Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 149- ПВР/НС
Пловдив Област, 09.11.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатите от кандидатска листа на КП „ГЕРБ-СДС“ при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия 17 Пловдив област е постъпило Заявление с вх. №3 от 09.11.2021 г. в 13,00ч. (Приложение № 54-НС от изборните книжа), заведено във Входящия регистър на застъпниците и на заместващи застъпници за участие в изборите за Народно събрание  на 14 ноември 2021 г., подписано от Елена Руменова Неделева, в качеството си на упълномощен представител на  КП „ГЕРБ-СДС“ за регистриране на застъпници на кандидатската листа на  КП„ГЕРБ-СДС“.

Към заявлението са приложени следните документи: списък с имената и ЕГН на 200 броя застъпници на хартиен носител в един екземпляр, както и същият списък на технически носител в excel формат. Представени са и декларации от лицата, че отговарят на законовите изисквания да бъдат застъпници и че същите са съгласни да бъдат регистрирани като такива на кандидатите от кандидатската листа на КП „ГЕРБ-СДС“.

След служебна проверка от страна на РИК 17 Пловдив област се установи, че предложените лица не са регистрирани за застъпници на кандидатската листа на друга партия/коалиция и нямат друго качество в изборите, насрочени за 14 ноември 2021 година. Заявените данни са коректни и са налице условията предложените лица да бъдат регистрирани като застъпници.

С оглед горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и т. 16, във връзка с чл. 118, ал. 2 и чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 707-ПВР/НС/31.05.2021 на Централната избирателна комисия,

Р Е Ш И:

1.РЕГИСТРИРА 200 броя застъпника на кандидатската листа КП „ГЕРБ-СДС“, както следва:

№ по ред

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1

Нина Василева Джутева

**********

2

Иван Тодоров Лазаров

**********

3

Тодорка Генова Димитрова

**********

4

Цветелина Неделчева Пеновска

**********

5

Димитрийка Стоилова Костова

**********

6

Светла Танкова Стоянова

**********

7

Никола Петров Кърчев

**********

8

Любка Петрова Зайкова

**********

9

Мария Чавдарова Тодорова

**********

10

Иван Василев Василев

**********

11

Недялка Костадинова Георгиева

**********

12

Иванка Неделчева Неделчева

**********

13

Тихомира Петкова Мирчева

**********

14

Мария Дончева Лалева

**********

15

София Игнатова Димитрова

**********

16

Димитър Стоянов Димитров

**********

17

Калина Неделчева Зехирева

**********

18

Елена Василева Бочева

**********

19

Галина Станимирова Ненова

**********

20

Мария Тодорова Георгиева

**********

21

Минка Салчева Петрова

**********

22

Лило Димитров Лилов

**********

23

Матю Иванов Умурски

**********

24

Маргарита Христова Захарлиева

**********

25

Георги Христов Гочев

**********

26

Георги Атанасов Ганев

**********

27

Илиян Трифонов Вълков

**********

28

Марин Петков Георгиев

**********

29

Ерол Алиев Коренов

**********

30

Дочо Краев Дочев

**********

31

Цветомира Димитрова Цочева

**********

32

Пенчо Илиев Донков

**********

33

Мария Маринова Енчева

**********

34

Галин Янкулов Семков

**********

35

Ваня Петрова Филчева

**********

36

ЛЪЧЕЗАР ЙОВКОВ ГОВЕДАРСКИ

**********

37

ДАНИЕЛА ХРИСТОВА НИКОЛОВА

**********

38

АННА ЙОСИФОВА ВЛАСОВА

**********

39

ДЕЛЯН ПЕТРОВ НОЧЕВ

**********

40

ИВАН ПЕНЕВ АНГЕЛОВ

**********

41

НИКОЛА ЖЕКОВ ЖЕКОВ

**********

42

ДОРА КОЛЕВА ДИМИТРОВА

**********

43

ДЕНИС ДИМИТРОВ ПЪРВАНОВ

**********

44

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ТОДОРОВА

**********

45

ГЕНКА ДИМИТРОВА ИВАНЧЕВА

**********

46

ПЕТЪР ИВАНОВ ХАМБАРЛИЙСКИ

**********

47

ВЕНКО ПЕТРОВ ПЕЕВ

**********

48

МАРИЯ БОРИСОВА МАДЖАРСКА

**********

49

СПАСКА ЗАПРЯНОВА ПАУНОВА

**********

50

СИМОНА СТЕФАНОВА ЯЧЕВА

**********

51

ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА ЩЕРЕВА

**********

52

БОЙКА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА

**********

53

ПЕТКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

**********

54

КИРИЛ ИВАНОВ КИРИЛОВ

**********

55

ЛИЛИЯ ПЕТРОВА НОЧЕВА

**********

56

МЛАДЕН ЙОСИФОВ БАЛДЖИЙСКИ

**********

57

ГЕОРГИ СЛАВОВ РАБАДЖИЙСКИ

**********

58

ИВЕЛИН МИНЧЕВ ДЕЛИВАНСКИ

**********

59

ТАНЯ ТОНЕВА РАЙКОВА

**********

60

ВЕНКО ГЕНОВ БУРОВ

**********

61

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ВЛАСОВА

**********

62

АННА РАФАИЛОВА ЗАГОРЧЕВА

**********

63

ТОДОР АНГЕЛОВ КАЛУГЕРОВ

**********

64

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ

**********

65

ПЕТЪР ГРИГОРОВ ТЕРЗИЙСКИ

**********

66

ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА КОРИНОВСКА

**********

67

ЛЮБОВ СТЕПАНОВНА КОРИНОВСКА

**********

68

Радка Константинова Костова

**********

69

Стоянка Иванова Цанкова

**********

70

Красимир Иванов Василев

**********

71

Гергина Георгиева Пенева

**********

72

Пенка Георгиева Григорова

**********

73

Иван Тодоров Колев

**********

74

Антон Тошков Тошков

**********

75

Рангел Панчев Димитров

**********

76

Едуард Томас Папазян

**********

77

Марияна Викторова Врадинова

**********

78

Антония Величкова Пачева

**********

79

Боно Симонов Пачев

**********

80

Мария Димитрова Тонева

**********

81

Атанаска Кирилова Тонева

**********

82

Йорданка Стоянова Гешева

**********

83

Величка Рангелова Божкова

**********

84

Мариана Георгиева Кънчева

**********

85

Милена Стоянова Гачева

**********

86

Найме Рафетова Чаушева

**********

87

Иванка Вълкова Таскова

**********

88

Елена Вангелова Вангелова

**********

89

Красимира Георгиева Чакърова

**********

90

Асен Стоянов Огнянов

**********

91

Александър Бонов Събевски

**********

92

Петър Георгиев Лазаров

**********

93

Димитър Стоев Макаков

**********

94

Атанас Димитров Кратунков

**********

95

Георги Делчев Козалиев

**********

96

Николай Георгиев Нейчев

**********

97

Виктор Атанасов Бобев

**********

98

Христо Атанасов Плачков

**********

99

Цветана Сашова Попчева

**********

100

Георги Тодоров Генчев

**********

101

Пламен Панков Петков

**********

102

Иван Личев Кузев

**********

103

Сашо Янков Иванов

**********

104

Димитър Тодоров Дичев

**********

105

Илия Йорданов Илиев

**********

106

Георги Желязков Личев

**********

107

Йосиф Илиев Асенов

**********

108

Николай Чавдаров Ерев

**********

109

Сашо Митков Драганов

**********

110

Стефан Митков Маринов

**********

111

Георги Димитров Алексиев

**********

112

Милка Петрова Даскалова

**********

113

Стефка Георгиева Чегова

**********

114

Милен Кирилов Шуплев

**********

115

Иван Стоянов Митков

**********

116

Василена Стоянова Илиева

**********

117

Тонка Андреева Илиева

**********

118

Валери Йорданов Петров

**********

119

Мария Илиева Меседжиева

**********

120

Дафинка Димитрова Харизанова

**********

121

Стефка Георгиева Касапова

**********

122

Борислав Димитров Иванов

**********

123

Георги Тодоров Стоянов

**********

124

Надежда Борисова Стоянова

**********

125

Йорданка Иванова Борисова

**********

126

Димитър Владимиров Петраков

**********

127

София Кирилова Василева

**********

128

Анита Кирилова Василева

**********

129

Георги Светославов Стоичков

**********

130

Рангел Методиев Рашков

**********

131

Красимира Иванова Новакова

**********

132

Даниела Тренкова Благова

**********

133

Христо Петров Бакалов

**********

134

АЛДИН РАДКОВ МИНЕВ

**********

135

АЛИ ТАСИН АХМЕДОВ

**********

136

АЛИ ФАИК РАИФ

**********

137

АНГЕЛ АТАНАСОВ БОЯНОВ

**********

138

АНДЖЕЛА ФЕЛИКС ДИМИТРОВА

**********

139

АСАН ЮСЕИНОВ АСАНОВ

**********

140

АТАНАС СПИРИДОНОВ ФОТЕВ

**********

141

БОХОС ОХАНЕС БОГОСЯН

**********

142

ВАЛЕНТИН КРАСИМИРОВ ТАФРОВ

**********

143

ВАНЯ ВЛАДИМИРОВА ГРИВОВА

**********

144

ВЕСЕЛИНА СТОЯНОВА НАКЕВА

**********

145

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ПАВЛОВ

**********

146

ГЕНЧО ЗАХАРИЕВ МАНЧЕВ

**********

147

ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ

**********

148

ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ ПАНОВ

**********

149

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ КОСТАДИНОВ

**********

150

ГЕРГАНА НИКОЛОВА ВАРАДИНОВА

**********

151

ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА ПАВЛОВА

**********

152

ДАНЧО РАЙЧЕВ БОЙКОВ

**********

153

ДЕМИР РАЙЧЕВ КАРАИВАНОВ

**********

154

ДИЯН ДИМИТРОВ КОСТОВ

**********

155

ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА

**********

156

ЕЛЕНА ИВАНОВА АТАНАСОВА

**********

157

ЕЛЕНА НИКОЛОВА АТАНАСОВА

**********

158

ЕЛЕНА РАДЕВА ДАНАИЛОВА

**********

159

ЕМИЛИЯ ЗАРКОВА ЗАХАРИЕВА

**********

160

ЖИВКО ИЛИЕВ КОСТОВ

**********

161

ИВАН ДИМОВ АТАНАСОВ

**********

162

ИВАН МИХАЙЛОВ ШАНКОВ

**********

163

ИВАН НИКОЛОВ ЯНЕВ

**********

164

ИВЕЛИНА ФЕЛИКС ДИМИТРОВА

**********

165

ЙОРДАН ЗЛАТКОВ БЕЛЧЕВ

**********

166

ЙОРДАН ЯКИМОВ ЧОЛАКОВ

**********

167

КАЛИН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

**********

168

КАРАМФИЛА ЙОРДАНОВА ХУБЕНОВА

**********

169

КАТЯ ЗАПРЯНОВА СТЕФАНОВА

**********

170

КАТЯ ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

**********

171

КОСТАДИН АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ

**********

172

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ

**********

173

КОСТАДИН ИЛИЕВ ДЖАНГОЗОВ

**********

174

КРАСИМИРА ДИМОВА АТАНАСОВА

**********

175

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

**********

176

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ГЮЗЕЛДЖОВА

**********

177

МАРИЙКА ТРАЙКОВА БОХОСЯН

**********

178

МАРИЯ АНАСТАСОВА НАЙДЕНОВА

**********

179

МАРИЯ АНГЕЛОВА ФУЧЕДЖИЕВА

**********

180

МАРИЯ СРЕБРИНОВА КОСТАДИНОВА

**********

181

МЛАДЕН НИКОЛАЕВ БАНКОВ

**********

182

НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА ПИРОНКОВА

**********

183

ОЛГА НЕСТОРОВА ЗАГОРОВА

**********

184

ПЕТРИНА ИВАНОВА СТОЯНОВА

**********

185

ПЕТЪР КРУМОВ ИВАНОВ

**********

186

СПИРИДОН АТАНАСОВ ФОТЕВ

**********

187

СТОИЛ РАЙЧЕВ РИБАРОВ

**********

188

СТОЯН КОСТАДИНОВ ДРАГИНОВ

**********

189

СТОЯН ЮРИЕВ МИТЕВ

**********

190

ТОДОР ДИМИТРОВ ТОСКОВ

**********

191

ФАИК АЛИ РАИФ

**********

192

ФАИК ЯШАР АСАН

**********

193

Иван Кирилов Младенов

**********

194

Пенка Илиева Тягова

**********

195

Жанет Петрова Петаларева

**********

196

Благовест Атанасов Ганев

**********

197

Атанас Руменов Чернев

**********

198

Ремзие Рамаданова Саид

**********

199

Рефик Бекир Саид

**********

200

Стоил Асенов Плавов

**********

 

2.Издава удостоверения на регистрираните лица по т.1.

3.Публикува списъка по т.1 в публичния регистър на застъпниците, при спазване изискванията за защита на личните данни.

 1. При произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката извършената в ЦИК/РИК регистрация на застъпниците на кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за първия избор запазва действието си. Между двата избора може да бъдат регистрирани и нови застъпници.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 09.11.2021 в 16:43 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения