Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 160-ПВР/НС
Пловдив Област, 11.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Родопи при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

С Решение № 104-ПВР/НС /19.10.2021 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски са назначени съставите на секционните избирателни комисии на територията на Община Родопи.

 

С писма с вх. № 445/09.11.2021 г., вх. № 446/09.11.2021 г., вх. № 449/09.11.2021 г.,вх. № 466/10.11.2021 г., и вх. № 492/11.11.2021 в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски са постъпили предложения от Димитър Арнаудов, в качеството му на упълномощен представител на ПП ИТН, от Павел Гамишев, в качеството му на упълномощен представител на КП ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!, от  Николай Гачев, в качеството му на упълномощен представител на КП БСП ЗА БЪЛГАРИЯ, от Любомир Бойчев в качеството му на упълномощен представител на КП ГЕРБ – СДС, с които се предлага да бъдат извършени промени в поименния състав на секционните избирателни комисии на територията на Община Родопи.

Относно предложените за назначаване лица се констатира, че същите отговарят на изискванията на Изборен кодекс да бъдат назначени за членове на секционните избирателни комисии и нямат друго качество в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 год.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

  

Р Е Ш И:

 1. ОСВОБОЖДАВА членове на СИК на територията на Община Родопи, както следва:

№ сик

Име, презиме и фамилия
НА НАЗНАЧЕН

Длъжност

ЕГН  НА НАЗНАЧЕН

172600009

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТАНОВА

Член

**********

172600009

БОРИС РАНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

Член

**********

172600012

ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ДАМЯНОВА

Член

**********

172600013

КЪНЧО АСЕНОВ ЛАМБОВ

Секретар

**********

172600018

КОНСТАНТИНА ГЕОРГИЕВА МЕРДЖАНОВА

Член

**********

172600019

ТЕОДОРА СЛАВЧЕВА ДИНКОВА

Член

**********

172600020

КОСТАДИН АСЕНОВ ГРОИЦОВ

Зам. председател

**********

172600020

ТЕРЕЗА ЧЕНКОВА АРАБАДЖИЕВА

Член

**********

172600020

ХРИСТО ИВАНОВ ДАНЕВ

Член

**********

172600021

ВЕСЕЛА ИВАНОВА КОЩРИКОВА

Член

**********

172600022

СИЛВИЯ КРАСИМИРОВА ИВАНОВА

Член

**********

172600023

КАТЕРИНА МИЛКОВА ПАНАЙОТОВА

Член

**********

172600033

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ УЗУНОВ

Член

**********

172600038

Радостин Любомиров Семерджиев

Председател

**********

172600042

МЕДЖИТ ЕНВЕР МЕРКОВ

Член

**********

172600045

Павел Ангелов Гимишев

Член

**********

172600052

ЛЮБКА ЙОРДАНОВА ТЯНЧЕВА

Член

**********

 

 1. АНУЛИРА издадените им удостоверения.
 2. НАЗНАЧАВА за членове на СИК на територията на община Родопи, както следва

№ сик

Име, презиме и фамилия
НА ЗАМЕСТНИК

ЕГН
на ЗАМЕСТНИК

Длъжност

172600009

Румяна Тодорова Пейковска

**********

Член

172600009

Рангел Борисов Ангелов

**********

Член

172600012

Йоана Йорданова Иванова

**********

Член

172600013

Елена Павлинова Ламбова

**********

Секретар

172600018

Христина Васкова Щерева

**********

Член

172600019

Димитър Илиев Сираков

**********

Член

172600020

Иван Стоев Димитров

**********

Зам. председател

172600020

Даниела Димитрова Дамянова

**********

Член

172600020

Борис Рангелов Ангелов

**********

Член

172600021

Силвия Красимирова Иванова

**********

Член

172600022

Весела Иванова Кощрикова

**********

Член

172600023

Анета Димитрова Шумилова

**********

Член

172600033

Росица Димитрова Узунова

**********

Член

172600038

Стоян Росенов Вутов

**********

Председател

172600042

Стоян Сергеев Алджиков

**********

Член

172600045

Камен Данаилов Ганчев

**********

Член

172600052

Димитър Вълчев Паунов

**********

Член

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК по т.3
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 11.11.2021 в 19:13 часа

Свързани решения:

104-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения