Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 74–ПВР/НР
Пловдив Област, 26.10.2016

ОТНОСНО: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на община Родопи, област Пловдив за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016г.

В РИК 17 – Пловдив област са постъпили три заявления за промяна в съставите на СИК на територията на община Родопи, назначени с решение №45-ПВР/НР/ 10.10.2016 година, а именно:

Заявление вх. № 113/24.10.2016 година от Костадин Иванов Иванов, упълномощен представител на КП „Патриотичен фронт“, с което се прави предложение, да се извършат следните промени в съставите на СИК на територията на община Родопи:

 • В секция №172600001 на мястото на Ангел Иванов Младенов с ЕГН: ********** – член, да бъде назначена Нефталима Иванова Младенова с ЕГН: ********** на длъжност член;

Заявление вх. № 109/24.10.2016 година от Неази Азис Таир, упълномощен представител на ПП „ДПС“, с което се прави предложение, да се извършат следните промени в съставите на СИК на територията на община Родопи:

 • В секция №172600005 на мястото на Сибел Тургай Алиева с ЕГН: ********** – член, да бъде назначена Кадрие Абдрахимова Османова с ЕГН: ********** на длъжност член;
 • В секция №172600007 на мястото на Севгюл Мюмюн Шакир с ЕГН: ********** – член, да бъде назначена Ажда Рушенова Ахмедова с ЕГН: ********** на длъжност член;
 • В секция №172600010 на мястото на Христо Ангелов Ламбов с ЕГН: ********** – член, да бъде назначена Надка Атанасова Ламбова с ЕГН: ********** на длъжност член;
 • В секция №172600011 на мястото на Васил Ангелов Марчев с ЕГН: ********** – член, да бъде назначен Стоил Стоянов Михайлов с ЕГН: ********** на длъжност член;
 • В секция №172600013 на мястото на Борис Ангелов Костов с ЕГН: ********** – член, да бъде назначена Виолета Миткова Терзиева с ЕГН: ********** на длъжност член;
 • В секция №172600014 на мястото на Камен Каменов Костов с ЕГН: ********** – член, да бъде назначена Николина Атанасова Терзиева с ЕГН: ********** на длъжност член;
 • В секция №172600021 на мястото на Атанаска Вескова Панайотова с ЕГН: ********** – член, да бъде назначена Светослава Станимирова Петкова с ЕГН: ********** на длъжност член;
 • В секция №172600022 на мястото на Антон Венелинов Вълков с ЕГН: ********** – секретар, да бъде назначен Николай Георгиев Вълков с ЕГН: ********** на длъжност секретар;
 • В секция №172600023 на мястото на Николай Георгиев Вълков с ЕГН: ********** – член, да бъде назначена Недялка Димитрова Янева с ЕГН: ********** на длъжност член;
 • В секция №172600027 на мястото на Теодора Христова Колева с ЕГН: ********** – член, да бъде назначена Мариета Любомирова Божкова с ЕГН: ********** на длъжност член;
 • В секция №172600028 на мястото на Христина Тошева Колева с ЕГН: ********** – член, да бъде назначена Стоянка Кирилова Камжалова с ЕГН: **********, на длъжност член;
 • В секция №172600032 на мястото на Йонка Атанасова Бочева с ЕГН: **********– член, да бъде назначен Емил Стоянов Христев с ЕГН: ********** на длъжност член;
 • В секция №172600033 на мястото на Румяна Руменова Гавазова с ЕГН: ********** – председател, да бъде назначен Атанас Хариев Маринов с ЕГН ********** на длъжност председател
 • В секция №172600033 на мястото на Леман Мехмед Ариф с ЕГН: ********** – член, да бъде назначен Недялко Огнянов Методиев с ЕГН: ********** на длъжност член;
 • В секция №172600034 на мястото на Мартин Емилов Чаков с ЕГН: ********** – член, да бъде назначен Шериф Йорданов Кехайов с ЕГН: **********на длъжност член;
 • В секция №172600036 на мястото на Добринка Йорданова Трайкова с ЕГН: ********** – член, да бъде назначен Сашо Аврамов Солаков с ЕГН: ********** на длъжност член;
 • В секция №172600039 на мястото на Метин Мехмед Хадър с ЕГН: ********** – член, да бъде назначен Тефик Раифов Рюстемов с ЕГН: ********** на длъжност член;
 • В секция №172600042 на мястото на Ангел Георгиев Илиев с ЕГН: ********** – член, да бъде назначен Сашо Илиев Георгиев с ЕГН: ********** на длъжност член;
 • В секция №172600043 на мястото на Ралица Василева Байрева с ЕГН: ********** – председател, да бъде назначена Златка Стоева Данаилова с ЕГН: ********** на длъжност председател;
 • В секция №172600044 на мястото на Златка Стоева Данаилова с ЕГН: ********** – председател, да бъде назначена Ралица Василева Байрева с ЕГН: ********** на длъжност председател.

Заявление вх. № 141/25.10.2016 година от Любомир Петров Бойчев , упълномощен представител на ПП ГЕРБ-Родопи с което се прави предложение, да се извършат следните промени в съставите на СИК на територията на община Родопи:

 • В секция №172600002 на мястото на Иванка Илиева Макакова с ЕГН: ********** – член, да бъде назначена Стойна Георгиева Бандулова с ЕГН: ********** на длъжност член.
 • В секция №172600008 на мястото на Петър Димитров Цанков с ЕГН: ********** – председател, да бъде назначена Янка Игнатова Гатева с ЕГН: ********** на длъжност председател.
 • В секция №172600019 на мястото на Силвия Красимирова Иванова с ЕГН: ********** – член, да бъде назначена Райна Стефанова Рангелова с ЕГН: ********** на длъжност член.
 • В секция №172600020 на мястото на Виолета Минкова Неделчева с ЕГН: ********** – председател, да бъде назначена Стоянка Кирилова Павлова с ЕГН: ********** на длъжност председател.
 • В секция №172600020 на мястото на Стоянка Кирилова Павлова с ЕГН: ********** – член, да бъде назначена Виолета Минкова Неделчева с ЕГН: ********** на длъжност член.
 • В секция №172600045 на мястото на Васил Петров Ламбов с ЕГН: ********** – председател, да бъде назначена Таня Йорданова Къртева с ЕГН: ********** на длъжност председател.
 • В секция №172600051 на мястото на Енчо Албенов Синджирлиев с ЕГН: ********** – член, да бъде назначена Люба Тодорова Димитрова с ЕГН: ********** на длъжност член.

 

Р Е Ш И:

 1. В секция №172600001,с.Белащица освобождава Ангел Иванов Младенов с ЕГН: ********** зам. председател, назначава Нефталима Иванова Младенова с ЕГН ********** на длъжност зам. председател;
 2. В секция №172600005,с.Брани поле освобождава Сибел Тургай Алиева с ЕГН: ********** – член, назначава Кадрие Абдрахимова Османова с ЕГН: ********** на длъжност член;
 3. В секция №172600007,с.Брани поле освобождава Севгюл Мюмюн Шакир с ЕГН: ********** – член, назначава Ажда Рушенова Ахмедова с ЕГН: ********** на длъжност член;
 4. В секция №172600010,с.Брестовица освобождава Христо Ангелов Ламбов с ЕГН: ********** – член, назначава Надка Атанасова Ламбова с ЕГН: ********** на длъжност член;
 5. В секция №172600011,с.Брестовица освобождава Васил Ангелов Марчев с ЕГН: ********** – член, назначава Стоил Стоянов Михайлов с ЕГН: ********** на длъжност член;
 6. В секция №172600013,с.Брестник освобождава Борис Ангелов Костов с ЕГН: ********** – член, назначава Виолета Миткова Терзиева с ЕГН: ********** на длъжност член;
 7. В секция №172600014,с.Брестник освобождава Камен Каменов Костов с ЕГН: ********** – член, назначава Николина Атанасова Терзиева с ЕГН: ********** на длъжност член;
 8. В секция №172600021,с.Крумово освобождава Атанаска Вескова Панайотова с ЕГН: ********** – член, назначава Светослава Станимирова Петкова с ЕГН: ********** на длъжност член;
 9. В секция №172600022,с.Крумово освобождава Антон Венелинов Вълков с ЕГН: ********** – секретар, назначава Николай Георгиев Вълков с ЕГН: ********** на длъжност секретар;
 10. В секция №172600023,с.Крумово освобождава Николай Георгиев Вълков с ЕГН: ********** – член, назначава Недялка Димитрова Янева с ЕГН: ********** на длъжност член;
 11. В секция №172600027,с.Марково освобождава Теодора Христова Колева с ЕГН: ********** – член, назначава Мариета Любомирова Божкова с ЕГН: ********** на длъжност член;
 12. В секция №172600028,с.Марково освобождава Христина Тошева Колева с ЕГН: ********** – член, назначава Стоянка Кирилова Камжалова с ЕГН: **********, на длъжност член;
 13. В секция №172600032,с.Първенец освобождава Йонка Атанасова Бочева с ЕГН: ********** – член, назначава Емил Стоянов Христев с ЕГН: ********** на длъжност член;
 14. В секция №172600033,с.Първенец освобождава Румяна Руменова Гавазова с ЕГН: ********** – председател, назначава Атанас Хариев Маринов с ЕГН ********** на длъжност председател
 15. В секция №172600033,с.Първенец освобождава Леман Мехмед Ариф с ЕГН: ********** – член, назначава Недялко Огнянов Методиев с ЕГН: ********** на длъжност член;
 16. В секция №172600034,с.Първенец освобождава Мартин Емилов Чаков с ЕГН: ********** – член, назначава Шериф Йорданов Кехайов с ЕГН: ********** на длъжност член;
 17. В секция №172600036,с.Скобелево освобождава Добринка Йорданова Трайкова с ЕГН: ********** – член, назначава Сашо Аврамов Солаков с ЕГН: ********** на длъжност член;
 18. В секция №172600039,с.Устина освобождава Метин Мехмед Хадър с ЕГН: ********** – член, назначава Тефик Раифов Рюстемов с ЕГН: ********** на длъжност член;
 19. В секция №172600042,с.Цалапица освобождава Ангел Георгиев Илиев с ЕГН: **********– член, назначава Сашо Илиев Георгиев с ЕГН: ********** на длъжност член;
 20. В секция №172600043,с.Цалапица освобождава Ралица Василева Байрева с ЕГН: ********** – председател, , назначава Златка Стоева Данаилова с ЕГН: ********** на длъжност председател;
 21. В секция №172600044,с.Цалапица освобождава Златка Стоева Данаилова с ЕГН: ********** – председател, назначава Ралица Василева Байрева с ЕГН: ********** на длъжност председател;
 22. В секция №172600002, с.Белащица освобождава Иванка Илиева Макакова с ЕГН: ********** – член, назначава Стойна Георгиева Бандулова с ЕГН: ********** на длъжност член.
 23. В секция №172600008, с.Брестовица освобождава Петър Димитров Цанков с ЕГН: ********** – председател, назначава Янка Игнатова Гатева с ЕГН: ********** на длъжност председател.
 24. В секция №172600019, с.Кадиево освобождава Силвия Красимирова Иванова с ЕГН: ********** – член, назначава Райна Стефанова Рангелова с ЕГН: ********** на длъжност член.
 25. В секция №172600020, с.Кадиево освобождава Виолета Минкова Неделчева с ЕГН: ********** – председател, назначава Стоянка Кирилова Павлова с ЕГН: ********** на длъжност председател.
 26. В секция №172600020, с.Кадиево освобождава Стоянка Кирилова Павлова с ЕГН: ********** – член, назначава Виолета Минкова Неделчева с ЕГН: ********** на длъжност член.
 27. В секция №172600045, с.Цалапица освобождава Васил Петров Ламбов с ЕГН: ********** – председател, назначава Таня Йорданова Къртева с ЕГН: ********** на длъжност председател.
 28. В секция №172600051, с.Ягодово освобождава Енчо Албенов Синджирлиев с ЕГН: ********** – член, назначава Люба Тодорова Димитрова с ЕГН: ********** на длъжност член.
 29. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 30. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да бъде обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Елена Владиславова Кинаева

Зам. председател: Марин Петков Чушков

* Публикувано на 26.10.2016 в 21:12 часа

Свързани решения:

45–ПВР/НР/10.10.2016

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 260–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх. №493/13.11.2016 година в 17:10 часа в РИК 17-Пловдив от Николай Иванов Каракашев

 • № 259–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх.№ 492/13.11.2016 година в 16:52 часа в РИК 17-Пловдив, подадена от Гергана Симеонова Дзивкова - Митева от с. Цалапица, общ. Родопи.

 • № 258–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх.№491/13.11.2016 година в 16:05 часа в РИК 17-Пловдив, подписана от Атанас Димитров Борнаров – представител и Веселин Симеонов Стоев – застъпник, и двамата от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016г.

всички решения