Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 171-ПВР/НС
Пловдив Област, 11.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на КП „ГЕРБ-СДС“ при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски е представен списък с упълномощени представители, подписан от Елена Руменова Николова  в качеството ѝ на пълномощник на Бойко Методиев Борисов представляващ КП „ГЕРБ-СДС“. Списъкът е заведен с вх. № 444/09.11.2021 г. във Входящата поща на  Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

Към хартиения носител на списъка е представен и такъв на технически носител в електронен вариант с имената, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да  представляват КП „ГЕРБ-СДС“  в изборния ден на 14 ноември 2021 година. Номерацията на упълномощените представители в електронния носител е съобразно последователността в хартиения носител.

След служебна проверка от страна на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски се установи, че така посочените представители нямат друго качество  при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Заявените данни са коректни и са налице условията предложените лица да бъдат вписани като представители.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс и въз основа на Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски

Р Е Ш И:

 1. ПРИЕМАсписък с упълномощени представители 210 броя представители  на КП „ГЕРБ-СДС“.
 2. ПУБЛИКУВАсписъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни както следва:

Име

ЕГН

Пълномощно

Величка Георгиева Стоичкова

**********

НС-651-21/08.11.2021

Кирил Цветанов Гавраилов

**********

НС-655-21/08.11.2021

Валентина Радкова Хаджиева

**********

НС-658-21/08.11.2021

Ангел Николов Драганов

**********

НС-657-21/08.11.2021

Илия Тодоров Илиев

**********

НС-656-21/08.11.2021

Георги Илиев Кръстев

**********

НС-652-21/08.11.2021

Веска Иванова Вълчанова

**********

НС-653-21/08.11.2021

Галина Иванова Вълева

**********

НС-659-21/08.11.2021

Венцислав Бориславов Дзивков

**********

НС-660-21/08.11.2021

Любомир Петров Бойчев

**********

НС-664-21/08.11.2021

Красимира Михайлова Кънева

**********

НС-661-21/08.11.2021

Стефана Димитрова Мътнова

**********

НС-662-21/08.11.2021

Цветелина Юлиянова Черешарова

**********

НС-663-21/08.11.2021

Благомир Любенов Петков

**********

НС-664-21/08.11.2021

Димитър Иванов Стоилов

**********

НС-665-21/08.11.2021

Йорданка Георгиева Гавраилова

**********

НС-666-21/08.11.2021

Нели Иванова Бундева

**********

НС-667-21/08.11.2021

Запрян Василев Янков

**********

НС-668-21/08.11.2021

Любен Спасов Радев

**********

НС-669-21/08.11.2021

Георги Кънчев Ламбов

**********

НС-670-21/08.11.2021

Костадин Стоилов Ангелов

**********

НС-650-21/08.11.2021

Марияна Йорданова Радкова

**********

НС-671-21/08.11.2021

Дафинка Евелинова Каменова

**********

НС-672-21/08.11.2021

Тодор Атанасов Лозанов

**********

НС-786-21/08.11.2021

Илия Стефанов Димов

**********

НС-785-21/08.11.2021

Анелия Иванова Кметова

**********

НС-676-21/08.11.2021

Стоян Георгиев Давчев

**********

НС-674-21/08.11.2021

Стефан Манолов Куцинов

**********

НС-675-21/08.11.2021

Костадин Петров Кърпачев

**********

НС-673-21/08.11.2021

Генка Йовкова Игнатова

**********

НС-681-21/08.11.2021

Пенко Димитров Кичуков

**********

НС-677-21/08.11.2021

Йорданка Стоянова Кичукова

**********

НС-678-21/08.11.2021

Петя Атанасова Йовчева

**********

НС-682-21/08.11.2021

Петя Борисова Стайкова

**********

НС-679-21/08.11.2021

Ангел Николов Чобанов

**********

НС-683-21/08.11.2021

Борислава Стоянова Енчева

**********

НС-684-21/08.11.2021

Поля Йовчева Йовчева

**********

НС-680-21/08.11.2021

Георги Кирилов Буков

**********

НС-685-21/08.11.2021

Калина Георгиева Стаменова

**********

НС-686-21/08.11.2021

Георги Борисов Ташев

**********

НС-687-21/08.11.2021

Иванка Рангелова Демирева

**********

НС-688-21/08.11.2021

Катя Иванова Чолева

**********

НС-689-21/08.11.2021

Васка Николова Атанасова

**********

НС-690-21/08.11.2021

Атанас Георгиев Дафов

**********

НС-696-21/08.11.2021

Дарина Стефанова Стеева

**********

НС-698-21/08.11.2021

Иван Николов Иванов

**********

НС-701-21/08.11.2021

Илиана Минчева Лалова

**********

НС-706-21/08.11.2021

Сребра Костова Атанасова

**********

НС-729-21/08.11.2021

Стефка Пейкова Савова

**********

НС-731-21/08.11.2021

Татяна Божкова Пелева

**********

НС-733-21/08.11.2021

Слави Петров Джалъзов

**********

НС-728-21/08.11.2021

Дечко Матеев Керезов

**********

НС-699-21/08.11.2021

Тодор Пенчев Рогачев

**********

НС-735-21/08.11.2021

Кирил Янков Георгиев

**********

НС-708-21/08.11.2021

Никола Божидаров Бекиров

**********

НС-716-21/08.11.2021

Николай Цветков Цветков

**********

НС-719-21/08.11.2021

Николай Рачев Рабаджийски

**********

НС-717-21/08.11.2021

Румен Христов  Райчев

**********

НС-726-21/08.11.2021

Мария-Десислава Бориславова Митева

**********

НС-714-21/08.11.2021

Тодора Петкова Маджарова

**********

НС-734-21/08.11.2021

Иванка Христова  Тодорова

**********

НС-703-21/08.11.2021

Николай Маринов Славчев

**********

НС-718-21/08.11.2021

Пенка Христова Димитрова

**********

НС-722-21/08.11.2021

Стоянка Александрова Боянова

**********

НС-732-21/08.11.2021

Иванка Манова Джутева

**********

НС-702-21/08.11.2021

Петър Атанасов Танев

**********

НС-725-21/08.11.2021

Драгомир Дончев Стоянов

**********

НС-700-21/08.11.2021

Илия Огнянов Тодоров

**********

НС-707-21/08.11.2021

Симона Пламенова Бичева

**********

НС-727-21/08.11.2021

Лала Инкова Баракова

**********

НС-712-21/08.11.2021

Красимира Христова Вълкова

**********

НС-711-21/08.11.2021

Кирил Николаев Дончев

**********

НС-709-21/08.11.2021

Нина Петрова Матова

**********

НС-720-21/08.11.2021

Петър Ненков Дамянов

**********

НС-724-21/08.11.2021

Боряна Атанасова Гавазова

**********

НС-697-21/08.11.2021

Иван Лалов Кисьов

**********

НС-704-21/08.11.2021

Ана Николаева Баламачева

**********

НС-692-21/08.11.2021

Павлина Петрова Радоева

**********

НС-721-21/08.11.2021

Марияна Николова Бочева

**********

НС-713-21/08.11.2021

Пенка Атанасова Маринова

**********

НС-723-21/08.11.2021

Младен Николов Николов

**********

НС-715-21/08.11.2021

Александър Димов Лалов

**********

НС-691-21/08.11.2021

Асен Ивов Бойчинов

**********

НС-695-21/08.11.2021

Стефка Ангелова Колева

**********

НС-730-21/08.11.2021

Красен Семков Краев

**********

НС-710-21/08.11.2021

Антон Дзанев Минев

**********

НС-694-21/08.11.2021

Иван Маринов Моллов

**********

НС-705-21/08.11.2021

Анастасия Димитрова Чолакова

**********

НС-693-21/08.11.2021

АНДРЕА СЛАВОВА ЗАГОРЧЕВА

**********

НС-736-21/08.11.2021

ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА КОЕВА

**********

НС-758-21/08.11.2021

ЙОРДАНКА ИВАНОВА ЯЧЕВА

**********

НС-754-21/08.11.2021

МЛАДЕН МИНЧЕВ МАНДРАДЖИЙСКИ

**********

НС-760-21/08.11.2021

ИВЕЛИН ВЕСЕЛИНОВ МИРЧЕВ

**********

НС-751-21/08.11.2021

ДАНИ ВЕСЕЛИНОВА НОЧЕВА

**********

НС-743-21/08.11.2021

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ БАЛАБАНСКИ

**********

НС-741-21/08.11.2021

КРАСИМИР ИВАНОВ РОМАНСКИ

**********

НС-756-21/08.11.2021

РАФАЕЛО СЛАВОВ БЕНИН

**********

НС-766-21/08.11.2021

БОРИС ИВАНОВ НЕНДОВ

**********

НС-738-21/08.11.2021

ТАТЯНА МИЛКОВА БРАВОВА

**********

НС-769-21/08.11.2021

ДЕЯНА АНДРЕЕВА ЗАГОРЧЕВА

**********

НС-744-21/08.11.2021

АНЕЛИЯ ЙОВКОВА ДЖАМАЛОВА

**********

НС-737-21/08.11.2021

ЙОНА ИВАНОВА УЗУНОВА

**********

НС-752-21/08.11.2021

ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ ЧАВДАРОВ

**********

НС-740-21/08.11.2021

ПЛАМЕН ЙОВКОВ МАРИН

**********

НС-763-21/08.11.2021

ЙОСИФ СЕРАФИМОВ ЯЧЕВ

**********

НС-755-21/08.11.2021

СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ БАЛАБАНСКИ

**********

НС-767-21/08.11.2021

ПЕТЪР АНГЕЛОВ АНТОНОВ

**********

НС-762-21/08.11.2021

РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ МАТАНСКИ

**********

НС-765-21/08.11.2021

ДОНКА ДИМИТРОВА ТОНКОВА

**********

НС-747-21/08.11.2021

ТОДОР ВАСИЛЕВ ВЪЛКОВ

**********

НС-771-21/08.11.2021

ГЕРГАНА ПЕТРОВА ЖЕКОВА

**********

НС-742-21/08.11.2021

ДОНКА ГРУЕВА ВЪЛКОВА

**********

НС-746-21/08.11.2021

ИВАН ГАНЕВ СТОЯНОВ

**********

НС-749-21/08.11.2021

КРИСТИЯН ЖЕКОВ ДИМИТРОВ

**********

НС-757-21/08.11.2021

МАГДАЛЕНА ЙОСИФОВА ПЪДЕВА

**********

НС-759-21/08.11.2021

ДИМИТЪР ЗАПРЯНОВ ЗАПРЯНОВ

**********

НС-784-21/08.11.2021

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АТАНАСОВ

**********

НС-745-21/08.11.2021

ТИХОМИР ИВАНОВ РАЙКОВ

**********

НС-770-21/08.11.2021

ИВАН РАДКОВ ТЕЛБИЙСКИ

**********

НС-750-21/08.11.2021

ИВАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

**********

НС-748-21/08.11.2021

ПЛАМЕН ИВАНОВ ПУШКОВ

**********

НС-764-21/08.11.2021

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ТИМОНОВ

**********

НС-739-21/08.11.2021

ПЕНКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

**********

НС-761-21/08.11.2021

СТОЯНКА ИВАНОВА БАДАЛСКА

**********

НС-768-21/08.11.2021

Ангел Костадинов Анев

**********

НС-775-21/08.11.2021

Васил Панталеев Божиков

**********

НС-776-21/08.11.2021

Кирил Людмилов Панталеев

**********

НС-772-21/08.11.2021

Сайфи Бекиров Юсков

**********

НС-773-21/08.11.2021

Шенол Кязимов Шерифов

**********

НС-774-21/08.11.2021

Ивета Младенова Ружина

**********

НС-783-21/08.11.2021

Нина Станева Аврамова

**********

НС-781-21/08.11.2021

Иванка Донева Алексова

**********

НС-778-21/08.11.2021

Веселинка  Добрева Копаранова

**********

НС-777-21/08.11.2021

Маргарита Петрова Петрова

**********

НС-779-21/08.11.2021

Радка Видева Стайкова

**********

НС-782-21/08.11.2021

Николина Алонцова Чучулигова

**********

НС-780-21/08.11.2021

Стоян Илиев Куршумов

**********

НС-787-21/08.11.2021

Стоил Личев Михайлов

**********

НС-788-21/08.11.2021

Петър Ангелов Славков

**********

НС-789-21/08.11.2021

Александър Георгиев Богданов

**********

НС-790-21/08.11.2021

Румяна Димитрова Апостолова

**********

НС-791-21/08.11.2021

Али Дурмуш Баджаклъ

**********

НС-801-21/08.11.2021

Бальо Кирев Балев

**********

НС-799-21/08.11.2021

Георги Христев Кирев

**********

НС-803-21/08.11.2021

Георги Русев Русев

**********

НС-804-21/08.11.2021

Димитър Тодоров Мумджидис

**********

НС-805-21/08.11.2021

Димитър Недков Недев

**********

НС-806-21/08.11.2021

Златка Асенова Кичукова

**********

НС-800-21/08.11.2021

Мариана Димитрова Колева

**********

НС-798-21/08.11.2021

Ребека Асенова Кичукова

**********

НС-802-21/08.11.2021

Георги Петков Кюсепашев

**********

НС-792-21/08.11.2021

Ангел Георгиев Ковачев

**********

НС-807-21/08.11.2021

Иван Делчев Петров

**********

НС-808-21/08.11.2021

Станислава Миткова Вартанова

**********

НС-796-21/08.11.2021

Нестор Ненов Фортунов

**********

НС-795-21/08.11.2021

Дарина Желязкова Трифонова

**********

НС-793-21/08.11.2021

Кристиян Атанасов Панайотов

**********

НС-794-21/08.11.2021

Христо Георгиев Кирев

**********

НС-797-21/08.11.2021

Теодора Стоянова Найденова

**********

НС-809-21/08.11.2021

Йордан Тодоров Тодоров

**********

НС-810-21/08.11.2021

Марияна Атанасова Димитрова

**********

НС-811-21/08.11.2021

Любомир Грозданов Марков

**********

НС-812-21/08.11.2021

Красимира Евгениева Грозданова

**********

НС-813-21/08.11.2021

Камен Николов Драганов

**********

НС-814-21/08.11.2021

Марияна Георгиева Топузова

**********

НС-815-21/08.11.2021

Катя Манаилова Донева

**********

НС-816-21/08.11.2021

Любомир Атанасов Копривленски

**********

НС-817-21/08.11.2021

Никола Сашков Драганов

**********

НС-818-21/08.11.2021

Милен Димитров Найденов

**********

НС-819-21/08.11.2021

Иван Рангелов Стойчев

**********

НС-820-21/08.11.2021

Иван Димитров Пиринов

**********

НС-821-21/08.11.2021

Стоян Димитров Богданов

**********

НС-822-21/08.11.2021

АЛЬОША АНДРЕЕВ ЮЛИЯНОВ

**********

НС-823-21/08.11.2021

АНГЕЛ ХРИСТЕВ ДИМИТРОВ

**********

НС-824-21/08.11.2021

АНДРЕЙ ЙОРДАНОВ АНДРЕЕВ

**********

НС-825-21/08.11.2021

АСАН НЕВРИЕ АСАН

**********

НС-826-21/08.11.2021

БОРИСЛАВ РАДОСЛАВОВ РАДОСЛАВОВ

**********

НС-827-21/08.11.2021

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЛАЛОВ

**********

НС-828-21/08.11.2021

ГЕОРГИ ГИНЕВ БАХЧЕВАНСКИ

**********

НС-829-21/08.11.2021

ДИМИТЪР ГЕНОВ КАВАЛДЖИЕВ

**********

НС-830-21/08.11.2021

ИВАН ЛАЗАРОВ ЧОХАДЖИЕВ

**********

НС-831-21/08.11.2021

ЙОРДАН ИВАНОВ ЖЕЛЕВ

**********

НС-832-21/08.11.2021

КАМЕН РАЕВ КУЦЕВ

**********

НС-833-21/08.11.2021

КОСТАДИН ИВАНОВ ЯКОВ

**********

НС-834-21/08.11.2021

НИКОЛА АНГЕЛОВ РОЙНОВ

**********

НС-836-21/08.11.2021

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ СТОИЦОВ

**********

НС-837-21/08.11.2021

ПЕТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ФИЛИПОВ

**********

НС-838-21/08.11.2021

ПЕТЪР КЪНЧЕВ ДИМАНОВ

**********

НС-839-21/08.11.2021

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ШОПОВА

**********

НС-840-21/08.11.2021

РАДОСЛАВ НИКОЛОВ ЯНКОВ

**********

НС-841-21/08.11.2021

СВЕТОСЛАВ АНДРЕЕВ СТОЯНОВ

**********

НС-842-21/08.11.2021

ТЕОДОРА ВЕЛИЧКОВА КОСТАДИНОВА

**********

НС-843-21/08.11.2021

ХРИСТИНА ИЛИЕВА ТАНЧЕВА

**********

НС-844-21/08.11.2021

ХРИСТИНА НИКОЛОВА ФИЛИПОВА

**********

НС-845-21/08.11.2021

ХРИСТО АЛЕКСАНДРОВ ЧОЛАКОВ

**********

НС-846-21/08.11.2021

Невена Мънева Енева

**********

НС-848-21/08.11.2021

Недялка Маринова Тодорова

**********

НС-849-21/08.11.2021

Нели Дечкова Пенева

**********

НС-850-21/08.11.2021

Симеон Владимиров Николов

**********

НС-851-21/08.11.2021

Теодора Петкова Кулинска

**********

НС-852-21/08.11.2021

Пенка Атанасова Тафрова

**********

НС-853-21/08.11.2021

Елисавета Кръстева Найденова

**********

НС-854-21/08.11.2021

Габриела Владимирова Тафрова

**********

НС-855-21/08.11.2021

Николай Николов Дингилов

**********

НС-856-21/08.11.2021

Емилиан Владимиров Тафров

**********

НС-857-21/08.11.2021

Силвия Димитрова Лачева

**********

НС-858-21/08.11.2021

Владимир Енчев Тафров

**********

НС-859-21/08.11.2021

 

 1. Упълномощените представители НЕ МОГАТ да бъдат придружители на избиратели, които имат увредено зрение или са със затруднения в придвижването, което не им позволява да извършат сами необходимите действия при гласуването.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 11.11.2021 в 19:26 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения