Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 148- ПВР/НС
Пловдив Област, 09.11.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатите от кандидатска листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия 17 Пловдив област е постъпило Заявление с вх. №4 от 09.11.2021 г. в 13,25ч. (Приложение № 54-НС от изборните книжа), заведено във Входящия регистър на застъпниците и на заместващи застъпници за участие в изборите за Народно събрание  на 14 ноември 2021 г., подписано от Иванка Николаева Авкова, в качеството си на упълномощен представител на  КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за регистриране на застъпници на кандидатската листа на  КП„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

Към заявлението са приложени следните документи: списък с имената и ЕГН на 512 броя застъпници на хартиен носител в един екземпляр, както и същият списък на технически носител в excel формат. Представени са и декларации от лицата, че отговарят на законовите изисквания да бъдат застъпници и че същите са съгласни да бъдат регистрирани като такива на кандидатите от кандидатската листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

След служебна проверка от страна на РИК 17 Пловдив област се установи, че предложените лица не са регистрирани за застъпници на кандидатската листа на друга партия/коалиция и нямат друго качество в изборите, насрочени за 14 ноември 2021 година. Заявените данни са коректни и са налице условията предложените лица да бъдат регистрирани като застъпници.

С оглед горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и т. 16, във връзка с чл. 118, ал. 2 и чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 707-ПВР/НС/31.05.2021 на Централната избирателна комисия,

Р Е Ш И:

1.РЕГИСТРИРА 512 броя застъпника на кандидатската листа КП„БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на застъпника (броят на застъпниците не може да надвишава броя на секциите)

ЕГН/ЛН на застъпника

1

Петър Василев Колев

**********

2

Златонина Николова Илиева

**********

3

ВИЛИАННА ИВАНОВА ЗЪМБАРОВА

**********

4

Ели Рангелова Килитанова

**********

5

Иванка Николова Бояджиева

**********

6

МАРИЯ ХРИСТЕВА НИКОЛОВА

**********

7

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ХРИСТЕВ

**********

8

ПЕТЯ СОТИРОВА КУЦЕВА

**********

9

ВАСИЛ ИЛИЕВ ПАЧАЛИЕВ

**********

10

ВЕЛИНА ИВАНОВА ГАДЖУРОВА

**********

11

ИВАН ГЕОРГИЕВ АРГИРОВ

**********

12

ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ

**********

13

НИКОЛА ЛЯШОВ СЛАВЧЕВ

**********

14

АСЕН ИЛИЕВ АЛИЕВ

**********

15

ШАНКО НИКОЛОВ АНДОНОВ

**********

16

ИЛИЯ САЛИЕВ АЛИЕВ

**********

17

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ХРИСТЕВ

**********

18

ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВА ЧАВДАРОВА

**********

19

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ХРИСТЕВ

**********

20

ГАЛИНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА-АНГЕЛОВА

**********

21

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

**********

22

ИВАН ГЕОРГИЕВ АПОСТОЛОВ

**********

23

СТОЙЧО МАРИНОВ НИКОЛОВ

**********

24

СЕРКАН СЕВТИНОВ АХМЕДОВ

**********

25

СЕВТИН ДУРСУНОВ АХМЕДОВ

**********

26

МАРИЯ АТАНАСОВА СИМЕОНОВА

**********

27

ИВАН ТОДОРОВ ДЗАНЕВ

**********

28

ЯНИ ИВАНОВ ЧАНЕВ

**********

29

ВЯРА КРУМОВА ВАСИЛЕВА

**********

30

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ

**********

31

КРУМ ГЕОРГИЕВ МАРКОВ

**********

32

ВАЛЕНТИН ЕМИЛОВ БАШЕВ

**********

33

КРАСИМИРА КРУМОВА БАШЕВА

**********

34

МАРИЯ СТЕФАНОВА КОВАЧЕВА

**********

35

МАРИЯ ИЛИЕВА ИВАНОВА

**********

36

ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

**********

37

ДАФИНКА ЯНКОВА КУЗМАНОВА

**********

38

МАРГАРИТА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

**********

39

ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА РАДКОВА

**********

40

РУМЯНА АСЕНОВА ЧОЛАКОВА

**********

41

ИВИЛИНА НИКОЛОВА ВЪЛКАНОВА

**********

42

НИКОЛА ЯНКОВ ВЪЛКАНОВ

**********

43

ИВАЙЛО АТАНАСОВ ИГНАТОВ

**********

44

МУДИН ЧАКЪР АЛИ

**********

45

ДЖЕМАЛИ БАЙРЯМОВ БАЙРЯМОВ

**********

46

РЕФАТ АХМЕД ТОСУН

**********

47

АЛЕКСИ АЙДЪНОВ РАМАДАНОВ

**********

48

НЕЛИ КИРИЛОВА ТАЧЕВА

**********

49

ПЕНКА ДИМИТРОВА ТОДЕВА

**********

50

НЕВЕНА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

**********

51

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ ЧАЧЕВ

**********

52

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА

**********

53

КРИСТИЯН АНТОНОВ ГАДЖЕВ

**********

54

НЕВЕНА СЕВДАЛИНОВА ИЛИЕВА

**********

55

МАРИЯНА ИВАНОВА ИВАНОВА

**********

56

ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА АРАБАДЖИЕВА

**********

57

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ КУМЧЕВ

**********

58

СЕВДАЛИН АНЧЕВ МЛАДЕНОВ

**********

59

КОСТАДИН БИСЕРОВ МАНЧЕВ

**********

60

СНЕЖА МИТКОВА МУРДЖАНОВА

**********

61

СНЕЖАНА ПЕТРОВА ЖЕЛЯЗКОВА

**********

62

НИКОЛАЙ СТОИЛОВ ТЕОФАНОВ

**********

63

ПЕТКО ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

**********

64

СТАНКА НИКОЛОВА КОЛЕНЦОВА

**********

65

СВЕЖА ХРИСТЕВА АПОСТОЛОВА

**********

66

БОНА НИКОЛОВА ВЪЛКАНОВА

**********

67

ЕЛЕНА АНГЕЛОВА ТЮРКЕДЖИ

**********

68

МАРИЯ АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА

**********

69

СИМО ЖЕЛЕВ КАРАДОНОВ

**********

70

ДАНИЕЛА НАЙДЕНОВА КАПИНЧЕВА

**********

71

ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ПАУНОВА

**********

72

ГЕОРГИ БЛАГОЕВ ПОПОВ

**********

73

КОЛЬО ХРИСТЕВ КОЛЕВ

**********

74

БЛАГОВЕСТ ДАНЧЕВ ГЕМИШЕВ

**********

75

ПЕТКО ИВАНОВ КОВАЧЕВ

**********

76

ЖЕЧКА ИВАНОВА ТОДОРОВА

**********

77

ГИНКА ИВАНОВА ЗАЙКОВА

**********

78

ПАВЛИНА НИКОЛОВА МАРИНОВА

**********

79

ДИМИТРИНА МИРОСЛАВОВА СТЕФАНОВА

**********

80

АНГЕЛ АТАНАСОВ ТЕЛАЛОВ

**********

81

КОСТАДИН ПЕТРОВ ЙОВКОВ

**********

82

КОСТАДИНКА ИЛИЯНОВА МАДЖАРОВА

**********

83

МАРИАНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

**********

84

ДЕСИСЛАВА ЕМИЛОВА ПЕТКОВА

**********

85

Петър Николаев Петров

**********

86

ДИМИТЪР ХРИСТОВ КОВАЧЕВ

**********

87

РУМЯНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА

**********

88

ТЯНКО ПЕТРОВ АНГЕЛОВ

**********

89

МАРИЯ ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

**********

90

МАРИЯ КОСТАДИНОВА ЙОВКОВА

**********

91

ТЕОДОРА ИВАНОВА ПЕТРОВА

**********

92

ИВАН РУМЕНОВ ДИМОВ

**********

93

АТАНАС ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

**********

94

ЖИВКА АСЕНОВА БИСЕРОВА

**********

95

ГЕРГАНА АТАНАСОВА ТЕЛАЛОВА

**********

96

Пресиян Атанасов Русинов

**********

97

Дафинка Цветанова Коджабашева

**********

98

Марийка Илиева Адвокатова

**********

99

Калоян Атанасов Миндев

**********

100

Дафинка Атанасова Мурджанова

**********

101

Йордан Иванов Дафчев

**********

102

Анка Николова Иванова

**********

103

Елена Анастасова Зафирова

**********

104

Спас Иванов Малешков

**********

105

Ленко Георгиев Миланов

**********

106

Рачо Петков Рачев

**********

107

Иванка Тотева Коцелова

**********

108

Тодор Тодоров Иванов

**********

109

Веселина Тодорова Фитнева

**********

110

Петър Генков Продански

**********

111

Калина Георгиева Казакова

**********

112

Илия Любенов Любенов

**********

113

Камен Колев Димчев

**********

114

Радньо Нанев Манолов

**********

115

Иванка Стоянова Вълкова

**********

116

Христо Ганчев Василков

**********

117

Диан Димитров Донев

**********

118

ЗЛАТКА ИГНАТЕВА БАРЪМСКА

**********

119

Кръстю Димитров Бациев

**********

120

Петър Минчев Калпошанов

**********

121

Никола Марков Симеонов

**********

122

Димитър Петров Бабиков

**********

123

Иван Иванов Зидаров

**********

124

Васил Димитров Стефанов

**********

125

Христо Нейков Даков

**********

126

Васил Иванов Илиев

**********

127

Гергана Христозова Илиева

**********

128

Огнян Венциславов Александров

**********

129

Диана Григорова Василева

**********

130

Мариана Николова Вълкова

**********

131

Радка Тодорова Карабобева

**********

132

Иван Димитров Лютов

**********

133

Деяна Димитрова Димитрова

**********

134

Милка Христова Коритарева

**********

135

Мария Атанасова Барбова

**********

136

Божура Георгиева Христова

**********

137

Лиляна Лалева Паралингова

**********

138

Лило Иванов Пунчев

**********

139

Иванка Маринова Иванова

**********

140

Валентин Иванов Янков

**********

141

Мария Димитрова Лютова

**********

142

Нанка Добрева Рогачева

**********

143

Еленка Трифонова Христова

**********

144

Мариана Димитрова Манчева

**********

145

Стоянка Кръстева Кръстева

**********

146

Цветана Иванова Големджийска

**********

147

Иванка Чонова Милева

**********

148

Марийка Данаилова Вълкова

**********

149

Иван Цветанов Костурски

**********

150

Ана Василева Пехливанова

**********

151

Дамян Тинков Тинков

**********

152

Татяна Юриевна Стаменова

**********

153

София Славчева Попова

**********

154

Димитър Николов Люртов

**********

155

Гергана Илиева Бичева

**********

156

Стайка Лазарова Чапръзова

**********

157

Недка Христова Салчева

**********

158

Огнян Ангелов Тодоров

**********

159

Александър Димитров Иванов

**********

160

Иван Георгиев Караджов

**********

161

Георги Цвятков Димитров

**********

162

Екатерина Николаева Начевска

**********

163

Здравка Танкова Николова

**********

164

Теннур Мустан Мехмед

**********

165

Чоно Стефанов Атанасов

**********

166

Десислава Валентинова Чакръкова

**********

167

Георги Иванов Насков

**********

168

Ваня Видева Цвяткова

**********

169

Радка Димова Иванова

**********

170

Мария Христева Видолова

**********

171

Дела Манова Ганчоолова

**********

172

Недялка Георгиева Иванова

**********

173

Веселина Гънчева Василева

**********

174

Трайчо Розалинов Димитров

**********

175

Костадин Стоянов Василев

**********

176

Иван Василев Иванов

**********

177

Васко Стоянов Нешев

**********

178

Василка Събева Маринова

**********

179

Бояна Илиева Митевска

**********

180

Станка Иванова Топова

**********

181

Петър Младенов Папазов

**********

182

Марин Илиев Дамянов

**********

183

Пламен Минков Самуилов

**********

184

Марин Петров Петров

**********

185

Стефани Тодорова Тодорова

**********

186

Георги Тодоров Лучев

**********

187

Стоян Димитров Пачарозов

**********

188

Валентин Венциславов Вакрилов

**********

189

Донка Рангелова Атанасова

**********

190

Иван Панчев Шаламанов

**********

191

Исус Илиев Илиев

**********

192

Филип Богданов Илиев

**********

193

Антоанета Валентинова Чернева

**********

194

Невена Иванова Гаврилова

**********

195

Мария Иванова Атанасова

**********

196

Цветелина Кирилова Кирилова

**********

197

Стоян Андреев Асенов

**********

198

Любомира Кирилова Кирилова

**********

199

Албена Илиева Узунова

**********

200

Божура Атанасова Кумчева

**********

201

Васил Николов Карадимов

**********

202

Димитрия Йорданова Чернева

**********

203

Иван Ламбрев Иванов

**********

204

Йорданка Костадинова Семерджиева

**********

205

Лилия Атанасова Пехливанска

**********

206

Люба Стоилова Атанасова

**********

207

Мария Илиева Шопова

**********

208

Никола Христев Топалов

**********

209

Румен Данаилов Сипков

**********

210

Спаска Владова Матрева

**********

211

Розалин Асенов Белев

**********

212

Юлиана Дионисова Трайкова

**********

213

Росен Стоянов Папазов

**********

214

Рангел Николов Стоилов

**********

215

Цветелин Атанасов Пищялов

**********

216

Божана Иванова Алатинова

**********

217

Василка Иванова Иванова

**********

218

Величка Колева Конева

**********

219

Видол Тодоров Рабаджиев

**********

220

Димитър Тодоров Димитров

**********

221

Катя Петрова Ташева

**********

222

Атанас Петров Човалски

**********

223

Петра Ляскова Гафтанска

**********

224

Тана Николова Паничарска

**********

225

Николина Стоилова Янакова

**********

226

Атанас Иванов Атанасов

**********

227

Иван Стоянов Атанасов

**********

228

Петя Иванова Димитрова

**********

229

Ненка Йонкова Тричкова

**********

230

Никола Ганчев Николов

**********

231

Атанас Минчев Бакъров

**********

232

Дафинка Иванова Лилова

**********

233

Кипра Стоянова Деведжиева

**********

234

Живко Василев Крушаров

**********

235

Люба Стоянова Зафирова

**********

236

Елена Фанкова Стойчева

**********

237

Мера Николова Овчаркина

**********

238

Анка Димитрова Попова

**********

239

Стойчо Малинов Томов

**********

240

Теодора Георгиева Кирякова

**********

241

Данка Иванова Кирякова

**********

242

Евдокия Костадинова Александрова

**********

243

Магдалена Стоянова Стоянова

**********

244

Васил Петров Велков

**********

245

Петър Георгиев Петров

**********

246

Димитър Венелинов Сарафов

**********

247

Цветан Венелинов Сарафов

**********

248

Стефан Трендафилов Чукалов

**********

249

Петър Василев Велков

**********

250

Велин Филипов Чаушев

**********

251

Карли Маринов Стойчев

**********

252

Костадин Георгиев Димитров

**********

253

Славка Георгиева Стоянова

**********

254

Цончо Стоилов Лесев

**********

255

Иво Атанасов Купанов

**********

256

Никола Николов Личанов

**********

257

Костадинка Иванова Сулакова

**********

258

Райна Кръстева Ганева

**********

259

Александър Венелинов Майсторов

**********

260

Мария Йорданова Ковачева

**********

261

Ели Георгиева Мъмърска

**********

262

Елена Димитрова Кантарева

**********

263

Даниел Ангелов Белчинов

**********

264

Нонка Петрова Атанасова

**********

265

Ганка Славова Запрянова

**********

266

Йордана Иванова Христозова

**********

267

Стоянка Атанасова Иванова

**********

268

Гинка Костадинова Спасова

**********

269

Мария Илиева Дачева

**********

270

Костадин Димитров Карачанов

**********

271

Георги Димитров Христодоров

**********

272

Иванка Георгиева Манева

**********

273

Богомил Митков Петев

**********

274

Димитър Бончев Рангелов

**********

275

Георги Иванов Караиванов

**********

276

Иван Йорданов Иванчев

**********

277

Йордан Асенов Димитров

**********

278

Иван Петров Пънтев

**********

279

Илия Пенев Узунов

**********

280

Георги Дончев Матев

**********

281

Тодорка Стоилова Рангелова

**********

282

Кръстьо Николов Ливров

**********

283

Костадинка Андонова Ваклинова

**********

284

Стоян Красимиров Гатов

**********

285

Цветанка Йорданова Киткова

**********

286

Иван Цветанов Кирков

**********

287

Катя Иванова Модинкова

**********

288

Димитър Стоянов Спасов

**********

289

Георги Трифонов Балабанов

**********

290

Трендафил Николов Трънков

**********

291

Атанас Иванов Атанасов

**********

292

Атанаска Христова Трънкова

**********

293

Мария Йорданова Кичукова

**********

294

Стефка Стоянова Георгиева

**********

295

Иван Ненов Иванов

**********

296

Мария Николова Глушкова

**********

297

Емил Цветанов Велчев

**********

298

Симеона Василева Величкова

**********

299

Мая Любенова Тодорчева

**********

300

Рангел Стефанов Попов

**********

301

Велин Ангелов Атанасов

**********

302

Пена Кирилова Мишева

**********

303

Веска Димитрова Пунджева

**********

304

Ангел Петков Попчев

**********

305

Петър Георгиев Донев

**********

306

Петя Иванова Петкова

**********

307

Желязко Петров Политов

**********

308

Минка Ангелова Шопова

**********

309

Красимир Георгиев Терзиев

**********

310

Георги Борисов Терзиев

**********

311

Делчо Добрев Йорданов

**********

312

Атанаска Костадинова Николова

**********

313

Татяна Господинова Сталева

**********

314

Кичка Андонова Цоцова

**********

315

Анислава Петкова Христева

**********

316

Емилия Петкова Христева

**********

317

Мария Христова Вълчанова

**********

318

Георги Атанасов Георгиев

**********

319

Петър Йорданов Желязков

**********

320

Галина Иванова Димитрова

**********

321

Димитрийка Русева Дончева

**********

322

Еленка Статева Тилова

**********

323

Тодор Желязков Димов

**********

324

Иван Георгиев Чурчулиев

**********

325

Петър Христозов Налбантов

**********

326

Ангел Иванов Шишеков

**********

327

Георги Стефанов Георгиев

**********

328

Любомир Атанасов Босилков

**********

329

Йовко Йосифов Патазов

**********

330

Венета Недялкова Лачева

**********

331

Атанас Станков Димитров

**********

332

Иван Венков Пищийски

**********

333

Иван Борисов Говедаров

**********

334

Емилия Ангелова Пашкулова

**********

335

Петър Любомиров Луков

**********

336

Милко Иванов Лачев

**********

337

Иван Ангелов Алексиев

**********

338

Ангел Александров Марков

**********

339

Славчо Яков Гаджев

**********

340

Николай Йосифов Пенишев

**********

341

Иван Николов Гидишки

**********

342

Иван Георгиев Йовчев

**********

343

Недялко Иванов Боргоджийски

**********

344

Бинка Георгиева Кикова

**********

345

Георги Петров Комаров

**********

346

Антон Йозов Кьолов

**********

347

Недялко Радов Романов

**********

348

Георги Василев Василчев

**********

349

Илиана Христова Тимонова

**********

350

Рангел Христов Карачански

**********

351

Стоян Благов Василев

**********

352

Петър Георгиев Петров

**********

353

Петър Атанасов Чобанов

**********

354

Пламен Иванов Иванов

**********

355

Ангелина Николаева Ангелова

**********

356

Петя Недялкова Белчева

**********

357

Златко Атанасов Василев

**********

358

Петко Димитров Колев

**********

359

Джоро Любенов Джоров

**********

360

Красимира Иванова Иванова

**********

361

Иванка Запрянова Дерузова

**********

362

Йорданка Иванова Кацарска

**********

363

Динко Николов Гевезов

**********

364

Василка Георгиева Кирашка

**********

365

Райна Димитрова Куртова

**********

366

Любка Кирилова Попгенска

**********

367

Тонка Димитрова Челебийска

**********

368

Мария Петрова Димова

**********

369

Линка Илиева Чергарова

**********

370

Пенчо Кръстев Дерузов

**********

371

Мария Живкова Руменова

**********

372

Красимира Георгиева Генчева

**********

373

Георги Бисеров Чергаров

**********

374

Петрана Трендафилова Карапенчева

**********

375

Цветана Кръстева Кръстева

**********

376

Траян Вълков Йончев

**********

377

Златка Спасова Бързакова

**********

378

Йорданка Маринова Камарска

**********

379

Петър Илиев Генчев

**********

380

Димитрина Христова Донкова

**********

381

Мария Колева Николова

**********

382

Янка Стойкова Нанкина

**********

383

Мария Николова Георгиева

**********

384

Мариана Тодорова Станева

**********

385

Семко Спасов Димитров

**********

386

Наталия Павлова Иванова

**********

387

Надя Иванова Маринкина

**********

388

Матей Маринов Маринов

**********

389

Севда Мишелова Ризова

**********

390

Димитър Недялков Комитов

**********

391

Ангел Асенов Ангелов

**********

392

Николина Николова Йорданова

**********

393

Христо Димитров Койчев

**********

394

Михаела Йорданова Желева

**********

395

Митко Кузманов Карагьозов

**********

396

Асен Димитров Илиев

**********

397

Пенко Атанасов Бончев

**********

398

Костадин Петков Костадинов

**********

399

Георги Богданов Петров

**********

400

Елисавета Николова Василева

**********

401

Атанас Ангелов Колев

**********

402

Костадин Милушев Алексов

**********

403

Васил Николов Ламбрев

**********

404

Димитър Митков Гочев

**********

405

Тодорка Христева Атанасова

**********

406

Магдалина Атанасова Събева

**********

407

Виолета Мирчева Василева - Лапкова

**********

408

Пламен Ангелов Рашев

**********

409

Сребрин Руменов Пенчев

**********

410

Георги Благоев Йорданов

**********

411

Ангел Димитров Атанасов

**********

412

Ангел Стефанов Пеев

**********

413

Ангел Христосков Генчев

**********

414

Божидар Николов Игнев

**********

415

Габриела Илиева Тошева

**********

416

Галина Веселинова Илиева

**********

417

Георги Костов Шакаданов

**********

418

Елена Стоянова Добрева

**********

419

Живко Веров Александров

**********

420

Иван Бориславов Еленов

**********

421

Иван Георгиев Сандрев

**********

422

Игнат Стоев Георгиев

**********

423

Йорданка Георгиева Иванова

**********

424

Калофер Райчев Калайджиев

**********

425

Лъчизарка Илиева Гатева

**********

426

Мария Иванова Бурова

**********

427

Мария Христева Асенова

**********

428

Надежда Иванова Георгиева

**********

429

Николай Насков Стоянов

**********

430

Нина Василева Ламбрева

**********

431

Серафим Бориславов Игнев

**********

432

Снежана Иванова Милушева

**********

433

Спас Кирилов Спасов

**********

434

Станимира Станиславова Димитрова

**********

435

Стефан Трайков Петров

**********

436

Стоилка Атанасова Добрева

**********

437

Стоян Маринов Стоев

**********

438

Стоянка Георгиева Ковачева

**********

439

Темелко Георгиев Насов

**********

440

Цветомир Димитров Червенков

**********

441

Георги Русинов Ковачев

**********

442

Стоян Георгиев Минчев

**********

443

Йорданка Спасова Стоилова

**********

444

Радка Бойчева Колешева

**********

445

Ангел Иванов Илиев

**********

446

Тодор Светлозаров Стоилов

**********

447

Атанас Павлов Балев

**********

448

Петя Тодорова Ганчева

**********

449

Атанаска Стоева Синапова

**********

450

Йордан Светозаров Пунгеров

**********

451

Павел Димитров Лачев

**********

452

Васил Георгиев Гачев

**********

453

Мартин Асенов Стоенчев

**********

454

Георги Василев Гачев

**********

455

Иван Рангелов Динков

**********

456

Георги Младенов Младенов

**********

457

Йордан Спасов Гълъбов

**********

458

Стоил Атанасов Христев

**********

459

Гергана Николова Гачева

**********

460

Щерю Тянчев Царев

**********

461

Добромир Винков Добрев

**********

462

Неделина Костадинова Дърмонска

**********

463

Елена Иванова Бурбара

**********

464

Георги Василев Делчев

**********

465

Елена Иванова Кирянова

**********

466

Димитър Петров Петров

**********

467

Емилия Стефанова Ставрева

**********

468

Андония Петрова Петрова

**********

469

Ивайло Иванов Куманов

**********

470

Радослав Пламен Йончев

**********

471

Стоян Росенов Вутов

**********

472

Георги Иванов Кузманов

**********

473

Иван Илиев Гивезин

**********

474

Петър Василев Кузманов

**********

475

Илина Николова Вутова

**********

476

Васко Спасов Кузмов

**********

477

Костадин Руменов Крушев

**********

478

Кадафия Велкова Петкова

**********

479

Кръстю Кирилов Стефанов

**********

480

Маргарита Ваньова Димитрова

**********

481

Янка Георгиева Стефанова

**********

482

Мария Венциславова Минчева

**********

483

Георги Спасов Дърмонов

**********

484

Костадинка Иванова Стойчева

**********

485

Мартин Евгениев Михайлов

**********

486

Невена Йорданова Златкова

**********

487

Рангел Стефанов Матев

**********

488

Пенка Спасова Стойчева

**********

489

Стойко Ангелов Найденов

**********

490

Никола Илиев Дамянов

**********

491

Мария Трифонова Тодорова

**********

492

Иванка Томова Гагова-Бочева

**********

493

Слава Николова Базитова

**********

494

Атанас Иванов Вълчев

**********

495

Вълка Димитрова Дойчева

**********

496

Станка Николова Стехова

**********

497

Николай Данаилов Ангелов

**********

498

Илияна Петрова Арабска

**********

499

Иван Александров Коев

**********

500

Стоянка Тодорова Шапкова

**********

501

Нели Любенова Дуралийска

**********

502

Димитър Прокопов Атанасов

**********

503

Милка Николова Голевска

**********

504

Нанка Костова Тарева

**********

505

Бойчин Василев Конов

**********

506

Данчо Тодоров Кощилаков

**********

507

Митко Койчов Базитов

**********

508

Илия Петков Белнейски

**********

509

Илия Иванов Илиев

**********

510

Стоянка Ангелова Татарова

**********

511

Мая Лазарова Витева

**********

512

Олга Фьодоровна Стойчева

**********

 

2.Издава удостоверения на регистрираните лица по т.1.

3.Публикува списъка по т.1 в публичния регистър на застъпниците, при спазване изискванията за защита на личните данни.

 1. При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката извършената в ЦИК/РИК регистрация на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за първия избор запазва действието си. Между двата избора може да бъдат регистрирани и нови застъпници.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 09.11.2021 в 16:43 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения