Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и Национален референдум 2016

ПП ГЕРБ

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Александър Стефанов Ташев1-1-ПВР/30.10.2016
Ангел Христев Димитров1-2-ПВР/30.10.2016
Атанаска Петрова Николова – Темелкова1-3-ПВР/30.10.2016
Борис Кирилов Бусаров1-4-ПВР/30.10.2016
Борислав Димитров Караматев1-5-ПВР/30.10.2016
Борислав Радославов Радославов1-6-ПВР/30.10.2016
Весела Атанасова Симеонова1-7-ПВР/30.10.2016
Вяра Атанасова Стоева1-8-ПВР/30.10.2016
Георги Павлинов Серкеджиев1-9-ПВР/30.10.2016
Георги Петков Хаджиламбрев1-10-ПВР/30.10.2016
Гергана Николова Варадинова1-11-ПВР/30.10.2016
Дарена Николова Делчева1-12-ПВР/30.10.2016
Димитър Генов Кавалджиев1-13-ПВР/30.10.2016
Димитър Иванов Трамбураджиев1-14-ПВР/30.10.2016
Елка Петрова Ценова1-15-ПВР/30.10.2016
Емил Емилов Джулев1-16-ПВР/30.10.2016
Иван Георгиев Димитров1-17-ПВР/30.10.2016
Иван Лазаров Чохаджиев1-18-ПВР/30.10.2016
Иван Николов Дечев1-19-ПВР/30.10.2016
Илко Георгиев Димитров1-20-ПВР/30.10.2016
Йордан Емилов Табаков1-21-ПВР/30.10.2016
Костадин Андреев Андреев1-22-ПВР/30.10.2016
Костадин Иванов Яков1-23-ПВР/30.10.2016
Марияна Илиева Георгиева1-24-ПВР/30.10.2016
Никола Сталев Христозов1-25-ПВР/30.10.2016
Николай Стефанов Шенков1-26-ПВР/30.10.2016
Нина Василева Маркова1-27-ПВР/30.10.2016
Петър Желязков Филипов1-28-ПВР/30.10.2016
Радослав Николов Янков1-29-ПВР/30.10.2016
Силвия Анастасова Хубенова1-30-ПВР/30.10.2016
Тодор Димитров Тосков1-31-ПВР/30.10.2016
Христина Николова Филипова1-32-ПВР/30.10.2016
Христо Александров Чолаков1-33-ПВР/30.10.2016
Христо Грудев Грудев1-34-ПВР/30.10.2016
Ангел Стоянов Туйков1-35-ПВР/30.10.2016
Ангелина Ангелова Доновска1-36-ПВР/30.10.2016
Богдана Иванова Генова1-37-ПВР/30.10.2016
Величка Костадинова Цанкова1-38-ПВР/30.10.2016
Веселин Крайчев Иванов1-39-ПВР/30.10.2016
Галина Йорданова Илиева1-40-ПВР/30.10.2016
Галина Николова Димова1-41-ПВР/30.10.2016
Генади Стоянов Стоянов1-42-ПВР/30.10.2016
Георги Куманов Николов1-43-ПВР/30.10.2016
Георги Петков Петков1-44-ПВР/30.10.2016
Георги Рачев Илиев1-45-ПВР/30.10.2016
Дечко Матеев Керезов1-46-ПВР/30.10.2016
Деян Милков Гидиков1-47-ПВР/30.10.2016
Димитър Иванов Дишкелев1-48-ПВР/30.10.2016
Добрин Стефанов Влахов1-49-ПВР/30.10.2016
Донка Георгиева Вишина1-50-ПВР/30.10.2016
Екатерина Христова Делева1-51-ПВР/30.10.2016
Иван Русев Късаджиков1-52-ПВР/30.10.2016
Иван Стефанов Стефанов1-53-ПВР/30.10.2016
Иванка Николова Гидикова1-54-ПВР/30.10.2016
Иванка Стоянова Стефанова1-55-ПВР/30.10.2016
Кирил Николаев Дончев1-56-ПВР/30.10.2016
Кирил Русланов Рашков1-57-ПВР/30.10.2016
Лала Пенчева Маринова1-58-ПВР/30.10.2016
Лило Димитров Лилов1-59-ПВР/30.10.2016
Мануела Любомирова Манова1-60-ПВР/30.10.2016
Марина Иванова Караманска1-61-ПВР/30.10.2016
Мария Ангелова Андреева1-62-ПВР/30.10.2016
Мария Денкова Шойлекова1-63-ПВР/30.10.2016
Мария Маринова Късаджикова1-64-ПВР/30.10.2016
Мария Цвяткова Михова1-65-ПВР/30.10.2016
Марияна Вълкова Глухарска1-66-ПВР/30.10.2016
Милен Тодоров Илиев1-67-ПВР/30.10.2016
Минчо Николов Николов1-68-ПВР/30.10.2016
Начо Христов Начев1-69-ПВР/30.10.2016
Неделчо Минчев Ганчев1-70-ПВР/30.10.2016
Николай Борисов Гърдев1-71-ПВР/30.10.2016
Николай Иванов Иванов1-72-ПВР/30.10.2016
Николай Маринов Славчев1-73-ПВР/30.10.2016
Нина Иванова Станчева1-74-ПВР/30.10.2016
Павел Николов Камбуров1-75-ПВР/30.10.2016
Панайот Щерев Узунов1-76-ПВР/30.10.2016
Пенка Николаева Пеневска1-77-ПВР/30.10.2016
Пепа Иванова Митковска1-78-ПВР/30.10.2016
Петя Ангелова Шуманова1-79-ПВР/30.10.2016
Петя Манова Радоева1-80-ПВР/30.10.2016
Радка Минчева Гичева1-81-ПВР/30.10.2016
Радослав Иванов Дамянов1-82-ПВР/30.10.2016
Рахман Рамис Джамбаз1-83-ПВР/30.10.2016
Румен Христов Райчев1-84-ПВР/30.10.2016
Сийка Георгиева Славчева1-85-ПВР/30.10.2016
Славка Петрова Ковачева1-86-ПВР/30.10.2016
Снежана Вълкова Шойлекова1-87-ПВР/30.10.2016
Стефан Кирилов Начев1-88-ПВР/30.10.2016
Стефка Кирова Серкьова1-89-ПВР/30.10.2016
Стоян Иванов Власаков1-90-ПВР/30.10.2016
Стоян Христосков Рафаилов1-91-ПВР/30.10.2016
Тихомир Николов Глухарски1-92-ПВР/30.10.2016
Тони Антонов Нончев1-93-ПВР/30.10.2016
Христо Василев Василев1-94-ПВР/30.10.2016
Христо Чонов Гидиков1-95-ПВР/30.10.2016
Цанка Митева Власакова1-96-ПВР/30.10.2016
Цвета Димитрова Домусчиева1-97-ПВР/30.10.2016
Цветан Стоянов Туйков1-98-ПВР/30.10.2016
Цветелина Христова Митковска1-99-ПВР/30.10.2016
Юлиана Александрова Дечева1-100-ПВР/30.10.2016
Веселин Илиев Смилянов1-101-ПВР/30.10.2016
Георги Владимиров Тафков1-102-ПВР/30.10.2016
Костадин Петров Кърпачев1-103-ПВР/30.10.2016
Николина Иванова Миткова1-104-ПВР/30.10.2016
Станислав Георгиев Дудев1-105-ПВР/30.10.2016
Гинка Паскалева Овчарова1-106-ПВР/30.10.2016
Димитър Емилов Карамитев1-107-ПВР/30.10.2016
Димо Иванов Кадиев1-108-ПВР/30.10.2016
Емил Данчев Топалов1-109-ПВР/30.10.2016
Красимир Славчев Бенев1-110-ПВР/30.10.2016
Радослава Миланова Пейчева1-111-ПВР/30.10.2016
Румен Трайчев Мешев1-112-ПВР/30.10.2016
Сирма Евелинова Райчева1-113-ПВР/30.10.2016
Стефка Миткова Асенова1-114-ПВР/30.10.2016
Стоян Сашов Пайталов1-115-ПВР/30.10.2016
Цвета Иванова Радкова1-116-ПВР/30.10.2016
Александър Бонов Събевски1-117-ПВР/30.10.2016
Атанас Василев Стаматов1-118-ПВР/30.10.2016
Анулиран1-119-ПВР/30.10.2016
Величка Рангелова Божкова1-120-ПВР/30.10.2016
Гергина Георгиева Пенева1-121-ПВР/30.10.2016
Господин Иванов Чоплешки1-122-ПВР/30.10.2016
Димитър Лазаров Лазаров1-123-ПВР/30.10.2016
Димитър Стоев Макаков1-124-ПВР/30.10.2016
Запрянка Костадинова Господинова1-125-ПВР/30.10.2016
Иван Личев Кузев1-126-ПВР/30.10.2016
Ивелина Георгиева Нейчева1-127-ПВР/30.10.2016
Илийчо Запрянав Странджев1-128-ПВР/30.10.2016
Илина Василева Караджова1-129-ПВР/30.10.2016
Красимира Георгиева Чакърова1-130-ПВР/30.10.2016
Лазар Иванов Маташев1-131-ПВР/30.10.2016
Мария Трифонова Кардашева1-132-ПВР/30.10.2016
Милена Стоянова Гачева1-133-ПВР/30.10.2016
Митко Христов Николов1-134-ПВР/30.10.2016
Николай Вангелов Вангелов1-135-ПВР/30.10.2016
Анулиран1-136-ПВР/30.10.2016
Рангел Генов Терзийски1-137-ПВР/30.10.2016
Рангел Димитров Рангелов1-138-ПВР/30.10.2016
Спасина Шидерова Гуджева1-139-ПВР/30.10.2016
Тодор Димитров Итов1-140-ПВР/30.10.2016
Васко Христов Даскалов1-141-ПВР/30.10.2016
Георги Йорданов Панов1-142-ПВР/30.10.2016
Елена Тодорова Джингарова1-143-ПВР/30.10.2016
Елица Иванова Данева1-144-ПВР/30.10.2016
Лили Владимирова Гашарова1-145-ПВР/30.10.2016
Христо Иванов Данев1-146-ПВР/30.10.2016
Ангел Велков Романов1-147-ПВР/30.10.2016
Ангел Николов Кордов1-148-ПВР/30.10.2016
Анна Рафаилова Загорчева1-149-ПВР/30.10.2016
Боян Цветозаров Желев1-150-ПВР/30.10.2016
Валентина Борисова Енева1-151-ПВР/30.10.2016
Васко Серафимов Хранеников1-152-ПВР/30.10.2016
Величка Дечева Куманова1-153-ПВР/30.10.2016
Венцислав Алексеев Мекерешки1-154-ПВР/30.10.2016
Георги Венков Изевков1-155-ПВР/30.10.2016
Георги Иванов Ванев1-156-ПВР/30.10.2016
Георги Петров Плачков1-157-ПВР/30.10.2016
Георги Петров Шарков1-158-ПВР/30.10.2016
Гергана Петрова Жекова1-159-ПВР/30.10.2016
Делян Петров Ночев1-160-ПВР/30.10.2016
Димитър Ангелов Атанасов1-161-ПВР/30.10.2016
Димитър Стойков Дърмонски1-162-ПВР/30.10.2016
Жеко Тодоров Жеков1-163-ПВР/30.10.2016
Иван Францов Телбийски1-164-ПВР/30.10.2016
Йордан Атанасов Димитров1-165-ПВР/30.10.2016
Йосиф Николаев Леков1-166-ПВР/30.10.2016
Красимир Кирилов Велиев1-167-ПВР/30.10.2016
Красимира Балева Кирова1-168-ПВР/30.10.2016
Любо Георгиев Плачков1-169-ПВР/30.10.2016
Милена Господинова Пенишева1-170-ПВР/30.10.2016
Мирослав Иванов Лесов1-171-ПВР/30.10.2016
Нели Иванова Алексиева1-172-ПВР/30.10.2016
Павел Петров Пенишев1-173-ПВР/30.10.2016
Пламен Иванов Пушков1-174-ПВР/30.10.2016
Светослав Стефанов Балабански1-175-ПВР/30.10.2016
Соня Георгиева Власова1-176-ПВР/30.10.2016
Стоянка Иванова Бадалска1-177-ПВР/30.10.2016
Теодора Жекова Жекова1-178-ПВР/30.10.2016
Антон Димитров Антонов1-179-ПВР/30.10.2016
Асен Милков Ламбов1-180-ПВР/30.10.2016
Блага Красимирова Андреева1-181-ПВР/30.10.2016
Благомир Любенов Петков1-182-ПВР/30.10.2016
Божидар Пенев Величков1-183-ПВР/30.10.2016
Ваня Йософова Мирчева1-184-ПВР/30.10.2016
Васил Иванов Димитров1-185-ПВР/30.10.2016
Величка Георгиева Стоичкова1-186-ПВР/30.10.2016
Габриела Милкова Танчева1-187-ПВР/30.10.2016
Георги Костадинов Ракев1-188-ПВР/30.10.2016
Данаил Росенов Кехайов1-189-ПВР/30.10.2016
Даниела Любомирова Бонина1-190-ПВР/30.10.2016
Димитър Иванов Стоилов1-191-ПВР/30.10.2016
Ектерина Ламбрева Мътнова1-192-ПВР/30.10.2016
Елен Димитрова Стоенчева1-193-ПВР/30.10.2016
Елена Рангелова Стоименова1-194-ПВР/30.10.2016
Елисавета Янкова Дачева1-195-ПВР/30.10.2016
Енчо Албенов Синджирлиев1-196-ПВР/30.10.2016
Жана Руменова Стефанова1-197-ПВР/30.10.2016
Иван Ангелов Мутафов1-198-ПВР/30.10.2016
Йордан Енчев Енев1-199-ПВР/30.10.2016
Йордан Христов Удонджиев1-200-ПВР/30.10.2016
Йорданка Василева Кръстанова1-201-ПВР/30.10.2016
Кирил Янакиев Цветков1-202-ПВР/30.10.2016
Коста Киров Кренчев1-203-ПВР/30.10.2016
Костадин Илиев Вълчанов1-204-ПВР/30.10.2016
Костадин Йорданов Бръмбаров1-205-ПВР/30.10.2016
Лилия Василева Бръскова1-206-ПВР/30.10.2016
Магдалена Веселинова Димитрова1-207-ПВР/30.10.2016
Мария Стоянова Иванова1-208-ПВР/30.10.2016
Надежда Дамянова Младенова1-209-ПВР/30.10.2016
Недялка Петрова Чукова1-210-ПВР/30.10.2016
Пенка Маркова Стефанова1-211-ПВР/30.10.2016
Петко Недев Петков1-212-ПВР/30.10.2016
Петрана Иванова Георгиева1-213-ПВР/30.10.2016
Петър Гурков Динков1-214-ПВР/30.10.2016
Петър Йорданов Христозов1-215-ПВР/30.10.2016
Петя Иванова Брощилова1-216-ПВР/30.10.2016
Рангел Иванов Безатев1-217-ПВР/30.10.2016
Светла Запрянова Пергишева1-218-ПВР/30.10.2016
Славейчо Александров Терзиев1-219-ПВР/30.10.2016
Станимир Иванов Дикелов1-220-ПВР/30.10.2016
Стефана Димитрова Мътнова1-221-ПВР/30.10.2016
Стефка Кирилова Пейкова1-222-ПВР/30.10.2016
Стоян Захариев Димитров1-223-ПВР/30.10.2016
Таня Георгиева Христова1-224-ПВР/30.10.2016
Татяна Петкова Владимирова1-225-ПВР/30.10.2016
Тодор Атанасов Ангелиев1-226-ПВР/30.10.2016
Тодорка Василева Димитрова1-227-ПВР/30.10.2016
Анулиран1-228-ПВР/30.10.2016
Христина Дякова Дешева1-229-ПВР/30.10.2016
Йордан Димитров Златанов1-230-ПВР/30.10.2016
Катя Емилова Добрева1-231-ПВР/30.10.2016
Лидия Емилова Чукова1-232-ПВР/30.10.2016
Любомир Костадинов Динков1-233-ПВР/30.10.2016
Петко Йорданов Гавраков1-234-ПВР/30.10.2016
Трифон Алексиев Атанасов1-235-ПВР/30.10.2016
Христо Георгиев Манолов1-236-ПВР/30.10.2016
Атанас Иванов Иванов1-237-ПВР/30.10.2016
Благовест Георгиев Милчев1-238-ПВР/30.10.2016
Благовеста Лазарова Тонева1-239-ПВР/30.10.2016
Божидар Кирилов Георгиев1-240-ПВР/30.10.2016
Георги Атанасов Доганов1-241-ПВР/30.10.2016
Господинка Борисова Шуплева1-242-ПВР/30.10.2016
Димитър Кръстанов Ковачев1-243-ПВР/30.10.2016
Димо Иванов Хаджиев1-244-ПВР/30.10.2016
Екатерина Димитрова Лискова1-245-ПВР/30.10.2016
Елена Емилова Бойкова1-246-ПВР/30.10.2016
Иван Дончев Попов1-247-ПВР/30.10.2016
Иван Кирилов Георгиев1-248-ПВР/30.10.2016
Иван Стоянов Митков1-249-ПВР/30.10.2016
Йордан Иванов Божиколиев1-250-ПВР/30.10.2016
Йордан Иванов Костов1-251-ПВР/30.10.2016
Анулиран1-252-ПВР/30.10.2016
Калинка Иванова Кошлукова1-253-ПВР/30.10.2016
Красимира Ненова Стоянова1-254-ПВР/30.10.2016
Мариана Стоичкова Благова-Георгиева1-255-ПВР/30.10.2016
Милен Кирилов Шуплев1-256-ПВР/30.10.2016
Никола Сашков Драганов1-257-ПВР/30.10.2016
Николай Стефанов Брачулев1-258-ПВР/30.10.2016
Николай Чавдаров Ерев1-259-ПВР/30.10.2016
Петър Атанасов Папучиев1-260-ПВР/30.10.2016
Тинка Петракова Илиева1-261-ПВР/30.10.2016
Цветанка Иванова Спасова1-262-ПВР/30.10.2016
Анулиран1-263-ПВР/01.11.2016
Стоянка Иванова Цанкова1-264-ПВР/01.11.2016
Иван Тодоров Петров1-265-ПВР/03.11.2016
Богдан Христов Власакиев1-267-ПВР/11.11.2016
Вера Рангелова Шопова1-266-ПВР/11.11.2016

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 260–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх. №493/13.11.2016 година в 17:10 часа в РИК 17-Пловдив от Николай Иванов Каракашев

 • № 259–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх.№ 492/13.11.2016 година в 16:52 часа в РИК 17-Пловдив, подадена от Гергана Симеонова Дзивкова - Митева от с. Цалапица, общ. Родопи.

 • № 258–ПВР / 13.11.2016

  относно: Подадена писмена жалба с вх.№491/13.11.2016 година в 16:05 часа в РИК 17-Пловдив, подписана от Атанас Димитров Борнаров – представител и Веселин Симеонов Стоев – застъпник, и двамата от Инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Румен Георгиев Радев и независим кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016г.

всички решения