Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 295 -ПВР/НС
Пловдив Област, 21.11.2021

ОТНОСНО: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

В Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски е постъпил сигнал от СИК 171300004 с вх. № 845/21.11.2021 г., относно СУЕМГ, преустановило работа в изборния ден. В 13:53 часа в РИК 17 е получен констативен протокол Приложение № 4 и констативен протокол Приложение № 5, от които е видно, че СУМГ не може да продължи работа – дисплеят на устройството не работи. В тези случаи,  РИК следва да вземе решения за преминаване към гласуване с хартиени бюлетини.

С оглед гореизложеното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 29, чл. 269 ИК, Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК за СИК в страната при произвеждане на нов избор за Президент и Вицепрезидент на Републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване /СУМГ/, приети с Решение № 825-ПВР/НС от 29 октомври 2021 г. изменени и допълнени с Решение № 882-ПВР/НС от 9 ноември 2021 г. и Решение № 929-ПВР/НС
от 12 ноември 2021 г., както  и  Решение №  154 -ПВР/НС  от 09.11.2021 г. на РИК 17, В Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

 Р Е Ш И:

УКАЗВА  на СИК 171300004 да премине към гласуване с хартиени бюлетини, като за установяване на резултата от изборния ден СИК връща формуляри от секционни протокол Приложение № 101-ПВР-м  и получава формуляри от секционни протоколи Приложение № 102-ПВР-хм и Приложение №103-ПВР-кр.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Зам. председател: Кристиан Димитров Гьошев

* Публикувано на 21.11.2021 в 13:58 часа

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения