на мястото на Джанет Гюрсел Джебир с ЕГН ********** член ,да бъде назначен Касим Тасимов Рамаданов с ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция № 170100019, гр. Асеновград на мястото на Ахмед Мехмед Пала с ЕГН ********** член ,да бъде назначен Елиф Мюмюн Мустафа с ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция № 170100025, гр. Асеновград на мястото на Орхан Сабахтинов Мехмедов с ЕГН ********** член ,да бъде назначена Севджан Рафетова Читалова с ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция № 170100026, гр. Асеновград на мястото на Ивелина Георгиева Стефанова-Палагачева с ЕГН **********-член,да бъде назначена Шери Мюмюнова Лангерова с ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция № 170100027, гр. Асеновград на мястото на Раиф Юсуф Фейзула с ЕГН **********-член,да бъде назначен Мюневер Адем Мюмюн с ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция № 170100065, гр. Асеновград на мястото на Хатидже Хикметова Кълъчева с ЕГН **********-председател,да бъде назначена Гюлбеяр Байрамали Хаджъфейзула с ЕГН ********** на длъжност председател;
 • в секция № 170100098,гр.Асеновград на мястото на Мюмюн Гюрсел Кочанджъ с ЕГН **********-зам.-председател,да бъде назначена Хатидже Байрам Реджеб с ЕГН **********на длъжност зам.-председател;
 • в секция № 170100105,гр.Асеновград на мястото на Илхан Ахмед Рамадан с ЕГН **********-зам.-председател,да бъде назначена Хайрие Реджебова Мехмедова с ЕГН *********** на длъжност зам.-председател;
 • в секция № 170100067,с.Бачково на мястото на Хатидже Байрам Реджеб с ЕГН **********-член,да бъде назначена Реджеб Шабан Калфа с ЕГН **********на длъжност член;
 • в секция № 170100073,с.Добростан на мястото на Еркан Ибрям Мехмедали с ЕГН **********-секретар,да бъде назначен Раиф Сабри Шевкет с ЕГН ********** на длъжност секретар;
 • в секция № 170100073,с.Добростан на мястото на Салим Сами Хаджиали с ЕГН **********-член,да бъде назначен Юзджан Фидаил Байрям с ЕГН **********на длъжност член;
 • в секция № 170100107,с.Нареченски бани на мястото на Айдън Рамадан Коджаали с ЕГН **********-зам.-председател,да бъде назначен Серкан Наимов Мустафов с ЕГН *********** на длъжност зам.-председател;
 • в секция № 170100052,гр.Асеновград на мястото на Айля Рамадан Арифова с ЕГН **********-член,да бъде назначена Нелина Теодорова Благоева с ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция № 170100051,гр.Асеновград на мястото на Несрин Тахирова Тахирова с ЕГН **********-зам.-председател,да бъде назначена Севгинар Бейсимова Тахирова с ЕГН ********** на длъжност зам.-председател;
 • в секция № 170100093,с.Тополово на мястото на Билян Викторов Иванов с ЕГН **********-член,да бъде назначена Хатидже Дончева Коджаали с ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция № 170100103,с.Тополово на мястото на Айшегюл Феим Белева с ЕГН **********-председател,да бъде назначен Билян Викторов Иванов с ЕГН ********** на длъжност председател;
 • в секция № 170100107,с.Нареченски бани на мястото на Огнян Каменов Моллов с ЕГН **********-член,да бъде назначен Илия Иванов Гуглев с ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция № 17010101 гр. Асеновград на мястото на Георги Томов Калинов с ЕГН ********** – член, да бъде назначен Нуртен Ахмед Ибрям с ЕГН ********** на длъжност член .
 • В секция № 17010057, гр. Асеновград името „Вишка Йорданова Овчаровада се чете „Виляна Йорданова Овчарова“
 • в секция № 17010014 гр. Асеновград на мястото на Николай Петров Христозов с ЕГН ********** – член, да бъде назначен Любка Христова Георгиева с ЕГН ********** на длъжност член .
 • в секция № 17010025 гр. Асеновград на мястото на Христо Петков Иванов с ЕГН ********** – член, да бъде назначен Катюша Георгиева Иванова с ЕГН ********** на длъжност член .
 • в секция № 17010036 гр. Асеновград на мястото на Мартин Костадинов Василев с ЕГН ********** – член, да бъде назначен Мариянка Кирилова Георгиева с ЕГН ********** на длъжност член .
 • в секция № 17010097,гр.Асеновград на мястото на Петя Тодорова Стоева с ЕГН **********-председател,да бъде назначен Стефан Николов Шенков с ЕГН ********** на длъжност председател;
 • в секция № 17010090,с.Боянци на мястото на Недко Георгиев Панджилов с ЕГН **********-секретар,да бъде назначен Венцислав Недков Панджилов с ЕГН ********** на длъжност секретар;
 • в секция №17010090,с.Боянци на мястото на Румяна Любенова Радоева с ЕГН **********-член,да бъде назначен Илия Иванов Шанков с ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция № 17010108,гр.Асеновград на мястото на Руска Янакиева Йорданова с ЕГН **********-член,да бъде назначен Анастасия Здравкова Тодорова с ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция № 17010063,гр.Асеновград на мястото на Катя Николаева Калудова с ЕГН **********-зам.председател,да бъде назначен Марияна Георгиева Динкова с ЕГН ********** на длъжност зам. председател;
 • в секция № 17010065,гр.Асеновград на мястото на Таня Филипова Георгиева с ЕГН **********-секретар,да бъде назначен Величка Иванова Николова с ЕГН ********** на длъжност председател;

 

Съставите на СИК на територията на община Асеновград, област Пловдив са назначени с Решение № 36 от 10.10.2016 г. на РИК 17-Пловдив област.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

Р Е Ш И:

 1. В секция №170100050,гр. Асеновград, освобождава Албена Борисова Тютюнджиева с ЕГН **********-секретар, назначава, Белкъз Юсеин Идриз с ЕГН ********** на длъжност секретар;
 2. в секция №170100050,гр. Асеновград, освобождава Стойна Христева Трендафилова с ЕГН **********-член, назначава Мюмюн Халил Исмаил с ЕГН ********** на длъжност член;
 3. в секция № 170100011, гр. Асеновград освобождава Стойна Христева Трендафилова с ЕГН ********** член, назначава Белкъз Юсеин Идриз с ЕГН ********** на длъжност член;
 4. в секция № 170100012, гр. Асеновград освобождава Мюмюн Мурад Хасан с ЕГН ********** член , назначава Стойна христева Трендафилова с ЕГН ********** на длъжност член;
 5. в секция № 170100015, гр. Асеновград освобождава Джанет Гюрсел Джебир с ЕГН ********** член , назначава Касим Тасимов Рамаданов с ЕГН ********** на длъжност член;
 6. в секция № 170100019, гр. Асеновград освобождава Ахмед Мехмед Пала с ЕГН ********** член , назначава Елиф Мюмюн Мустафа с ЕГН ********** на длъжност член;
 7. в секция № 170100025, гр. Асеновград освобождава Орхан Сабахтинов Мехмедов с ЕГН **********член , назначава Севджан Рафетова Читалова с ЕГН **********на длъжност член;
 8. в секция № 170100026, гр. Асеновград освобождава Ивелина Георгиева Стефанова-Палагачева с ЕГН **********-член, назначава Шери Мюмюнова Лангерова с ЕГН **********на длъжност член;
 9. в секция № 170100027, гр. Асеновград освобождава Раиф Юсуф Фейзула с ЕГН **********-член, назначава Мюневер Адем Мюмюн с ЕГН ********** на длъжност член;
 10. в секция № 170100065, гр. Асеновград освобождава Хатидже Хикметова Кълъчева с ЕГН **********-председател, назначава Гюлбеяр Байрамали Хаджъфейзула с ЕГН **********на длъжност председател;
 11. в секция № 170100098,гр.Асеновград освобождава Мюмюн Гюрсел Кочанджъ с ЕГН **********-зам.-председател, назначава Хатидже Байрам Реджеб с ЕГН ********** на длъжност зам.-председател;
 12. в секция № 170100105,гр.Асеновград освобождава Илхан Ахмед Рамадан с ЕГН **********-зам.-председател, назначава Хайрие Реджебова Мехмедова с ЕГН *********** на длъжност зам.-председател;
 13. в секция № 170100067,с.Бачково освобождава Хатидже Байрам Реджеб с ЕГН **********-член, назначава Реджеб Шабан Калфа с ЕГН ********** на длъжност член;
 14. в секция № 170100073,с.Добростан освобождава Еркан Ибрям Мехмедали с ЕГН **********-секретар, назначава Раиф Сабри Шевкет с ЕГН ********** на длъжност секретар;
 15. в секция № 170100073,с.Добростан освобождава Салим Сами Хаджиали с ЕГН **********-член, назначава Юзджан Фидаил Байрям с ЕГН ********** на длъжност член;
 16. в секция № 170100107,с.Нареченски бани освобождава Айдън Рамадан Коджаали с ЕГН **********-зам.-председател, назначава Серкан Наимов Мустафов с ЕГН ********** на длъжност зам.-председател;
 17. в секция № 170100052,гр.Асеновград освобождава Айля Рамадан Арифова с ЕГН **********-член, назначава Нелина Теодорова Благоева с ЕГН ********** на длъжност член;
 18. в секция № 170100051,гр.Асеновград освобождава Несрин Тахирова Тахирова с ЕГН **********-зам.-председател, назначава Севгинар Бейсимова Тахирова с ЕГН ********** длъжност зам.-председател;
 19. в секция № 170100093,с.Тополово освобождава Билян Викторов Иванов с ЕГН **********-член, назначава Хатидже Дончева Коджаали с ЕГН **********на длъжност член;
 20. в секция № 170100103,с.Тополово освобождава Айшегюл Феим Белева с ЕГН **********председател, назначава Билян Викторов Иванов с ЕГН ********** на длъжност председател;
 21. в секция № 170100107,с.Нареченски бани освобождава Огнян Каменов Моллов с ЕГН **********-член, назначава Илия Иванов Гуглев с ЕГН ********** на длъжност член;
 22. в секция № 17010101 гр. Асеновград освобождава Георги Томов Калинов с ЕГН ********** – член, назначава Нуртен Ахмед Ибрям с ЕГН ********** на длъжност член .
 23. В секция № 17010057, гр. Асеновград името „Вишка Йорданова Овчаровада се чете „Виляна Йорданова Овчарова“
 24. в секция № 17010014 гр. Асеновград освобождава Николай Петров Христозов с ЕГН ********** – член, назначава Любка Христова Георгиева с ЕГН ********** на длъжност член .
 25. в секция № 17010025 гр. Асеновград освобождава Христо Петков Иванов с ЕГН ********** – член, назначава Катюша Георгиева Иванова с ЕГН **********3 на длъжност член .
 26. в секция № 17010036 гр. Асеновград освобождава Мартин Костадинов Василев с ЕГН ********** – член, назначава Мариянка Кирилова Георгиева с ЕГН ********** на длъжност член .
 27. в секция № 17010097,гр.Асеновград освобождава Петя Тодорова Стоева с ЕГН **********-председател, назначава Стефан Николов Шенков с ЕГН **********8 на длъжност председател;
 28. в секция № 17010090,с.Боянци освобождава Недко Георгиев Панджилов с ЕГН **********-секретар, назначава Венцислав Недков Панджилов с ЕГН ********** на длъжност секретар;
 29. в секция №17010090,с.Боянци освобождава Румяна Любенова Радоева с ЕГН **********-член, назначава Илия Иванов Шанков с ЕГН ********** на длъжност член;
 30. в секция № 17010108,гр.Асеновград освобождава Руска Янакиева Йорданова с ЕГН **********-член, назначава Анастасия Здравкова Тодорова с ЕГН ********** на длъжност член;
 31. в секция № 17010063,гр.Асеновград освобождава Катя Николаева Калудова с ЕГН **********-зам.председател, назначава Марияна Георгиева Динкова с ЕГН ********** на длъжност зам. председател;
 32. в секция № 17010065,гр.Асеновград освобождава Таня Филипова Георгиева с ЕГН **********-секретар, назначава Величка Иванова Николова с ЕГН ********** на длъжност председател;
 33. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 34.  При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Елена Владиславова Кинаева

Секретар: Георги Костадинов Илчев

* Публикувано на 05.11.2016 в 21:17 часа

Свързани решения:

36–ПВР/НР/10.10.2016

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 260–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх. №493/13.11.2016 година в 17:10 часа в РИК 17-Пловдив от Николай Иванов Каракашев

 • № 259–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх.№ 492/13.11.2016 година в 16:52 часа в РИК 17-Пловдив, подадена от Гергана Симеонова Дзивкова - Митева от с. Цалапица, общ. Родопи.

 • № 258–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх.№491/13.11.2016 година в 16:05 часа в РИК 17-Пловдив, подписана от Атанас Димитров Борнаров – представител и Веселин Симеонов Стоев – застъпник, и двамата от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016г.

всички решения