Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 141- ПВР/НС
Пловдив Област, 08.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Родопи при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

С Решение № 104-ПВР/НС /19.10.2021 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски са назначени съставите на секционните избирателни комисии на територията на Община Родопи.

С писма с вх. № 162/27.10.2021 г., вх. № 163/27.10.2021 г., вх. № 165/27.10.2021 г., вх. № 205/01.11.2021 , вх. № 358/04.11.2021 г., вх. № 359/04.11.2021 г., вх. № 360/04.11.2021 г., вх. № 362/04.11.2021 г., вх. № 377/05.11.2021 г. и вх. №389 /06.11.2021 г. в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски са постъпили предложения от Димитър Арнаудов, в качеството му на упълномощен представител на ПП ИТН, от Павел Гамишев, в качеството му на упълномощен представител на КП ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!, от  Николай Гачев, в качеството му на упълномощен представител на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, от Неази Таир, в качеството му на упълномощен представител на ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, от Гергана Кабаиванова в качеството и на упълномощен представител на КП ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ, от Любомир Бойчев в качеството му на упълномощен представител на КП ГЕРБ – СДС, с които се предлага да бъдат извършени промени в поименния състав на секционните избирателни комисии на територията на Община Родопи.

Относно предложените за назначаване лица се констатира, че същите отговарят на изискванията на Изборен кодекс да бъдат назначени за членове на секционните избирателни комисии и нямат друго качество в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 год.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

 

 


 

 

Р Е Ш И:

 1. ОСВОБОЖДАВА членове на СИК на територията на Община Родопи, както следва:

№ сик

Име, презиме и фамилия
НА ОСВОБОДЕНИЯ

ЕГН  НА ОСВОБОДЕН

Длъжност

172600001

ЕВЕЛИНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

**********

Член

172600001

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ЛАМБОВ

**********

Член

172600002

НАДЯ КОСТАДИНОВА ТОДОРОВА

**********

Член

172600003

МАРИЯ КОСТАДИНОВА БОЕВА

**********

Член

172600003

МАРИНА ДИМИТРОВА МИТОВА

**********

Член

172600004

ЗАПРЯНКА МИНКОВА ГЕОРГИЕВА

**********

Секретар

172600005

СОНЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА

**********

Член

172600008

НИКОЛИНА НИКОЛОВА НИКОЛОВА-НИНЕВА

**********

Председател

172600010

ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА ГЬОШЕВА

**********

Председател

172600012

ЗАРТУХИ ЖИРАИР ГЕЛГЕЛЯН

**********

Зам. председател

172600013

МАРИАНА ТОДОРОВА ГЬОШЕВА

**********

Член

172600014

МАРИЕЛА КОСТАДИНОВА СОТИРОВА

**********

Секретар

172600014

СЛАВКА ТОДОРОВА СТОЙЧЕВА

**********

Член

172600014

НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ПАНЧЕВА

**********

Член

172600014

ДИМИТРИНА ТРИФОНОВА БАДОНОВА

**********

Член

172600015

МАРИЯ ПЕТРОВА ГАЙДАРОВА

**********

Зам. председател

172600015

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ТРИФОНОВА

**********

Член

172600016

НЕДЯЛКА ПЕТРОВА КОЕВА

**********

Председател

172600016

ДИМИТРА РУМЯНОВА МИРЧЕВА

**********

Зам. председател

172600016

НЕВИН РАМАДАНОВА ПИШКИНОВА

**********

Член

172600017

ЛЮБОМИР БОРИСОВ ГИНЕВ

**********

Секретар

172600018

АТАНАС ДИМИТРОВ БАЛЕЗДРОВ

**********

Председател

172600019

ГРИГОР ТОНЧЕВ ПОНЧЕВ

**********

Член

172600020

ВЕРА ВЛАДКОВА ЛАГАДОВА

**********

Член

172600020

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЗЛАЧЕВ

**********

Член

172600021

АТАНАС ЗДРАВКОВ ГИНЧЕВ

**********

Зам. председател

172600021

ЙОРДАНКА РОЕВА СТОИЦОВА

**********

Секретар

172600022

ХРИСТО СТАНЧЕВ СТАЙКОВ

**********

Председател

172600022

СИМОНА ДИМИТРОВА СТОИЦОВА

**********

Член

172600023

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ДОНЕВ

**********

Член

172600026

ТАТЯНА КРЪСТЕВА ВЕЛИКОВА

**********

Зам. председател

172600027

МАЛОМИР СТОЯНОВ ИНГИЛИЗОВ

**********

Секретар

172600027

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ ПАСТЪРМАДЖИЕВ

**********

Член

172600027

ПАВЕЛ АНГЕЛОВ ГИМИШЕВ

**********

Член

172600028

ПЛАМЕНА ГОЧЕВА МАРТИНЕЗ-КАСТИЛО

**********

Секретар

172600028

ИВЕЛИНА ИВАНОВА ГИВЕЗИНА

**********

Член

172600028

ЕЛЕНА АТАНАСОВА ДИМИТРОВА

**********

Член

172600028

ВЕНЕРА ЕМИЛОВА ДАЧЕВА

**********

Член

172600029

ПЕТЪР ПЕТРОВ ГРИГОРОВ

**********

Председател

172600029

СТИЛИАНА СТЕЛИЯНОВА ВАРСАНОВА

**********

Член

172600030

ЖЕНИ ИВАНОВА АТАНАСОВА

**********

Секретар

172600030

СЛАВЯНКА КОЛЕВА ЯНАКИЕВА

**********

Член

172600031

РОСИЦА НЕДЕЛЧЕВА ЙОВКОВА

**********

Зам. председател

172600031

ИВАН ИЛИЕВ ГИВЕЗИН

**********

Член

172600031

ИВЕЛИНА ПЕТРОВА ШИШКОВА

**********

Член

172600032

МИХАЕЛА МЕТОДИЕВА ПОПОВА

**********

Секретар

172600033

СНЕЖАНКА ЙОРДАНОВА ШИПЧАНОВА

**********

Член

172600034

ИЛИЯНА ГАВРАИЛОВА КАРАТОНЕВА

**********

Член

172600035

РАЙНА ТОСКОВА КЪРЖЕВА

**********

Зам. председател

172600036

РУКИЕ БИЛЯЛ ТАИР

**********

Член

172600036

АЛЕКСАНДРА ЯВОРОВА РОГОЖИНОВА

**********

Член

172600036

НЕВЕНКА КОСТАДИНОВА МАЛИНОВА

**********

Член

172600037

КАЛИН АЛЕКСИЕВ ИЛИЕВ

**********

Член

172600037

МИХАИЛ АНТОАНЕТОВ СИМЕОНОВ

**********

Член

172600038

КИРИЛ ТОДОРОВ БОЖКОВ

**********

Председател

172600039

ЕЛЕНА КРАСИМИРОВА ЗЪМЧЕВА

**********

Секретар

172600040

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ШИНИКОВА

**********

Член

172600042

ИВАНКА ИЛИЕВА ТЕНЕКЕВА

**********

Член

172600043

ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА КРУШОВСКА

**********

Член

172600043

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ ДЪРМОНСКИ

**********

Член

172600044

ТАНКА АТАНАСОВА АЛЕКСАНДРОВА

**********

Член

172600045

МАГДАЛИНА ПЕТРОВА ХАДЖИДЕМИРЕВА

**********

Член

172600046

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ РАЙКОВ

**********

Член

172600048

ЛАЗАР ЗАПРЯНОВ СТОИЛОВ

**********

Секретар

172600048

АНДРЕАН СТЕФАНОВ ТОНЕВ

**********

Член

172600050

БОЖУРКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

**********

Член

172600051

СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ШОПОВ

**********

Член

172600051

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

**********

Член

172600052

ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

**********

Член

172600052

ГЕНАДИ ПЕТКОВ КЪНЕВ

**********

Член

172600054

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

**********

Член

 

 

 

 1. АНУЛИРА издадените им удостоверения.
 2. НАЗНАЧАВА за членове на СИК на територията на община Родопи, както следва

№ сик

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

НА НАЗНАЧЕНИЯ

на НАЗНАЧЕН

172600001

Василена Ламбрева Генова

**********

Член

172600001

ЕЛИС ПЕТРОВА ГОСПОДИНОВА

**********

Член

172600002

АНЕЛИЯ ТОДОРОВА СТОЯНОВА

**********

Член

172600003

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЧИЧИКОВА

**********

Член

172600003

ДИЯНА ДИМОВА СТОЯНОВА

**********

Член

172600004

ДОБРОМИР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

**********

Секретар

172600005

Елена Атанасова Димитрова

**********

Член

172600008

ТОДОР ХРИСТОВ НОЖАРОВ

**********

Председател

172600010

Надежда Иванова Попова

**********

Председател

172600012

ПЛАМЕНА ГОЧЕВА МАРТИНЕЗ-КАСТИЛО

**********

Зам. председател

172600013

Мариела Лилянова Дъбова

**********

Член

172600014

ПЕТЪР АТАНАСОВ МАРКОВ

**********

Секретар

172600014

Мариана Георгиева Павлова

**********

Член

172600014

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

**********

Член

172600014

Анелия Димитрова Костадинова

**********

Член

172600015

Славка Тодорова Стойчева

**********

Зам. председател

172600015

Кристина Георгиева Крушкова

**********

Член

172600016

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

**********

Председател

172600016

Марийка Георгиева Трифонова

**********

Зам. председател

172600016

Николета Валентинова Генова

**********

Член

172600017

ЛЮБИНА ТОДОРОВА КАРАМИТЕВА

**********

Секретар

172600018

Костадин Владимиров Бецов

**********

Председател

172600019

Симона Димитрова Стоицова

**********

Член

172600020

АЛЕКСАНДРА ЯВОРОВА РОГОЖИНОВА

**********

Член

172600020

Христо Иванов Данов 

**********

Член

172600021

ХРИСТО ДИМИТРОВ МИЛУШЕВ

**********

Зам. председател

172600021

Костадинка Трифонова Почалеева

**********

Секретар

172600022

ЙОРДАНКА ИВАНОВА СТОИЦОВА

**********

Председател

172600022

Йорданка Роева Стоицова

**********

Член

172600023

Татяна Кръстева Великова

**********

Член

172600026

Валентин Иванов Донев

**********

Зам. председател

172600027

ДАНИЕЛ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

**********

Секретар

172600027

Добринка Русева Пешева

**********

Член

172600027

Анастасия Тенчева Григорова

**********

Член

172600028

ЗАРА ДИЧКОВА ДИКОВА

**********

Секретар

172600028

Ивелина Петрова Шишкова

**********

Член

172600028

Ирина Стоянова Кирякова

**********

Член

172600028

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ РАШКОВ

**********

Член

172600029

Щерьонка Иванова Згурова

**********

Председател

172600029

НИКОЛА ГОСПОДИНОВ КЪРКАЛИЧЕВ

**********

Член

172600030

МИТКА ТАНЕВА ДИКОВА

**********

Секретар

172600030

Петър Петров Григоров

**********

Член

172600031

СТИЛИАНА СТЕЛИЯНОВА ВАРСАНОВА

**********

Зам. председател

172600031

Славянка Колева Янакиева

**********

Член

172600031

Магдалина Петрова Хаджидемирева

**********

Член

172600032

МАГДА ТРАЯНОВА КЕЙКИЕВА

**********

Секретар

172600033

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ УЗУНОВ

**********

Член

172600034

ТОТО ВАСИЛЕВ ПЕРЧЕЛИЕВ

**********

Член

172600035

БОРИСЛАВА ТОДОРОВА КАЗАКОВА

**********

Зам. председател

172600036

ВЕЛИН МИТКОВ АМЕДИНОВ

**********

Член

172600036

ЖИВКО ДИМИТРОВ ЛАМБРЕВ

**********

Член

172600036

КАЛИН АЛЕКСИЕВ ИЛИЕВ

**********

Член

172600037

НЕВЕНКА КОСТАДИНОВА МАЛИНОВА

**********

Член

172600037

ЕЛИЦА ЖИВКОВА ЛАМБРЕВА

**********

Член

172600038

Радостин Любомиров Семерджиев

**********

Председател

172600039

КРИСТИЯН ИВАНОВ КОВАЧЕВ

**********

Секретар

172600040

ГЕОРГИ ИВАНОВ НИКОЛАЕВ

**********

Член

172600042

РАЛИЦА ИВАНОВА ДУМБАЛСКА

**********

Член

172600043

Петя Валентинова Пешева

**********

Член

172600043

Елена Павлова Георгиева

**********

Член

172600044

ЙОРДАН ЛАЗАРОВ ХРИСТЕВ

**********

Член

172600045

Павел Ангелов Гимишев

**********

Член

172600046

ЖИВКА ДИМИТРОВА НЕШЕВА

**********

Член

172600048

МАРТИН ЗАПРЯНОВ ДИМИТРОВ

**********

Секретар

172600048

Иванка Малинова Ганчева

**********

Член

172600050

СТОИЛКА ГЕОРГИЕВА МОСТРОВА

**********

Член

172600051

Ренета Христова Пъжева

**********

Член

172600051

СВЕТЛА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

**********

Член

172600052

Маргарит Стоянов Ковачев

**********

Член

172600052

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

**********

Член

172600054

Ангел Иванов Индов

**********

Член

 

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК по т.3
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 08.11.2021 в 18:46 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения