Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 150-ПВР/НС
Пловдив Област, 09.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Асеновград при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

С Решение № 101- ПВР/НС/19.10.2021 год. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски са назначени съставите на секционните избирателни комисии на територията на Община Асеновград.

С писмо с вх. № 169 /28.10.2021г. и с втори писмо с № 175/29.10.2021 в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски е постъпило предложение от Васил Апостолов, в качеството си на упълномощен представител на ПП „Има такъв народ“, с което се предлага да бъде извършена промяна в поименния състав на секционните избирателни комисии на територията на Община Асеновград.

С писмо с Вх. №165-1/28.10.2021   е постъпило предложение от Йордан Цаков, в качеството си на упълномощен представител на КП  „Изправи се! Мутри вън!“, с което се предлага да бъде извършена промяна в поименния състав на СИК 170100035 на територията на Община Асеновград.

След извършена проверка се установи, че предложителите разполагат с представителна власт по силата на пълномощно, представено по време на проведените консултации при кмета на общината  за назначаване на съставите на СИК.

Относно предложените за назначаване лица се констатира, че те отговарят на изискванията на Изборния кодекс да бъдат назначени за членове на секционните избирателни комисии и нямат друго качество в изборите за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

 

Р Е Ш И:

1.ОСВОБОЖДАВА членове на СИК на територията на община Асеновград, както следва:

№ сик

Населено място

Име, презиме и фамилия
НА ОСВОБОДЕН

Длъжност

ЕГН  НА НАЗНАЧЕН

170100002

Асеновград

Дианка Крумова Стоянова

Член

**********

170100005

Асеновград

Юлия Василева Чаушева

Член

**********

170100006

Асеновград

Рустем Хасиб Кямил

Член

**********

170100007

Асеновград

Златина Иванова Пижева

Член

**********

170100008

Асеновград

Василка Георгиева Ангелова

Член

**********

170100010

Асеновград

Красимир Атанасов Казанов

Член

**********

170100012

Асеновград

Костадинка Николова Григорова

Член

**********

170100013

Асеновград

Йордан Иванов Цаков

Председател

**********

170100014

Асеновград

Анастасия Петрова Василева

Член

**********

170100015

Асеновград

Таня Веселинова Караколева

Член

**********

170100017

Асеновград

Биляна Миткова Бозукова

Член

**********

170100018

Асеновград

Ирина Петрова Москова

Председател

**********

170100019

Асеновград

Елена Стоянова Тянчева

Член

**********

170100020

Асеновград

Анка Николова Ничева

Член

**********

170100021

Асеновград

Елена Ангелова Ангелова

Член

**********

170100022

Асеновград

Гергана Стефанова Ужиканова

Председател

**********

170100023

Асеновград

Костадин Найденов Найденов

Член

**********

170100024

Асеновград

Еленка Паскова Петрова

Член

**********

170100025

Асеновград

Таня Жекова Пейкова

Секретар

**********

170100026

Асеновград

Иван Владимиров Пейков

Зам. председател

**********

170100027

Асеновград

Тодор Илиев Грибачев

Член

**********

170100028

Асеновград

Тодор Николов Кузмов

Член

**********

170100029

Асеновград

Мариана Кръстева Костадинова

Член

**********

170100030

Асеновград

Георги Борисов Костадинов

Член

**********

170100031

Асеновград

Елисавета Живкова Кузмова

Член

**********

170100034

Асеновград

Ангел Стефанов Стефанов

Член

**********

170100035

Асеновград

Мария Христова Точева

Член

**********

170100036

Асеновград

Гергана Иванова Стойчева

Член

**********

170100037

Асеновград

Димитър Петков Новаков

Член

**********

170100038

Асеновград

Евгения Николова Иванова

Член

**********

170100039

Асеновград

Павлина Димитрова Пеева

Член

**********

170100040

Асеновград

Павлина Атанасова Пижева

Председател

**********

170100041

Асеновград

Мариана Веселинова Николова

Член

**********

170100044

Асеновград

Златка Йорданова Петкова

Член

**********

170100045

Асеновград

Кериме Исмаил Рамаданова

Член

**********

170100046

Асеновград

Ваня Златкова Димитрова

Член

**********

170100046

Асеновград

Нели Кънчева Караджова

Секретар

**********

170100047

Асеновград

Алейтин Мехмедов Моралиев

Секретар

**********

170100048

Асеновград

Силва Методиева Янева

Член

**********

170100049

Асеновград

Александър Митков Илиев

Член

**********

170100050

Асеновград

Неврие Таир Ахмед

Член

**********

170100051

Асеновград

Юмюгюл Орхан Ахмед

Член

**********

170100052

Асеновград

Руска Янакиева Йорданова

Член

**********

170100053

Асеновград

Росен Севдалинов Банков

Член

**********

170100054

Асеновград

Неджиб Ферим Али

Член

**********

170100056

Асеновград

Мария Георгиева Пасева

Член

**********

170100057

Асеновград

Валентина Емилова Асенова

Член

**********

170100058

Асеновград

Сунай Шабан Джамбаз

Член

**********

170100059

Асеновград

Анастасия Веселинова Траянова

Член

**********

170100060

Асеновград

Кирил Георгиев Радев

Член

**********

170100061

Асеновград

Мима Юриева Гьорева

Секретар

**********

170100062

Асеновград

Митко Митков Илиев

Член

**********

170100063

Асеновград

Гюлшен Руфат Чаръкчъ

Член

**********

170100065

Асеновград

ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАНОВ

Член

**********

170100066

Асеновград

Левент Мустафов Мустафов

Член

**********

170100067

Бачково

Минка Славчева Комперджиева

Член

**********

170100068

Боянци

Живка Борисова Байкушева

Член

**********

170100068

Боянци

Райчо Стоянов Мечкаров

Член

**********

170100070

Врата и сини връх

Еркан Шабан Реджеб

Член

**********

170100072

Долнослав

Росица Георгиева Филипова

Член

**********

170100074

Златовръх

Георги Тодоров Тепавичаров

Член

**********

170100074

Златовръх

Борис Георгиев Костадинов

член

**********

170100075

Избегли

Елена Йорданова Вацева

Член

**********

170100076

Козаново

Иванка Василева Миткова

Председател

**********

170100079

Мулдава

Мутлу Ремзи Яхя

Член

**********

170100080

Мостово

Рафет Танер Рамадан

Председател

**********

170100081

Новаково

Никола Георгиев Георгиев

Член

**********

170100082

Нови Извор

Виктория Вергилова Пехливанова

Член

**********

170100083

Косово и нареченски бани

Мария Христева Янева

Член

**********

170100084

Нареченски бани

Ангел Георгиев Ангелов

Член

**********

170100085

Нареченски бани

Иванка Георгиева Славова

Член

**********

170100085

Нареченски бани

ГАЛЯ ИВАНОВА КИЛИМОВА

Секретар

**********

170100088

Патриарх Евтимово

Христоз Иванов Димитров

Член

**********

170100088

Патриарх Евтимово

Янка Михайлова Костадинова

Секретар

**********

170100089

Стоево

Севитин Иса Али

Член

**********

170100090

Боянци

Йордан Георгиев Гайдаджиев

Член

**********

170100092

Тополово

Ремзи Дурсунов Яхов

Член

**********

170100093

Тополово

ЕЛМИРА МИНЧОВА БАНДЖАКОВА

Председател

**********

170100094

Три могили

Мария Георгиева Кузмова

Член

**********

170100096

Червен

Ангелина Георгиева Меркова

Член

**********

170100097

Асеновград

Елена Василева Чобанкова

Член

**********

170100099

Леново

СТОИЛ ЙОРДАНОВ ДЖУРОВ

Член

**********

170100100

Мулдава

Венцислава Иванова Митровска

Член

**********

170100102

Асеновград

МАРИЯ КОСТАДИНОВА ХАДЖИМОСКОВА

Член

**********

170100103

Тополово

Ваня Йорданова Маркова

Член

**********

170100103

Тополово

Ана Валентинова Недялкова

Член

**********

170100104

Асеновград

Мергюл Наим Байрам

Член

**********

 1. АНУЛИРА издадените им удостоверения.
 2. НАЗНАЧАВА за членове на СИК на територията на община Асеновград,  както следва:

№ сик

Населено място

Име, презиме и фамилия
НА НАЗНАЧЕН

Длъжност

ЕГН
на ЗАМЕСТНИК

170100002

Асеновград

Айлян Еминова Мехмед

Член

**********

170100005

Асеновград

Петя Атанасова Христова

Член

**********

170100006

Асеновград

Петя Николова Петрова

Член

**********

170100007

Асеновград

Златка Емилова Петрова

Член

**********

170100008

Асеновград

Георги Валентинов Петров

Член

**********

170100010

Асеновград

Недялка Христова Филипова

Член

**********

170100012

Асеновград

Галя Иванова Атанасова

Член

**********

170100013

Асеновград

Елена Николова Фиданчева

Председател

**********

170100014

Асеновград

Гюлшен Кадир Салиф

Член

**********

170100015

Асеновград

Ваня Златкова Димитрова

Член

**********

170100017

Асеновград

Георги Мариянов Паскалев

Член

**********

170100018

Асеновград

Иван Ангелов Колев

Председател

**********

170100019

Асеновград

Виктория Вергилова Пехливанова

Член

**********

170100020

Асеновград

Десислава Емилова Митева

Член

**********

170100021

Асеновград

Атанаска Емилова Митова

Член

**********

170100022

Асеновград

Алейтин Мехмедов Моралиев

Председател

**********

170100023

Асеновград

Михаела Радославова Тоскова

Член

**********

170100024

Асеновград

Денис Стайков Петков

Член

**********

170100025

Асеновград

Джюнейт Мурад Али

Секретар

**********

170100026

Асеновград

Айтен Хамид Али

Зам. председател

**********

170100027

Асеновград

Гергана Стефанова Ужиканова

Член

**********

170100028

Асеновград

Росен Севдалинов Банков

Член

**********

170100029

Асеновград

Нилгюн Мурадова Фейзулова

Член

**********

170100030

Асеновград

Еленка Паскова Петрова

Член

**********

170100031

Асеновград

Тодор Николов Кузмов

Член

**********

170100034

Асеновград

Месут Мурад Мурад

Член

**********

170100035

Асеновград

Юмюгюл Денисова Янъкова

Член

**********

170100036

Асеновград

Назмие Сунай Мехмед

Член

**********

170100037

Асеновград

Рафет Мехмед Осман

Член

**********

170100038

Асеновград

Гергана Иванова Стойчева

Член

**********

170100039

Асеновград

Тодор Трайков Авков

Член

**********

170100040

Асеновград

Николета Георгиева Узунова

Председател

**********

170100041

Асеновград

Диянка Делчева Кирчева

Член

**********

170100044

Асеновград

Хафизе Бейлюл Мехмед

Член

**********

170100045

Асеновград

Мария Христова Точева

Член

**********

170100046

Асеновград

Ирина Тодорова Кузмова

Член

**********

170100046

Асеновград

Веселин Георгиев Корбетов

Секретар

**********

170100047

Асеновград

Силва Методиева Янева

Секретар

**********

170100048

Асеновград

Айдън Хамид Мехмед

Член

**********

170100049

Асеновград

Фикрет Мурадов Мюмюнов

Член

**********

170100050

Асеновград

Айсел Таир Тодорова

Член

**********

170100051

Асеновград

Неврие Таир Ахмед

Член

**********

170100052

Асеновград

Юмигюл Орхан Ахмед

Член

**********

170100053

Асеновград

Елмира Минчева Банджакова

Член

**********

170100054

Асеновград

Иван Тихомиров Кацаров

Член

**********

170100056

Асеновград

Севджан Рушид Джамбаз

Член

**********

170100057

Асеновград

Сунай Шабан Джамбаз

Член

**********

170100058

Асеновград

Неджиб Ферим Али

Член

**********

170100059

Асеновград

Гюлтен Салимехмед Мюмюн

Член

**********

170100060

Асеновград

Боряна Вергилова Пехливанова

Член

**********

170100061

Асеновград

Мануела Николаева Веселинова

Секретар

**********

170100062

Асеновград

Анастас Анастасов Танев

Член

**********

170100063

Асеновград

Николета Бориславова Кишкилова

Член

**********

170100065

Асеновград

Ангел Георгиев Ковачев

Член

**********

170100066

Асеновград

Фатмегюл Фахри Али

Член

**********

170100067

Бачково

Ростислав Христомиров Желязков

Член

**********

170100068

Боянци

Байрям Мюмюн Халим

Член

**********

170100068

Боянци

Стефка Петрова Петкова

Член

**********

170100070

Врата и сини връх

Ендер Исмаил Юмер

Член

**********

170100072

Долнослав

Фикрет Ремзи Мустафа

Член

**********

170100074

Златовръх

Светлана Христова Атанасова

Член

**********

170100074

Златовръх

Назифе Байрам Нешадова

Член

**********

170100075

Избегли

Мария Василева Филипова

Член

**********

170100076

Козаново

Фахри Мурад Мюмюн

Председател

**********

170100079

Мулдава

Ридван Росенов Янев

Член

**********

170100080

Мостово

Фахри Мехмед Мехмед

Председател

**********

170100081

Новаково

Ерджан Али Мустафа

Член

**********

170100082

Нови Извор

Исмигюл Хайретин Хаджибекир

Член

**********

170100083

Косово и нареченски бани

Анна Атанасова Гурдева

Член

**********

170100084

Нареченски бани

Милена Сашева Карасавова

Член

**********

170100085

Нареченски бани

Росица Миткова Михайлова

Член

**********

170100085

Нареченски бани

СТОЯН ХРИСТЕВ НИЧЕВ

Секретар

**********

170100088

Патриарх Евтимово

Мартин Георгиев Петков

Член

**********

170100088

Патриарх Евтимово

Борис Георгиев Костадинов

Секретар

**********

170100089

Стоево

Айгюн Севитин Али

Член

**********

170100090

Боянци

Весела Стоянова Вакрилова

Член

**********

170100092

Тополово

Ебру Олджай Ходжа

Член

**********

170100093

Тополово

Ремзи Дурсунов Яхов

Председател

**********

170100094

Три могили

Гюрсел Хилми Мехмед

Член

**********

170100096

Червен

Айлин Сребърова Тенева

Член

**********

170100097

Асеновград

Андон Сотиров Ацалов

Член

**********

170100099

Леново

Християн Иванов Ричев

Член

**********

170100100

Мулдава

Хайрие Себахтин Янева

Член

**********

170100102

Асеновград

Мария Борисова Джамурова

Член

**********

170100103

Тополово

Емил Димитров Стоянов

Член

**********

170100103

Тополово

Мутлу Ремзи Яхя

Член

**********

170100104

Асеновград

Александър Митков Илиев

Член

**********

170100088

Патриарх Евтимово

Мая Георгиева Миткова

Зам. председател

**********

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК по т.3
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 09.11.2021 в 16:44 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения