Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 116-ПВР/НС
Пловдив Област, 03.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Асеновград при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

С Решение № 101-ПВР/НС/19.10.2021 год. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски са назначени съставите на секционните избирателни комисии на територията на Община Асеновград.

С писмо с вх. № 169 /28.10.2021г. и с втори писмо с № 175/29.10.2021 в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски е постъпило предложение от Васил Апостолов, в качеството си на упълномощен представител на ПП „Има такъв народ“, с което се предлага да бъде извършена промяна в поименния състав на секционните избирателни комисии на територията на Община Асеновград.

С писмо с Вх. №165-1/28.10.202г.   е постъпило предложение от Йордан Цаков, в качеството си на упълномощен представител на КП  „Изправи се! Мутри вън!“, с което се предлага да бъде извършена промяна в поименния състав на СИК 170100035 на територията на Община Асеновград.

С писма с Вх.№№ 341, 342, 343 от 03.11.2021г. са постъпили предложения за промяна в поименния състав на СИК на територията на Община Асеновград.

Постъпило е писмо с вх.№344/03.11.2021г. от д-р Емил Караиванов-упълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за промяна в поименния състав на секционните избирателни комисии на територията на Община Асеновград.

След извършена проверка се установи, че предложителите разполагат с представителна власт по силата на пълномощно, представено по време на проведените консултации при кмета на общината  за назначаване на съставите на СИК.

Относно предложените за назначаване лица се констатира, че те отговарят на изискванията на Изборния кодекс да бъдат назначени за членове на секционните избирателни комисии и нямат друго качество в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

 

Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА членове на СИК на територията на община Асеновград, както следва:

№ на СИК

Населено място

Три имена на ОСВОБОЖДАВАНИЯ член

ЕГН

длъжност

170100004

Асеновград

Мария Петкова Василева

**********

член

170100008

Асеновград

Николай Петков Андончев

**********

член

170100011

Асеновград

Снежа Андреева Сиракова

**********

член

170100012

Асеновград

Росица Янкова Начева

**********

секретар

170100013

Асеновград

Димитър Милков Алексов

**********

секретар

170100014

Асеновград

Нася Костадинова Митева

**********

член

170100015

Асеновград

Георги Иванов Петков

**********

член

170100017

Асеновград

Надежда Бойкова Димитрова

**********

председател

170100019

Асеновград

Красимир Атанасов Тръндафилов

**********

член

170100021

Асеновград

Даниела Тодорова Милинова

**********

член

170100025

Асеновград

Николай Светлозаров Шенков

**********

член

170100028

Асеновград

Веселин Георгиев Корбетов

**********

председател

170100031

Асеновград

Златка Костадинова Ковачева

**********

секретар

170100035

Асеновград

Димитър Георгиев Илиев

**********

член

170100035

Асеновград

Иво Руменов Сираков

**********

член

170100036

Асеновград

Красимир Ламбрев Колев

**********

председател

170100038

Асеновград

Паскалин Стефанов Велков

**********

член

170100040

Асеновград

Мария Веселинова Костадинова

**********

зам. председател

170100040

Асеновград

Димитрина Георгиева Стойчева

**********

член

170100043

Асеновград

Георги Банков Митев

**********

член

170100045

Асеновград

Антонио Магди Осман

**********

член

170100046

Асеновград

Мария Крумова Георгиева

**********

секретар

170100047

Асеновград

Иванка Тодорова Костова

**********

член

170100052

Асеновград

Дионис Стефанов Минцев

**********

председател

170100053

Асеновград

Атанас Иванов Дедеянов

**********

член

170100053

Асеновград

Николай Светославов Ников

**********

член

170100055

Асеновград

Петранка Димова Костадинова

**********

председател

170100055

Асеновград

Светозар Стоилов Балабанов

**********

член

170100060

Асеновград

Десислава Пламенова Гемишева

**********

член

170100061

Асеновград

Кристина Красимирова Кадиева

**********

член

170100063

Асеновград

Иван Петров Грозданов

**********

член

170100063

Асеновград

Таня Герова Балабанова

**********

член

170100064

Асеновград

Десислава Христова Иванова

**********

член

170100064

Асеновград

Илия Иванов Пашов

**********

член

170100065

Асеновград

Георги Константинов Георгиев

**********

член

170100066

Асеновград

Славка Ангелова Македонска

**********

член

170100068

Асеновград

Иван Ангелов Кирков

**********

зам. председател

170100068

Асеновград

Йорданка Георгиева Стоянова

**********

член

170100069

с. Бор

Гергана Тунджай Мухтарова

**********

член

170100070

с. Врата и с. Сини връх

Анка Борисова Точева

**********

зам. председател

170100071

с. Горнослав

Жана Иванова Апостолова

**********

член

170100072

с. Долнослав

Атанаска Трендафилова Атанасова

**********

председател

170100072

с. Долнослав

Атанас Илиев Василев

**********

член

170100075

с. Избеглий

Тодор Иванов Иванов

**********

член

170100075

с. Избеглий

Любомир Василев Апостолов

**********

член

170100077

с. Конуш

Снежина Денчева Калчева

**********

зам.председател

170100080

с. Мостово

Иван Ангелов Колев

**********

член

170100081

с. Новаково

Божидар Георгиев Ужиканов

**********

председател

170100082

с.Нови извор

Костадин Николов Гюлев

**********

член

170100084

с.Нареченски бани

Атанас Василев Русинов

**********

член

170100085

с.Нареченски бани

Милка Стефанова Йочева

**********

председател

170100085

с.Нареченски бани

Жаклин Борисова Знаменова

**********

член

170100086

с.Жълт камък и с. Узуново

Димитър Костадинов Керкелов

**********

секретар

170100088

с.Патриарх Евтимово

Мариана Бончева Ковачева

**********

Зам. председател

170100098

Асеновград

Петко Найденов Вълков

**********

член

170100099

с. Леново

Райна Груева Попова

**********

председател

170100100

с. Мулдава

Атанас Иванов Христев

**********

член

170100100

с. Мулдава

Елена Георгиева Сариева

**********

член

170100101

Асеновград

Стефан Йорданов Генов

**********

член

170100102

Асеновград

Благовеста Николаева Савкова

**********

член

170100102

Асеновград

Евелин Ангелова Аргирова

**********

член

170100105

Асеновград

Георги Иванов Рачев

**********

член

170100032

Асеновград

Грозданка Димитрова Марудова

**********

член

170100033

Асеновград

Димитър Ангелов Тодоров

**********

член

170100047

Асеновград

Атанаска Николова Понкова

**********

член

170100065

Асеновград

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА АВКОВА

**********

Секретар

170100099

С.Леново

Иванка Колева Владимирова

**********

Член

170100102

Асеновград

Мариана Богомилова Иванова

**********

член

170100097

Асеновград

Марийка Михайлова Запрянова

**********

член

170100006

Асеновград

Виолета Гавраилова Николова

**********

Зам.председател

170100007

Асеновград

Велика Николова Ботовска

**********

член

170100015

Асеновград

Боряна Кирилова Кирева

**********

Зам.председател

170100043

Асеновград

Йорданка Ангелова Апостолова

**********

член

170100028

Асеновград

Емил Йорданов Табаков

**********

Секретар

170100081

Новаково

ПЕТРА РАДОСЛАВОВА КОСТАДИНОВА

**********

Член

170100089

Стоево

Николай Георгиева Лалабонов

**********

Секретар

170100049

Асеновград

Галя Георгиева Чирпанова

**********

Член

170100069

Бор

Хасан Велиев Кючуков

**********

Член

170100105

Асеновград

Райна Леонидова Георгиева

**********

секретар

170100105

Асеновград

Валентин Влашев Анастасов

**********

член

170100008

Асеновград

Вилияна Стоянова Милева

**********

секретар

 

 1. АНУЛИРА издадените им удостоверения.
 2. НАЗНАЧАВА за членове на СИК на територията на община Асеновград,  както следва:

№ на СИК

Населено място

Три имена на НАЗНАЧАВАНИЯ  член

ЕГН

длъжност

170100004

Асеновград

Мирела Василева Бойчева

**********

член

170100008

Асеновград

Райна Груева Попова

**********

член

170100011

Асеновград

Росица Рангелова Трифонова

**********

член

170100012

Асеновград

Моника Паскалева Михайлова

**********

секретар

170100013

Асеновград

Елена Костадинова Гълъбова

**********

секретар

170100014

Асеновград

Ангел Филипов Янев

**********

член

170100015

Асеновград

Георги Николаев Пейков

**********

член

170100017

Асеновград

Гергана Сотирова Манолова

**********

председател

170100019

Асеновград

Марина Кънчева Абрашева

**********

член

170100021

Асеновград

Ана Николаева Джинева

**********

член

170100025

Асеновград

Запрян Михайлов Паскалев

**********

член

170100028

Асеновград

Гергана Йорданова Илинова

**********

председател

170100031

Асеновград

Георги Станимиров Иванов

**********

секретар

170100035

Асеновград

Илиана Георгиева Ангелова

**********

член

170100035

Асеновград

Мария Христова Точева

**********

член

170100036

Асеновград

Йорданка Димитрова Димитрова

**********

председател

170100038

Асеновград

Паулина Борисова Ангелова

**********

член

170100040

Асеновград

Бистра Димитрова Пиронкова

**********

Зам. председател

170100040

Асеновград

Никола Димитров Йовков

**********

член

170100043

Асеновград

Румяна Минчева Йовкова

**********

член

170100045

Асеновград

Ема Симова Тръмбева

**********

член

170100046

Асеновград

Нели Кънчева Караджова

**********

секретар

170100047

Асеновград

Анка Маринова Славова

**********

член

170100052

Асеновград

Атанаска Георгиева Георгиева

**********

председател

170100053

Асеновград

Иван Атанасов Хаджииванов

**********

член

170100053

Асеновград

Атанас Веселинов Ковачев

**********

 член

170100055

Асеновград

Анета Стоянова Георгиева

**********

председател

170100055

Асеновград

Петранка Димова Костадинова

**********

член

170100060

Асеновград

Рафет Феим Мехмед

**********

член

170100061

Асеновград

Гюлджан Мюмюнали Мехмед

**********

член

170100063

Асеновград

Кристина Красимирова Кадиева

**********

член

170100063

Асеновград

Десислава Пламенова Гемишева

**********

член

170100064

Асеновград

Георги Константинов Георгиев

**********

член

170100064

Асеновград

Младен Любомиров Богданов

**********

член

170100065

Асеновград

Петко Найденов Вълков

**********

член

170100066

Асеновград

Стефка Йорданова Макакова

**********

член

170100068

Асеновград

Петър Атанасов Костадинов

**********

зам. председател

170100068

Асеновград

Яница Атанасова Божинова

**********

член

170100069

с. Бор

Атанас Благоев Илиев

**********

член

170100070

с. Врата и с. Сини връх

Минко Иванов Колев

**********

зам. председател

170100071

с. Горнослав

Станка Тодорова Стефанова

**********

член

170100072

с. Долнослав

Елена Георгиева Сариева

**********

председател

170100072

с. Долнослав

Даниела Стоянова Димитрова

**********

член

170100075

с. Избеглий

Милен Димитров Георгиев

**********

член

170100075

с. Избеглий

Снежина Денчева Калчева

**********

член

170100077

с. Конуш

Александър Миленов Георгиев

**********

зам.председател

170100080

с. Мостово

Таня Любомирова Златева

**********

член

170100081

с. Новаково

Йордан Сашев Чимбов

**********

председател

170100082

с.Нови извор

Митко Ангелов Кючуков

**********

член

170100084

с.Нареченски бани

Милуш Димитров Донев

**********

член

170100085

с.Нареченски бани

Дарина Любомирова Андреева

**********

председател

170100085

с.Нареченски бани

Цветана Иванова Запрянова

**********

член

170100086

с.Жълт камък и с. Узуново

Хамди Хасан Наим

**********

секретар

170100088

с.Патриарх Евтимово

Мая Георгиева Миткова

**********

зам. председател

170100098

Асеновград

Мартин Кирилов Петров

**********

член

170100099

с. Леново

Петя Атанасова Кърнева

**********

председател

170100100

с. Мулдава

Тихомир Благовестов Вълканов

**********

член

170100100

с. Мулдава

Шинка Петрова Аргирова

**********

член

170100101

Асеновград

Веселин Георгиев Корбетов

**********

член

170100102

Асеновград

Стойка Димитрова Георгиева

**********

член

170100102

Асеновград

Николай Светлозаров Шенков

**********

член

170100105

Асеновград

Райна Леонидова Георгиева

**********

секретар

170100032

Асеновград

Димитър Ангелов Тодоров

**********

член

170100033

Асеновград

Грозданка Димитрова Марудова

**********

член

170100047

Асеновград

Величка Николова Джангозова

**********

член

170100065

Асеновград

Стефания Георгиева Савкова

**********

Секретар

170100099

С.Леново

Гергана Петрова Стоянова

**********

Член

170100102

Асеновград

Севдалина Петрова Казакова

**********

член

170100097

Асеновград

Боряна Кирилова Кирева

**********

Член

170100006

Асеновград

Велика Николова Ботовска

**********

Зам.председател

170100007

Асеновград

Златка Иванова Ангелова

**********

член

170100015

Асеновград

Росица Янкова Начева

**********

Зам.председател

170100043

Асеновград

Никола Стефанов Шекеримов

**********

член

170100028

Асеновград

Маргарита Георгиева Кардашимова

**********

Секретар

170100081

Новаково

Мария Димитрова Пейчева

**********

Член

170100089

Стоево

Марияна Илиева Георгиева

**********

Секретар

170100049

Асеновград

Милена Димитрова Демирева

**********

член

170100069

Бор

Рамадан Рафетов Таранов

**********

Член

170100105

Асеновград

Мими Георгиева Налбантова

**********

Секретар

170100105

Асеновград

Величка Миладинова Христемова

**********

член

170100008

Асеновград

Мариана Атанасова Фучаджиева

**********

Секретар

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК по т.3
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 03.11.2021 в 17:49 часа

Свързани решения:

101-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения