Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 82–ПВР/НР
Пловдив Област, 30.10.2016

ОТНОСНО: Промяна в съставите на членовете на СИК на територията на община Раковски, област Пловдив за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 6 ноември 2016г.

В РИК 17 – Пловдив област са постъпили следните заявления за промяна в съставите на СИК на територията на община Раковски, назначени с решение № 44-ПВР/НР/ 10.10.2016 година, а именно:

 1. Заявление вх. № 156 от 26.10.2016 предложение от Мария Йосифова Гиева-упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за община Раковски с искане да бъдат извършени следните промени в съставите на СИК, както следва:
 •  в секция № 172500005, на мястото на Юлия Генова Мекерешка ,с ЕГН ********** – член, да бъде назначен Йосиф Йосифов Друмчийски, с ЕГН ********** на длъжност Член;

  

 1. Заявления вх. № 156 от 26.10.2016, вх. № 188 от 27.10.2016г. и вх. № 198/28.10.2016г.с приложени  предложения  от Петър Милков Антонов - упълномощен представител на К „БСП лява България“  с искане да бъдат извършени следните промени в съставите на СИК, както следва:
 •  в секция № 172500029, на мястото на Невена Вълчева Илиева, ЕГН **********– член, да бъде назначен Марчо Вълчев Пиперов, ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция № 172500033,на мястото на Димитрийка Анева Миндова,ЕГН **********-председател, да бъде назначена Ана Станкова Димитрова, ЕГН ********** на длъжност Председател;
 • в секция № 172500013,на мястото на Ани Николаева Бойкина ,ЕГН **********-член, да бъде назначена Димитрийка Анева Миндова, ЕГН ********** на длъжност Член;
 • в секция № 172500007,на мястото на Верка Петрова Гаджева ,ЕГН **********-член, да бъде назначена Пенка Рангелова Кърджалийска, ЕГН ********** на длъжност Член;
 1. Заявление вх. № 156 и вх. № 179 от 26.10.2016 с приложено предложение от Янко Иванов Кирилов - упълномощен представител на ПП „ДПС“ с искане да бъдат извършени следните промени в съставите на СИК, както следва:
 • в секция № 172500012, на мястото на Надка Емилова Найденова ЕГН ********** -председател, да бъде назначена Васка Давчева Гайдаджийска, ЕГН **********на длъжност председател; 
 • в секция № 172500012, на мястото на Емил Иванов Кирилов, ЕГН **********-член, да бъде назначен Любомир Владов Евтимов, ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция № 172500023, на мястото на Кольо Асенов Камбуров с ЕГН ********** - член, , да бъде назначен Решад Реджеб Осман, ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция № 172500024, на мястото на Мариела Иванова Чучулска, ЕГН **********-председател, да бъде назначен Стоил Рангелов Чучулски, ЕГН ********** на длъжност председател;
 • в секция № 172500025, на мястото на Здравка Ташева Петкова, ЕГН ********** - член, да бъде назначена Мариела Иванова Чучулска,ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция № 172500026, на мястото на Стоил Рангелов Чучулски, ЕГН ********** -секретар, ,да бъде назначен Николай Георгиев Ламбев, ЕГН ********** на длъжност секретар;
 • в секция № 172500031 на мястото на Решад Реджеб Осман, ЕГН ********** - член, да бъде назначен Иван Йовков Гълев,ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция № 172500032 на мястото на Иван Йовков Гълев, ЕГН ********** - секретар, да бъде назначена Янка Славчева Гайдаджийска, ЕГН ********** на длъжност секретар;
 • в секция № 172500002 на мястото на Анелия Божидарова Бъмбина, ЕГН **********-член, да бъде назначена Надежда Йосифова Матейчина, ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция № 172500005 на мястото на
  Лидия Милкова Тотова, ЕГН ********** - член, да бъде назначена Таня Иванова Кабаиванова, ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция № 172500006 на мястото на Таня Иванова Кабаиванова,ЕГН ********** - член, да бъде назначена Лидия Милкова Тотова, ЕГН ********** на длъжност член;
 • в секция № 172500030 на мястото на Надежда Йосифова Матейчина, ЕГН ********** –член, да бъде назначена Анелия Божидарова Бъмбина, ЕГН ********** на длъжност член;
 1. Заявление вх. № 156 и вх. № 179 от 26.10.2016 с приложено предложение от Йорданка Хилендарова Змиярова в - упълномощен представител на К „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУА“ с искане да бъдат извършени следните промени в съставите на СИК, както следва:
 • в секция № 172500010 на мястото на Елена Янкова Павлова, ЕГН ********** - зам. председател, да бъде назначена Йонка Иванова Шаркова, ЕГН ********** на длъжност зам. председател;
 • в секция № 172500011 на мястото на Олга Иванова Павлова, ЕГН ********** - член, да бъде назначен Георги Любомиров Загорчев, ЕГН ********** - член;
 • в секция № 172500012 на мястото на Росица Генова Дюлгерска - секретар, ЕГН **********, да бъде назначен Милко Венков Шарков, ЕГН ********** на длъжност секретар;

 

Съставите на СИК на територията на община Раковски област Пловдив са назначени с Решение № 44–ПВР/НР от 10.10.2016 г. на РИК 17-Пловдив област.

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т.4 от Изборния кодекс, Районната избирателна комисия 17 – Пловдив област

 

Р Е Ш И:

 

 1. В секция № 172500005, освобождава Юлия Генова Мекерешка, с ЕГН ********** – член и назначава Йосиф Йосифов Друмчийски, с ЕГН ********** на длъжност Член;
 2. В секция № 172500029, освобождава Невена Вълчева Илиева, ЕГН **********– член, и назначава Марчо Вълчев Пиперов, ЕГН ********** на длъжност член;
 3. В секция № 172500033, освобождава Димитрийка Анева Миндова,ЕГН ********** -  председател, и назначава Ана Станкова Димитрова, ЕГН ********** на длъжност Председател;
 4. В секция № 172500012, освобождава Надка Емилова Найденова ЕГН ********** -председател, и назначава Васка Давчева Гайдаджийска, ЕГН ********** на длъжност председател;
 5. В секция № 172500012, освобождава Емил Иванов Кирилов, ЕГН **********-член, и назначава Любомир Владов Евтимов, ЕГН ********** на длъжност член;
 6. В секция № 172500023, освобождава Кольо Асенов Камбуров с ЕГН ********** - член, и назначава Решад Реджеб Осман, ЕГН ********** на длъжност член;
 7. В секция № 172500024, освобождава Мариела Иванова Чучулска, ЕГН **********-председател, и назначава Стоил Рангелов Чучулски, ЕГН ********** на длъжност председател;
 8. В секция № 172500025, освобождава Здравка Ташева Петкова, ЕГН ********** - член, и назначава Мариела Иванова Чучулска,ЕГН ********** на длъжност член;
 9. В секция № 172500026, освобождава Стоил Рангелов Чучулски, ЕГН ********** -секретар, и назначава Николай Георгиев Ламбев, ЕГН ********** на длъжност секретар;
 10. В секция № 172500031 освобождава Решад Реджеб Осман, ЕГН **********- член, и назначава Иван Йовков Гълев, ЕГН ********** на длъжност член;
 11. В секция № 172500032 освобождава Иван Йовков Гълев, ЕГН ********** - секретар, и назначава Янка Славчева Гайдаджийска, ЕГН ********** на длъжност секретар;
 12. В секция № 172500002 освобождава Анелия Божидарова Бъмбина, ЕГН **********-член, и назначава Надежда Йосифова Матейчина, ЕГН ********** на длъжност член;
 13. В секция № 172500005 освобождава
  Лидия Милкова Тотова, ЕГН ********** - член, и назначава Таня Иванова Кабаиванова, ЕГН ********** на длъжност член;
 14. В секция № 172500006 освобождава Таня Иванова Кабаиванова,ЕГН ********** - член, и назначава Лидия Милкова Тотова, ЕГН ********** на длъжност член;
 15. В секция № 172500030 освобождава Надежда Йосифова Матейчина, ЕГН ********** – член, и назначава Анелия Божидарова Бъмбина, ЕГН ********** на длъжност член;
 16. В секция № 172500010 освобождава Елена Янкова Павлова, ЕГН **********- зам. председател, и назначава Йонка Иванова Шаркова, ЕГН ********** на длъжност зам. председател;
 17. В секция № 172500011 освобождава Олга Иванова Павлова, ЕГН ********** - член, и назначава Георги Любомиров Загорчев, ЕГН ********** - член;
 18. В секция № 172500012 освобождава Росица Генова Дюлгерска - секретар, ЕГН **********, и назначава Милко Венков Шарков, ЕГН ********** на длъжност секретар;
 19. В секция № 172500013, освобождава Ани Николаева Бойкина ,ЕГН **********-член, и назначава Димитрийка Анева Миндова, ЕГН ********** на длъжност Член;
 20. В секция № 172500007, освобождава Верка Петрова Гаджева ,ЕГН **********-член, и назначава Пенка Рангелова Кърджалийска, ЕГН ********** на длъжност Член
 21. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс 
 22. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Централната избирателна комисия в тридневен срок  от обявяването му.

Председател: Елена Владиславова Кинаева

Секретар: Георги Костадинов Илчев

* Публикувано на 30.10.2016 в 18:00 часа

Свързани решения:

44–ПВР/НР/10.10.2016

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 260–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх. №493/13.11.2016 година в 17:10 часа в РИК 17-Пловдив от Николай Иванов Каракашев

 • № 259–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх.№ 492/13.11.2016 година в 16:52 часа в РИК 17-Пловдив, подадена от Гергана Симеонова Дзивкова - Митева от с. Цалапица, общ. Родопи.

 • № 258–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх.№491/13.11.2016 година в 16:05 часа в РИК 17-Пловдив, подписана от Атанас Димитров Борнаров – представител и Веселин Симеонов Стоев – застъпник, и двамата от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016г.

всички решения