Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 209–ПВР/НР
Пловдив Област, 06.11.2016

ОТНОСНО: Постановление на Димитрина Шекерева –Районен прокурор при Районна прокуратура –Карлово от 06.11.2016 година по преписка №3014/2016 година по описа на Районна прокуратура Карлово.

На електронната поща на РИК-17 Пловдив в 18.40  е изпратено постановление на Димитрина Шекерева –Районен прокурор при Районна  прокуратура –Карлово от 06.11.2016 година по преписка №3014/2016 година по описа на Районна прокуратура Карлово.Същото е заведено във входящия регистър на РИК-17 Пловдив област под №393/06.11.2016 година в 18.50 часа.

    Постановлението е издадено по повод сигнал на Никола Корчев до Районна прокуратура –Карлово, че при упражняване правото си на глас в секция 171300029 град –Карлово установил,че в избирателните списъци фигурират две лица –Александър Костадинов и Димо Гюдженов, адресите на които според подалия сигнала не съществували.

     Прокуратурата установила, че в информационната система на Прокуратура на Република България, изписана със абревиатура в постановлението УИС 2 на ПРБ съществували множество спорни въпроси , за които  изброените лица подали едни срещу други множество жалби до Районна прокуратура и други институции.

     Районна прокуратура-Карлово преценила,че сигнала  касае организацията на Изборния ден ,неговото провеждане, респективно нарушенията на същите са от компетентността на Районна Избирателна комисия, на която следвало да бъде изпратен настоящия сигнал. 

     Районна избирателна комисия 17 –Пловдив Област,счита че препратения със постановление на Районна прокуратура Карлово сигнал на Никола Корчев е неоснователен .

     Съгласно раздели IX „Отстраняване на непълноти и грешки.Поправки“, член 43 от ИК:

„(1) Всеки  избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник. Гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник. 

(2) Заявленията се приемат от съответната администрация не по-късно от 7 дни преди изборния ден. 

(3) Кметът или кметският наместник разглежда заявлението в срок до два дни и се произнася по него с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място. 

(4) Решението по ал. 3 може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до два дни от обявяването му. Съдът разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до два дни от получаването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и кмета. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.“

Поправките в избирателните списъци се извършват по реда на чл.44 от Изборния кодекс .

Обжалванията на откази за вписване и дописване в избирателния списък се извършват по реда на чл.45 от ИК,като само отказът на секционната избирателна комисия да извърши дописване на избирател в изборния ден може да се оспорва пред районната избирателна комисия.

          Отделно със свое решение №3870-ПВР/НР 28.10.2016 година в точка първа е указала,че общинските администрации впишат на ръка в избирателните списъци всички избиратели/гласоподаватели, които са с непълни адреси или са с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със служебно заличени адреси, но имат избирателни права, съответно право да гласуват в националния референдум, но поради изложеното в решението не фигурират в отпечатаните избирателни списъци. Това вписване да бъде извършено преди предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии. Ако тези избиратели са вписани в списъците на заличените лица, след дописването им в списъците за гласуване се заличават служебно от общинската администрация от списъците на заличените лица.

         Следователно единствено и само общинска администрация на община Карлово е компетентна да проверява , дали посочените в сигнала лица следва да бъдат в избирателните списъци.

         В постановлението на Районна прокуратура –Карлово се съдържа и констатации ,че има данни за престъпление ,свързано с нарушаване на политическите права на гражданите /чл.167-169г от НК.

        При наличие на данни за престъпление съгласно разпоредбите на чл.46 ,ал.1 от НПК
 
прокурорът повдига и поддържа обвинението за престъпления от общ характер.

       Съгласно разпоредбата на чл.140 и следващите от Закона за съдебната власт административния ръководител на съответната прокуратура осъществява контрол за спазване на сроковете за извършване на разследването, на проверките по чл. 145, ал. 1, т. 2 и 3 и на сроковете за мерките за процесуална принуда по Наказателно-процесуалния кодекс.

       С оглед гореизложеното, на основание  чл. 72, ал. 1, т. 20 от  Изборния кодекс,  Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И :

       1.Оставя без разглеждане сигнал на Никола Корчев, подаден до Районна прокуратура Карлово и препратен до РИК -17 Пловдив област с постановление на Димитрина Шекерева –Районен прокурор при Районна  прокуратура –Карлово от 06.11.2016 година по преписка №3014.

      2.Решението на РИК-17 Пловдив област да се изпрати за сведение до района Прокуратура Карлово и Община Карлово.

         Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия-София до приключване на изборния ден.

Председател: Елена Владиславова Кинаева

Секретар: Георги Костадинов Илчев

* Публикувано на 06.11.2016 в 20:40 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 260–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх. №493/13.11.2016 година в 17:10 часа в РИК 17-Пловдив от Николай Иванов Каракашев

 • № 259–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх.№ 492/13.11.2016 година в 16:52 часа в РИК 17-Пловдив, подадена от Гергана Симеонова Дзивкова - Митева от с. Цалапица, общ. Родопи.

 • № 258–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх.№491/13.11.2016 година в 16:05 часа в РИК 17-Пловдив, подписана от Атанас Димитров Борнаров – представител и Веселин Симеонов Стоев – застъпник, и двамата от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016г.

всички решения