Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 161-ПВР/НС
Пловдив Област, 11.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на ПП ДПС при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски е представен списък с упълномощени представители, подписан от  Юксел Руфат Расим в качеството му на пълномощник на Мустафа Карадайъ. Списъкът е заведен с вх. № 518 от 11.11.2021 г. във Входящата поща на  Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

Към хартиения носител на списъка е представен и такъв на технически носител в електронен вариант с 357 имена, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да  представляват ПП ДПС в изборния ден на 14 ноември 2021 година. Номерацията на упълномощените представители в електронния носител е съобразно последователността в хартиения носител.

След служебна проверка от страна на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски се установи, че така посочените представители 353 нямат друго качество  при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Заявените данни са коректни и са налице условията предложените лица да бъдат вписани като представители, а на останалите 4 представители ще бъде отказана регистрацията.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс и въз основа на Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски

Р Е Ш И:

 1. ПРИЕМА списък с упълномощени представители 353 броя представители  на ПП ДПС
 2. ПУБЛИКУВА списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни както следва:

Име

ЕГН

Пълномощно

Арсен Албертов Чалъмов

**********

№194-01/07.11.2021

Денис Николаев Бозев

**********

№194-02/07.11.2021

Асен Атанасов Бозев

**********

№194-03/07.11.2021

Ахмед Юсеинов Чапанов

**********

№194-04/07.11.2021

Юсеин Асанов Кларнетаджиев

**********

№194-05/07.11.2021

Ерол Османов Пънгов

**********

№194-06/07.11.2021

Ахмед Канатлъ Хамиле

**********

№194-07/07.11.2021

Ахмед Ибраимов Ибов

**********

№194-08/07.11.2021

Емил Юриев Караджов

**********

№194-09/07.11.2021

Фикри Асанов Бозев

**********

№194-10/07.11.2021

Орхан Ахмедов Шатов

**********

№194-11/07.11.2021

Смаил Смаилов Шатов

**********

№194-12/07.11.2021

Мустафа Юсеинов Джоков

**********

№194-13/07.11.2021

Сашо Мирославов Караджов

**********

№194-14/07.11.2021

Асен Маринов Банков

**********

№194-15/07.11.2021

Надежда Рашева Маджурова

**********

№194-16/07.11.2021

Нермин Мустафова Давулджиева

**********

№194-17/07.11.2021

Орхан Осман Джоко

**********

№194-18/07.11.2021

Асан Асан Мехмед

**********

№194-19/07.11.2021

Атанас Юлиянов Шишков

**********

№194-20/07.11.2021

Рамадан Османов Чаушев

**********

№194-21/07.11.2021

Пакизе Ахмедова Любенова

**********

№194-22/07.11.2021

Ангел Ангелов Симеонов

**********

№194-23/07.11.2021

Зюлфия Кязим Джамбаз

**********

№194-24/07.11.2021

Ерджан Хюсеин Караали

**********

№194-25/07.11.2021

Аяти Нихад Адживели

**********

№194-26/07.11.2021

Методи Илиев Илиев

**********

№194-27/07.11.2021

Мехмед Осман Карабаджак

**********

№194-28/07.11.2021

Сабри Нури Карабаджак

**********

№194-29/07.11.2021

Асим Хасан Хюсеин

**********

№194-30/07.11.2021

Аднан Айдън Хюсеин

**********

№194-31/07.11.2021

Хасан Селим Селим

**********

№194-32/07.11.2021

Ариф Ахмед Джамбаз

**********

№194-33/07.11.2021

Мехмед Юсеин Текели

**********

№194-34/07.11.2021

Али Назми Камбер

**********

№194-35/07.11.2021

Мехмед Хюсеин Мехмед

**********

№194-36/07.11.2021

Рамис Юсуф Рамадан

**********

№194-37/07.11.2021

Закир Юсеин Софу

**********

№194-38/07.11.2021

Айхан Атиджов Гаджалов

**********

№194-39/07.11.2021

Ангел Аспарухов Сребров

**********

№194-40/07.11.2021

Осман Асимов Шерифов

**********

№194-41/07.11.2021

Севим Сали Джамбаз

**********

№194-42/07.11.2021

Илияз Яшар Бале

**********

№194-43/07.11.2021

Нуридин Мустафа Топал

**********

№194-44/07.11.2021

Мерсин Алиев Душансалиев

**********

№194-45/07.11.2021

Ниази Фейми Мустан

**********

№194-46/07.11.2021

Веселин Ангелов Велинов

**********

№194-47/07.11.2021

Юсеин Селим Асан

**********

№194-48/07.11.2021

Йовко Василев Стоянов

**********

№194-49/07.11.2021

Наска Трайчева Ангелова

**********

№194-50/07.11.2021

Симо Димитров Митев

**********

№194-51/07.11.2021

Илия Райков Ангелов

**********

№194-53/07.11.2021

Васил Арсенов Колев

**********

№194-54/07.11.2021

Кольо Петков Аладжов

**********

№194-55/07.11.2021

Сашо Асенов Исаев

**********

№194-56/07.11.2021

Лейля Али Хасан

**********

№194-57/07.11.2021

Младен Стоилов Янков

**********

№194-58/07.11.2021

Йонко Ангелов Иванов

**********

№194-59/07.11.2021

Илия Филипов Филипов

**********

№194-60/07.11.2021

Димитър Антонов Лазаров

**********

№194-61/07.11.2021

Георги Димитров Лазаров

**********

№194-62/07.11.2021

Христо Костов Георгиев

**********

№194-63/07.11.2021

Марин Христов Димитров

**********

№194-64/07.11.2021

Васил Димитров Христозов

**********

№194-65/07.11.2021

Стефан Асенов Йорданов

**********

№194-66/07.11.2021

Веселин Асенов Ангелов

**********

№194-67/07.11.2021

Бялко Йорданов Атанасов

**********

№194-68/07.11.2021

Христо Йорданов Василев

**********

№194-69/07.11.2021

Христо Митков Христев

**********

№194-70/07.11.2021

Ангел Илиев Василев

**********

№194-71/07.11.2021

Петра  Георгиева Пашева

**********

№194-72/07.11.2021

Исмет Шабанов Ферадов

**********

№194-73/07.11.2021

Ариф Рамадан Мехмед

**********

№194-74/07.11.2021

Дженгиз Хикмет Шериф

**********

№194-75/07.11.2021

Синан Сами Мюмюн

**********

№194-76/07.11.2021

Хайрие Шабанова Алиева

**********

№194-77/07.11.2021

Шабан Мюмюн Кямил

**********

№194-78/07.11.2021

Надежда Тенчева Георгиева

**********

№194-79/07.11.2021

Мюмюн Джелял Рамадан

**********

№194-80/07.11.2021

Димитър Георгиев Костов

**********

№194-81/07.11.2021

Васил Валентинов Димитров

**********

№194-82/07.11.2021

Наско Господинов Запрянов

**********

№194-83/07.11.2021

Фатме Акиф Али

**********

№194-84/07.11.2021

Нури Алексиев Антонов

**********

№194-85/07.11.2021

Йордан Трендафилов Кавазов

**********

№194-86/07.11.2021

Атанаска Илиева Точева

**********

№194-87/07.11.2021

Михаил Янков Огнянов

**********

№194-88/07.11.2021

Иван Ангелов Михайлов

**********

№194-89/07.11.2021

Ибрям Юсеин Дормуш

**********

№194-90/07.11.2021

Митко Велиславов Велев

**********

№194-91/07.11.2021

Петко Атанасов Чакъров

**********

№194-92/07.11.2021

Стефан Митков Янчев

**********

№194-93/07.11.2021

Асен Стоянов Гешев

**********

№194-94/07.11.2021

Атанас Александров Иванов

**********

№194-95/07.11.2021

Мехмед Смаилов Юсеинов

**********

№194-96/07.11.2021

Сабахтин Али Мехмедали

**********

№194-97/07.11.2021

Сефкетин Рафетов Яшаров

**********

№194-98/07.11.2021

Танжу Емин Рамадан

**********

№194-99/07.11.2021

Рамадан Дурсун Али

**********

№194-100/07.11.2021

Азис Нури Хасан

**********

№194-101/07.11.2021

Ремзи Бейсим Шакир

**********

№194-102/07.11.2021

Сабахтин Фаик Рамадан

**********

№194-103/07.11.2021

Али Селяйтин Мустафа

**********

№194-104/07.11.2021

Нериман Хаккъ Али

**********

№194-105/07.11.2021

Стефан Христов Момчилов

**********

№194-106/07.11.2021

Васил Огнянов Андреев

**********

№194-107/07.11.2021

Христо Симеонов Огнянов

**********

№194-108/07.11.2021

Георги Михайлов Стефанов

**********

№194-109/07.11.2021

Борис Асенов Йорданов

**********

№194-110/07.11.2021

Митко Михайлов Стефанов

**********

№194-111/07.11.2021

Борис Йорданов Илиев

**********

№194-112/07.11.2021

Юсеин Асан Мехмед

**********

№194-113/07.11.2021

Тенчо Иванов Тенчев

**********

№194-114/07.11.2021

Мария Петрова Янколова

**********

№194-115/07.11.2021

Сафет Ахмед Саид

**********

№194-116/07.11.2021

Атанас Николов Калчев

**********

№194-117/07.11.2021

Костадинка Тодорова Росенова

**********

№194-118/07.11.2021

Хазел Емурла Емурла

**********

№194-119/07.11.2021

Стоянка Атанасова Дуванджиева

**********

№194-120/07.11.2021

Ана Атанасова Калчева

**********

№194-121/07.11.2021

Георги Викторов Узунов

**********

№194-122/07.11.2021

Екатерина Василева Петрова

**********

№194-123/07.11.2021

Лиляна Тодорова Първанова

**********

№194-124/07.11.2021

Васил Димитров Първанов

**********

№194-125/07.11.2021

Рамадан Мюмюнов Мехмедов

**********

№194-126/07.11.2021

Димитър Василев Първанов

**********

№194-127/07.11.2021

Ганчо Величков Славов

**********

№194-128/07.11.2021

Рамадан Нуридинов Хаджимурадов

**********

№194-129/07.11.2021

Мирослав Георгиев Гергинов

**********

№194-130/07.11.2021

Мехмед Ремзи Чаков

**********

№194-131/07.11.2021

Антоанета Христова Полизова – Филипова

**********

№194-132/07.11.2021

Емин Феим Рамадан

**********

№194-133/07.11.2021

Велина Димитрова Георгиева

**********

№194-134/07.11.2021

Файък Мюмюн Азис

**********

№194-135/07.11.2021

Маргарита Борисова Полизова

**********

№194-136/07.11.2021

Шефие Алиева Шерифова

**********

№194-137/07.11.2021

Феим Исмаил Топал

**********

№194-138/07.11.2021

Феим  Реджепов Мухтаров

**********

№194-139/07.11.2021

Расим Бейтула Мухтар

**********

№194-140/07.11.2021

Теню Георгиев Тенев

**********

№194-141/07.11.2021

Ивелина Димитрова Стефанова

**********

№194-142/07.11.2021

Кирил Николаев Митов

**********

№194-143/07.11.2021

Живко Борисов Ковачев

**********

№194-144/07.11.2021

Халит Сабриев Хасанов

**********

№194-145/07.11.2021

Емил Миленов Чаков

**********

№194-146/07.11.2021

Рефик Раифов Мухтаров

**********

№194-147/07.11.2021

Стоян Петров Горчев

**********

№194-148/07.11.2021

Надка Ангелова Марчева

**********

№194-149/07.11.2021

Албена Христова Полизова

**********

№194-150/07.11.2021

Недин Халим Иса

**********

№194-151/07.11.2021

Нурсет Салифов Рамаданов

**********

№194-152/07.11.2021

Айлин Сейдулова Топал

**********

№194-153/07.11.2021

Айхан Феим  Топал

**********

№194-154/07.11.2021

Славка Рангелова Ламбова

**********

№194-155/07.11.2021

Николай Николов Райков

**********

№194-156/07.11.2021

Манол Иванов Георгиев

**********

№194-157/07.11.2021

Рамадан Аптиев Кямилов

**********

№194-158/07.11.2021

Христо Трайков Полизов

**********

№194-159/07.11.2021

Филиз Мусаева Османова

**********

№194-160/07.11.2021

Ангелина Кочева Нешева

**********

№194-162/07.11.2021

Асен Асенов Димов

**********

№194-163/07.11.2021

Рамадан Селим Асан

**********

№194-164/07.11.2021

Николай Стоянов Христов

**********

№194-165/07.11.2021

Емилиан Славчев Амединов

**********

№194-166/07.11.2021

Смаил Михайлов Каменов

**********

№194-167/07.11.2021

Трайчо Янков Илиев

**********

№194-168/07.11.2021

Момчил Димитров Трифонов

**********

№194-169/07.11.2021

Марин Любов Георгиев

**********

№194-170/07.11.2021

Надежда Миткова Рангелова

**********

№194-171/07.11.2021

Митко Атанасов Калчев

**********

№194-172/07.11.2021

Атанас Ангелов Калчев

**********

№194-173/07.11.2021

Митко Иванов Рангелов

**********

№194-174/07.11.2021

Назиф Осман Назиф

**********

№194-175/07.11.2021

Радка Александрова Денева

**********

№194-176/07.11.2021

Стефан Асенов Младенов

**********

№194-177/07.11.2021

Антон Рангелов Михайлов

**********

№194-178/07.11.2021

Райна Станчева Рашкова

**********

№194-179/07.11.2021

Асен Атанасов Асенов

**********

№194-180/07.11.2021

Александър Михайлов Йосифов

**********

№194-181/07.11.2021

Пембе ХАсан Раим

**********

№194-182/07.11.2021

Марин Михайлов Йосифов

**********

№194-183/07.11.2021

Йордан Владимиров Иванов

**********

№194-184/07.11.2021

Филип Насков Атанасов

**********

№194-185/07.11.2021

Александър Атанасов Стоянов

**********

№194-186/07.11.2021

Фатиха Иванова Сандова

**********

№194-187/07.11.2021

Данаил Костов Николов

**********

№194-188/07.11.2021

Димитър Стефанов Николов

**********

№194-189/07.11.2021

Владимир Николаев Стоянов

**********

№194-190/07.11.2021

Васил Стефанов Николов

**********

№194-191/07.11.2021

Костадин Найденов Минев

**********

№194-192/07.11.2021

Борко Митков Огнянов

**********

№194-193/07.11.2021

Гюлюмсер Стоянова Величкова

**********

№194-194/07.11.2021

Минка Георгиева Миткова

**********

№194-195/07.11.2021

Асен Митков Ангелов

**********

№194-196/07.11.2021

Вайдин Герганов Митов

**********

№194-197/07.11.2021

Мишо Митков Митов

**********

№194-198/07.11.2021

Фанка Георгиева Ангелова

**********

№194-199/07.11.2021

Катя Юрданова Мишева

**********

№194-200/07.11.2021

Роза Стефанова Емилова

**********

№194-201/07.11.2021

Фани Иванова Захариева

**********

№194-202/07.11.2021

Асен Иванов Асенов

**********

№194-203/07.11.2021

Никола Страхилов Янков

**********

№194-204/07.11.2021

Асен Димитров Матов

**********

№194-205/07.11.2021

Кръстьо Видолов Видолов

**********

№194-206/07.11.2021

Антоанета Мехмедова Юсеинова

**********

№194-207/07.11.2021

Митко Иванов Асенов

**********

№194-208/07.11.2021

Митко Боянов Михайлов

**********

№194-209/07.11.2021

Тодор Ангелов Асенов

**********

№194-210/07.11.2021

Асен Митков Матов

**********

№194-211/07.11.2021

Златко Митков Михайлов

**********

№194-212/07.11.2021

Юри Мехмедов Шабанов

**********

№194-213/07.11.2021

Елка Стоянова Ангелова

**********

№194-214/07.11.2021

Невена Атанасова Ангелова

**********

№194-215/07.11.2021

Петко Найденов Добрев

**********

№194-216/07.11.2021

Стоян Митков Матов

**********

№194-217/07.11.2021

Иван Георгиев Гайтански

**********

№194-218/07.11.2021

Мима Петрова Александрова

**********

№194-219/07.11.2021

Делка Тодорова Петкова

**********

№194-220/07.11.2021

Християна Мариева Дюлгярска

**********

№194-221/07.11.2021

Верка Георгиева Мишева

**********

№194-222/07.11.2021

Катя Йосифова Илиева

**********

№194-223/07.11.2021

Димитър Йорданов Георгиев

**********

№194-224/07.11.2021

Пламен Николов Пенков

**********

№194-225/07.11.2021

Златко Асенов Асенов

**********

№194-226/07.11.2021

Осман Юсеин Узун

**********

№194-227/07.11.2021

Християн Димитров Иванов

**********

№194-228/07.11.2021

Ахмад Луай Мохамед Рифат Ал-Юсеф

**********

№194-229/07.11.2021

Иван Благоев Иванов

**********

№194-230/07.11.2021

Гергана Василева Атанасова

**********

№194-231/07.11.2021

Бинка Запрянова Миткова

**********

№194-232/07.11.2021

Илияна Василева Атанасова

**********

№194-233/07.11.2021

Тезджан Джемал Кадир

**********

№194-234/07.11.2021

Ембие Фари Али

**********

№194-235/07.11.2021

Неврие Наил Ахмед

**********

№194-236/07.11.2021

Айхан Авни Азис

**********

№194-237/07.11.2021

Бюлент Реджеб Мехмед

**********

№194-238/07.11.2021

Рангел Йорданов Божков

**********

№194-239/07.11.2021

Йордан Кънчев Трифонов

**********

№194-240/07.11.2021

Антоанета Асенова Марчева

**********

№194-241/07.11.2021

Гина Трифонова Божкова

**********

№194-242/07.11.2021

Атидже Верхатова Калниева

**********

№194-243/07.11.2021

Георги Стефанов Пейков

**********

№194-244/07.11.2021

Рамадан Смаилов Сеитов

**********

№194-245/07.11.2021

Насуф Синанов Карамустафов

**********

№194-246/07.11.2021

Смаил Смаилов Карански

**********

№194-247/07.11.2021

Феим Бекир Караюмер

**********

№194-248/07.11.2021

Юсеин Шабан Карахалил

**********

№194-249/07.11.2021

Айсер Рахимова Манова

**********

№194-250/07.11.2021

Руфки Мюмюнов Байрямов

**********

№194-251/07.11.2021

Сали Салимехмедов Рамаданов

**********

№194-252/07.11.2021

Хамди Али Карахалил

**********

№194-253/07.11.2021

Ахмед Игбалов Ахмедов

**********

№194-254/07.11.2021

Ердуан Сали Мехмед

**********

№194-255/07.11.2021

Махмуд Рафедов Алиев

**********

№194-256/07.11.2021

Ведад Джемалов Салимов

**********

№194-257/07.11.2021

Арзу Вели Реджеп

**********

№194-258/07.11.2021

Смаил Мехмед Али

**********

№194-259/07.11.2021

Александър Щерев Янков

**********

№194-260/07.11.2021

Рангел Ангелов Алексиев

**********

№194-261/07.11.2021

Антон Иванов Атанасов

**********

№194-262/07.11.2021

Сабин Стоянов Рангелов

**********

№194-263/07.11.2021

Ержан Мюмюн Кадир

**********

№194-264/07.11.2021

Айджан Алиева Реджепова

**********

№194-265/07.11.2021

Айтен Рамадан Мехмедова

**********

№194-266/07.11.2021

Фатма Назъмова Рамаданова

**********

№194-267/07.11.2021

Севгюл Тасим Руфад

**********

№194-268/07.11.2021

Илхан Ахмед Рамадан

**********

№194-269/07.11.2021

Метин Енверов  Испов

**********

№194-270/07.11.2021

Синан Сафет Хашим

**********

№194-271/07.11.2021

Сюлейман Орхан Шакир

**********

№194-272/07.11.2021

Айлин Айханова Кадирова

**********

№194-274/07.11.2021

Анифе Реджеб Емин

**********

№194-275/07.11.2021

Ейлем Елвис Саидова

**********

№194-276/07.11.2021

Хикмет Ибрахим Алимолла

**********

№194-277/07.11.2021

Исмаил Сезгинов Мюмюнов

**********

№194-278/07.11.2021

Руфат Садетин Чауш

**********

№194-279/07.11.2021

Сафие Мехмедова Моллаюмерова

**********

№194-280/07.11.2021

Мюмюн Ахмед Адем

**********

№194-281/07.11.2021

Ферида Рамадан Хаджисадък

**********

№194-282/07.11.2021

Орхан Сезгин Мехмед

**********

№194-283/07.11.2021

Алтънай Бекир Мюмюн

**********

№194-284/07.11.2021

Тургай Рамадан Рамаданов

**********

№194-285/07.11.2021

Айгюн Алефтар Хазим

**********

№194-286/07.11.2021

Ферад Бейхан Рамадан

**********

№194-287/07.11.2021

Тайфун Рамаданов Рамаданов

**********

№194-288/07.11.2021

Хафизе Емин Шабан

**********

№194-289/07.11.2021

Назмие Кямил Мехмед

**********

№194-290/07.11.2021

Бехчет Риза Мурад

**********

№194-291/07.11.2021

Наджие Юсеинова Хасанова

**********

№194-292/07.11.2021

Джансу Мюмюн Али

**********

№194-293/07.11.2021

Хакан Неждет Шефкет

**********

№194-294/07.11.2021

Елиф Мустафа Рамадан

**********

№194-295/07.11.2021

Гюнай Реджеб Реджеб

**********

№194-296/07.11.2021

Ердем Ерол Читали

**********

№194-297/07.11.2021

Берна Сафет Байрям

**********

№194-298/07.11.2021

Синан Кемал Хасан

**********

№194-299/07.11.2021

Алиса Валентинова Кьосева

**********

№194-300/07.11.2021

Мариана Тодорова Пандурова

**********

№194-301/07.11.2021

Ерай Шабан Халил

**********

№194-302/07.11.2021

Шабан Юсеин Халил

**********

№194-303/07.11.2021

Хилмие Хикмет Дормуш

**********

№194-304/07.11.2021

Хикмет Феим Дормуш

**********

№194-305/07.11.2021

Гюлсевин Исмет Фейзула

**********

№194-306/07.11.2021

Фикирназ Ибрахимова Ибрям

**********

№194-307/07.11.2021

Йълдъз Наим Реджеб

**********

№194-308/07.11.2021

Асиме Мехмед Карахан

**********

№194-309/07.11.2021

Несибе Фахриева Идризова

**********

№194-310/07.11.2021

Мария Владимирова Байрям

**********

№194-311/07.11.2021

Мергюл Дурхан Имам

**********

№194-312/07.11.2021

Фатма Реджепова Гунева

**********

№194-313/07.11.2021

Байрам Мехмедалиев Мустафов

**********

№194-314/07.11.2021

Асие Хасанова Чилингирова

**********

№194-315/07.11.2021

Мюмюн Махмуд Адем

**********

№194-316/07.11.2021

Стоян Симов Шкодров

**********

№194-317/07.11.2021

Шукри Мустафа Юсуф

**********

№194-318/07.11.2021

Айхан Алиосман Мустафа

**********

№194-319/07.11.2021

Веска Александрова Кичукова

**********

№194-320/07.11.2021

Вилдан Ариф Муса

**********

№194-321/07.11.2021

Мелек Карабаш

**********

№194-322/07.11.2021

Мария Васкова Бекир

**********

№194-323/07.11.2021

Димо Стоянов Атанасов

**********

№194-324/07.11.2021

Али Адем Адем

**********

№194-325/07.11.2021

Метин Халим Мухтар

**********

№194-326/07.11.2021

Мехмед Али Ахмед

**********

№194-327/07.11.2021

Моника Хубенова Милезимова

**********

№194-328/07.11.2021

Керим Шевкед Шевкед

**********

№194-330/07.11.2021

Ерджан Рюстем Мехмед

**********

№194-331/07.11.2021

Гюлюмсер Дуран Мюмюн

**********

№194-332/07.11.2021

Георги Иванов Куцев

**********

№194-333/07.11.2021

Фатма Али Сюлейман

**********

№194-334/07.11.2021

Садрие Ахмед Чауш

**********

№194-335/07.11.2021

Халим Фикретов Исмаилов

**********

№194-336/07.11.2021

Яшар Екремов Ферадов

**********

№194-337/07.11.2021

Ресми Бахарин Исмаил

**********

№194-338/07.11.2021

Събина Руменова Исмаил

**********

№194-339/07.11.2021

Севгюл Тахирова Тахирова

**********

№194-340/07.11.2021

Садък Рамадан Кара

**********

№194-341/07.11.2021

Мария Костадинова Видолова

**********

№194-342/07.11.2021

Сунай Басри Дурмуш

**********

№194-343/07.11.2021

Хикмет Идриз Дурмуш

**********

№194-344/07.11.2021

Фатма Нихат Коджамустафова

**********

№194-345/07.11.2021

Юзджан Ешреф Шевкед

**********

№194-346/07.11.2021

Севгинар Тахир Кара

**********

№194-347/07.11.2021

Айнур Лятиф Вели

**********

№194-348/07.11.2021

Ремзие Алиева Байрямова

**********

№194-349/07.11.2021

Рамадан Мюмюн Мехмед

**********

№194-350/07.11.2021

Метин Рамадан Мехмед

**********

№194-351/07.11.2021

Рафет Акифов Тахиров

**********

№194-352/07.11.2021

Рефик Руфат Мехмед

**********

№194-353/07.11.2021

Мелиха Фахриева Ихтеяр

**********

№194-354/07.11.2021

Муазес Аптулах Шакир

**********

№194-355/07.11.2021

Емил Руменов Сариев

**********

№194-356/07.11.2021

Мюмюн Османов Халилов

**********

№194-357/07.11.2021

 

 1. Упълномощените представители НЕ МОГАТ да бъдат придружители на избиратели, които имат увредено зрение или са със затруднения в придвижването, което не им позволява да извършат сами необходимите действия при гласуването.
 2. ОТКАЗВА списък с упълномощени представители 4 броя представители  на ПП ДПС

Име

ЕГН

Пълномощно

Георги Недкин Маринов

**********

№194-52/07.11.2021

Бюлент Местан Шакир

**********

№194-161/07.11.2021

Джейда Салих Кьорюмер

**********

№194-273/07.11.2021

Ерен Ърфан Али

**********

№194-329/07.11.2021

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 11.11.2021 в 18:10 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения