Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 220-ПВР
Пловдив Област, 11.11.2016

ОТНОСНО: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на община Асеновград,област Пловдив за произвеждането на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016г.

В РИК 17 – Пловдив област е постъпило предложение с вх.№419/09.11.2016г. , вх.№420/09.11.2016 г.,вх.№422/09.11.2016г.,вх. №443/11.11.2016 г.,вх.№ 447/11.11.2016 г.,вх. № 456/11.11.2016 г. и 458/11.11.2016 г.  от Милко Милков -  упълномощен представител на КП „Патриотичен фронт“, от Енко Георгиев Найденов-упълномощен представител на К„БСП лява България“, и от Силвия Анастасова Хубенова-упълномощен представител на ПП ГЕРБ, Костантин Андреев-Преупълномощен представител на ПП АТАКА, Иванка Авкова-упълномощен представител на ПП АБВ, вх.№465/11.11.2016г. от Паскал Терзиев-упълномощен представител на Коалиция “Реформаторски блок“, с вх.№470/11.11.2016г. от Ферди Кадир-упълномощен представител на ПП“ДПС“-Асеновград, с което се иска промяна в съставите на СИК на територията на община Асеновград, а именно:

 • в секция №170100099, на мястото на  Марияна Пламенова Костадинова с ЕГН **********-член , да бъде назначен Владимир Димитров Костов с ЕГН: ********** на длъжност член;
 • в секция №170100093, на мястото на Владимир Димитров Костов с ЕГН **********-член , да бъде назначен Марияна Пламенова Костадинова с ЕГН: ********** на длъжност член;
 • в секция №170100108, на мястото на  Елица Олегова Шаранкова с ЕГН **********-секретар,да бъде назначена Теодора Атанасова Делчева с ЕГН ********** на длъжност секретар;
 • в секция №170100041 на мястото на Христо Пламенов Христов с ЕГН **********-член,да бъде назначена Стоян Атанасов Граматиков с ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция №171300001, на мястото на Цветана Дилянова Гатева с ЕГН **********-членда бъде назначена Диана Делкова Славова с ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция №170100075, на мястото на Наташа Петрова Ангелова с ЕГН **********-член,да бъде назначена Димитър Димитров Ангелов с ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция №170100102, на мястото на Теодора Величкова Костадинова с ЕГН **********-член,да бъде назначен Таня Филипова Георгиева с ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция №170100104, на мястото на Здравко Руменов Куцев с ЕГН **********-председател,да бъде назначена Светлана Иванова Хаджихристова с ЕГН ********** на длъжност председател;
 • в секция №170100056, на мястото на Йордан Кирилов Овчаров с ЕГН **********-член,да бъде назначен Иван Димитров Джикелов с ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция №170100068, на мястото на Ваня Йорданова Желева с ЕГН **********-член,да бъде назначен Владимир Димитров Желев с ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция №170100060, на мястото на Илия Тодоров Бърбочев с ЕГН **********-член,да бъде назначена Екатерина Димитрова Трендафилова с ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция №170100060, на мястото на Боян Ангелов Якубов с ЕГН **********-секретар,да бъде назначен Илия Тодоров Бърбочев с ЕГН ********** на длъжност секретар;
 • в секция №170100004 на мястото на  Василка Александрова Георгиева с ЕГН **********-зам.-председател, да бъде назначен Димитър Георгиев Къртичев с ЕГН ********** на длъжност зам.-председател;
 • в секция №170100001 на мястото на  Николай Георгиев Лалабонов с ЕГН **********-член, да бъде назначен Жечка Василева Кръжева с ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция №170100108 на мястото на  Теодора Атанасова Делчева с ЕГН **********-секретар, да бъде назначен Стефанка Йорданова Делипавлова с ЕГН ********** на длъжност секретар;
 • в секция №170100020 на мястото на  Тома Димитров Гунов - секретар, да бъде назначен Яким Василев Пехливанов с ЕГН ********** на длъжност секретар;
 • в секция №170100007 на мястото на  Фанка Христева Шейтанова – зам.-председател, да бъде назначен Ангел Пасков Петков с ЕГН ********** на длъжност зам.-председател;
 • в секция №170100014 на мястото на  Фани Томова Ангелова - секретар, да бъде назначен Гергана Александрова Ковачева  с ЕГН ********** на длъжност секретар;
 • в секция №170100079 на мястото на  Красимир Нанков Георгиев - член, да бъде назначена Алеф Фаик Юсеин  с ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция №170100100 на мястото на  Ангел Димитров Христозов - член, да бъде назначена Василка Георгиева Дойчева  с ЕГН **********  на длъжност член;
 • в секция №170100082 на мястото на  Салимехмед Шабанов Рагъбов - председател, да бъде назначена Салимехмед Мюмюн Ферад  с ЕГН ********** на длъжност председател;
 • в секция №170100082 на мястото на  Салимехмед Мюмюн Ферад  - член, да бъде назначен Салимехмед Шабанов Рагъбов с ЕГН **********  на длъжност член;
 • в секция №170100100 на мястото на  Лютви Масар Байрам  - секретар, да бъде назначен Мехмед Айнур Мехмед с ЕГН ********** на длъжност секретар;
 • в секция №170100079 на мястото на  Масар Яшар Исмаилов  - член, да бъде назначен Дурмуш Бекир Билял с ЕГН**********  на длъжност член;
 • в секция №170100003 на мястото на  Яшар Емин Исмаил  - секретар, да бъде назначен Джанет Гюрсел Джебир с ЕГН**********на длъжност секретар;
 • в секция №170100051 на мястото на  Севгинар Бейсимова Тахирова  - зам.-преседател, да бъде назначен Джанер Ерджан Местан с ЕГН **********  на длъжност зам.-председател;
 • в секция №170100059 на мястото на  Джансел Ерджан Местан  - член, да бъде назначен Мукадес Раим Давуд с ЕГН **********  на длъжност член;
 • в секция №170100101 на мястото на  Моника Дикова Ангелова  - председател, да бъде назначен Вълчо Станаилов Хаджиев с ЕГН **********  на длъжност председател;
 • в секция №170100043 на мястото на  Семра Рамаданова Чобанова-Акиф  - член, да бъде назначен Айдън Мустафа Акиф с ЕГН ********** на длъжност член;

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

Р Е Ш И:

 1. В  секция №170100099, освобождава  Марияна Пламенова Костадинова с ЕГН **********-член и назначава Владимир Димитров Костов с ЕГН: ********** на длъжност член;
 2. В  секция №170100093 освобождава Владимир Димитров Костов с ЕГН **********-член , и назначава Марияна Пламенова Костадинова с ЕГН: ********** на длъжност член;
 3. В  секция №170100108 освобождава  Елица Олегова Шаранкова с ЕГН **********-секретар и назначава Теодора Атанасова Делчева с ЕГН ********** на длъжност секретар;
 4. В  секция №170100041 освобождава Христо Пламенов Христов с ЕГН **********-член и назначава Стоян Атанасов Граматиков с ЕГН ********** на длъжност член;
 5. В  секция №171300001 освобождава Цветана Дилянова Гатева с ЕГН **********-член и назначава Диана Делкова Славова с ЕГН ********** на длъжност член;
 6. В  секция №170100075, освобождава Наташа Петрова Ангелова с ЕГН **********-член и назначава Димитър Димитров Ангелов с ЕГН **********на длъжност член;
 7. В  секция №170100102, освобождава Теодора Величкова Костадинова с ЕГН **********-член и назначава Таня Филипова Георгиева с ЕГН ********** на длъжност член;
 8. В секция №170100104, освобождава Здравко Руменов Куцев с ЕГН **********-председател и назначава Светлана Иванова Хаджихристова с ЕГН ********** на длъжност председател;
 9. В  секция №170100056 освобождава Йордан Кирилов Овчаров с ЕГН **********-член, и назначава Иван Димитров Джикелов с ЕГН ********** на длъжност член;
 10. В секция №170100068, освобождава Ваня Йорданова Желева с ЕГН **********-член,и назначава Владимир Димитров Желев с ЕГН ********** на длъжност член;
 11. В  секция №170100060, освобождава Илия Тодоров Бърбочев с ЕГН **********-член,и назначава Екатерина Димитрова Трендафилова с ЕГН ********** на длъжност член;
 12. В  секция №170100060 освобождава Боян Ангелов Якубов с ЕГН **********-секретар, и назначава Илия Тодоров Бърбочев с ЕГН ********** на длъжност секретар;
 13. В  секция №170100004 освобождава Василка Александрова Георгиева с ЕГН **********-зам.-председател, и назначава Димитър Георгиев Къртичев с ЕГН ********** на длъжност зам.-председател;
 14. В секция №170100001 освобождава Николай Георгиев Лалабонов с ЕГН **********-член, и назначава Жечка Василева Кръжева с ЕГН ********** на длъжност член;
 15. В секция №170100108 освобождава Теодора Атанасова Делчева с ЕГН **********-секретар, и назначава Стефанка Йорданова Делипавлова с ЕГН ********** на длъжност секретар;
 16. В секция №170100020 освобождава Тома Димитров Гунов - секретар, и назначава Яким Василев Пехливанов с ЕГН ********** на длъжност секретар;
 17. В секция №170100007 освобождава Фанка Христева Шейтанова – зам.-председател, назначава Ангел Пасков Петков с ЕГН ********** на длъжност зам.-председател;
 18. В секция №170100014 освобождава Фани Томова Ангелова - секретар, назначава Гергана Александрова Ковачева  с ЕГН ********** на длъжност секретар;
 19. В секция №170100079 освобождава Красимир Нанков Георгиев - член, и назначава Алеф Фаик Юсеин  с ЕГН ********** на длъжност член;
 20. В секция №170100100 осовбождава Ангел Димитров Христозов - член,и назначава Василка Георгиева Дойчева  с ЕГН **********  на длъжност член;
 21. В секция №170100082 на мястото на Салимехмед Шабанов Рагъбов – председател, да бъде назначена Салимехмед Мюмюн Ферад  с ЕГН ********** на длъжност председател;
 22. В секция №170100082 на мястото на Салимехмед Мюмюн Ферад  - член, да бъде назначен Салимехмед Шабанов Рагъбов с ЕГН **********  на длъжност член;
 23. В секция №170100100 на мястото на Лютви Масар Байрам  - секретар, да бъде назначен Мехмед Айнур Мехмед с ЕГН ********** на длъжност секретар;
 24. В секция №170100079 на мястото на Масар Яшар Исмаилов  - член, да бъде назначен Дурмуш Бекир Билял с ЕГН**********  на длъжност член;
 25. В секция №170100003 на мястото на Яшар Емин Исмаил - секретар, да бъде назначен Джанет Гюрсел Джебир с ЕГН**********на длъжност секретар;
 26. В секция №170100051 на мястото на Севгинар Бейсимова Тахирова  - зам. председател, да бъде назначен Джанер Ерджан Местан с ЕГН **********  на длъжност зам.-председател;
 27. В секция №170100059 на мястото на Джансел Ерджан Местан - член, да бъде назначена Мукадес Раим Давуд с ЕГН **********  на длъжност член;
 28. В секция №170100101 на мястото на Моника Дикова Ангелова - председател, да бъде назначен Вълчо Станаилов Хаджиев с ЕГН **********  на длъжност председател;
 29. В секция №170100043 на мястото на Семра Рамаданова Чобанова-Акиф  - член, да бъде назначен Айдън Мустафа Акиф с ЕГН ********** на длъжност член;
 30. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл.93,т.1 от Наказателния кодекс.
 31. 31.При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.
 32. Анулира издадените удостоверения и издава нови съобразно извършените промени.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК .

Председател: Елена Владиславова Кинаева

Секретар: Георги Костадинов Илчев

* Публикувано на 11.11.2016 в 19:47 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 260–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх. №493/13.11.2016 година в 17:10 часа в РИК 17-Пловдив от Николай Иванов Каракашев

 • № 259–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх.№ 492/13.11.2016 година в 16:52 часа в РИК 17-Пловдив, подадена от Гергана Симеонова Дзивкова - Митева от с. Цалапица, общ. Родопи.

 • № 258–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх.№491/13.11.2016 година в 16:05 часа в РИК 17-Пловдив, подписана от Атанас Димитров Борнаров – представител и Веселин Симеонов Стоев – застъпник, и двамата от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016г.

всички решения