Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 176- ПВР
Пловдив Област, 11.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 14 ноември 2021 г., издигнати от Инициативен комитет

В Районна избирателна комисия 17 Пловдив област е представен Списък с упълномощени представители, за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г., подписано от Стоян Иванов Камовски , в качеството си на пълномощник на Цветеслава Иванова Гълъбова-представляваща Инициативния комитет за издигане на  кандидат за президент Румен Георгиев Радев и кандидат за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова, чиято кандидатска листа е регистрирана с Решение № 711-ПВР/ 11.10. 2021 година на Централна избирателна комисия.

Към хартиения носител на списъка е представен и такъв на технически носител в електронен вариант с имената, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да  представляват Инициативния комитет, издигнал кандидата за президент Румен Георгиев Радев и кандидата за вицепрезидент Илияна Малинова Йотова в изборния ден на 14.11 2021 година, както и евентуален втори тур на изборите за президент и вицепрезидент. Номерацията на упълномощените представители в електронния носител е съобразно последователността в хартиения носител.

След служебна проверка от страна на РИК 17 Пловдив област се установи, че така посочените представители на Инициативния комитет нямат друго качество в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 14 ноември 2021 година. Заявените данни са коректни и са налице условията предложените лица да бъдат вписани като представители.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс и въз основа на Решение № 832-ПВР-НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски

Р Е Ш И:

1. ПРИЕМА списък с упълномощени представители -128 броя на Инициативен комитет, регистрирал кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова

2. ПУБЛИКУВА списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни както следва:

 

Име

ЕГН

Пълномощно

1.        

НИКОЛА МАРИЕВ АТАНАСОВ

**********

1/11.11.2021

2.        

АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ

**********

2/11.11.2021

3.        

РАНГЕЛ СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ

**********

3/11.11.2021

4.        

ЙОРДАН АНГЕЛОВ ШОПОВ

**********

4/11.11.2021

5.        

ДИМИТЪР КИРИЛОВ КОСТОВ

**********

5/11.11.2021

6.        

АСЕН ЙОРДАНОВ ПОПОВ

**********

6/11.11.2021

7.        

АТАНАСКА НИКОЛОВА НИКОЛОВА

**********

7/11.11.2021

8.        

ВЛАДИМИР АТАНАСОВ БОНЧЕВ

**********

8/11.11.2021

9.        

НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

**********

9/11.11.2021

10.    

АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВА НЕДКОВА

**********

10/11.11.2021

11.    

АНКА ПЕТРОВА БОРИСОВА

**********

11/11.11.2021

12.    

ЙОРДАН ЗЛАТКОВ ТОДОРОВ

**********

12/11.11.2021

13.    

КРЪСТЬО ВАКРИЛОВ ВАКРИЛОВ

**********

13/11.11.2021

14.    

АНДРЕЙ ЙОРДАНОВ ХРИСТЕВ

**********

14/11.11.2021

15.    

АТАНАС КОСТАДИНОВ ВАСИЛЕВ

**********

15/11.11.2021

16.    

ЕЛКА КОСТАДИНОВА БЛАГОЕВА

**********

16/11.11.2021

17.    

КАТЯ АСЕНОВА АНГЕЛОВА-КОЙЧЕВА

**********

17/11.11.2021

18.    

КОСТАДИН ПЕТРОВ ДАМЯНОВ

**********

18/11.11.2021

19.    

КОЛЬО СТОЯНОВ ВАСИЛЕВ

**********

19/11.11.2021

20.    

ДИЯНА ТОДОРОВА РАШЕВА

**********

20/11.11.2021

21.    

ПЕНКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

**********

21/11.11.2021

22.    

ВЕСЕЛИН ДУШКОВ ИЛИЕВ

**********

22/11.11.2021

23.    

ИВАН ДИМИТРОВ МИЦИКУЛЕВ

**********

23/11.11.2021

24.    

КИРИЛ ВАСИЛЕВ МАЛЕЧКОВ

**********

24/11.11.2021

25.    

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА

**********

25/11.11.2021

26.    

РУСАЛИНА ЛЮБЕНОВА ИЛИЕВА

**********

26/11.11.2021

27.    

ИВАНКА ТОДОРОВА АЗМАКОВА

**********

27/11.11.2021

28.    

ПЕТЪР МИНЧЕВ КОСТОВ

**********

28/11.11.2021

29.    

МАЯ АНГЕЛОВА ПАВЛОВА

**********

29/11.11.2021

30.    

КАЛИНА ДИМИТРОВА ЧЕРВЕНКОВА

**********

30/11.11.2021

31.    

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ГУНЧЕВ

**********

31/11.11.2021

32.    

ГЕНО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

**********

32/11.11.2021

33.    

МАРИЯ СТОЯНОВА ДИМОВА

**********

33/11.11.2021

34.    

СОНЯ РУМЕНОВА ВЛАХОВА

**********

34/11.11.2021

35.    

ИРИНА ТОДОРОВА БЛАГОЕВА

**********

35/11.11.2021

36.    

ВАСИЛКА КРЪСТЕВА РАЙНОВА

**********

36/11.11.2021

37.    

ПЕТЪР ТОДОРОВ ДАНКОВ

**********

37/11.11.2021

38.    

ДИМИТЪР МЕТОДИЕВ ТОДОРОВ

**********

38/11.11.2021

39.    

РАДНЬО КИРИЛОВ КЕВРЕВ

**********

39/11.11.2021

40.    

ДЕЯН СТОЕВ КОЛЕВ

**********

40/11.11.2021

41.    

ИВАН ИВАНОВ СТОЕВ

**********

41/11.11.2021

42.    

ЖЕКО СТОЕВ КАЛЧЕВ

**********

42/11.11.2021

43.    

НЕВЕНА ЙОСИФОВА ПРОДАНСКА

**********

43/11.11.2021

44.    

ИВАНКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

**********

44/11.11.2021

45.    

РАНГЕЛ СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ

**********

45/11.11.2021

46.    

НИКОЛА ЛЮБОМИРОВ ГЕДЖЕВ

**********

46/11.11.2021

47.    

Георги Благоев Поптолев

**********

47/11.11.2021

48.    

Минка Маринова Макавеева

**********

48/11.11.2021

49.    

Пенка Апостолова Рахова

**********

49/11.11.2021

50.    

Таня Николаева Марковска

**********

50/11.11.2021

51.    

Стоил Минчев Минчев

**********

51/11.11.2021

52.    

НАЙДЕН АТАНАСОВ МУТОВСКИ

**********

52/11.11.2021

53.    

Никола Атанасов Витев

**********

53/11.11.2021

54.    

Йонка Ботова Марковска

**********

54/11.11.2021

55.    

Ива Иванова Вълчева

**********

55/11.11.2021

56.    

Пено Стоянов Бойновски

**********

56/11.11.2021

57.    

Пенчо Тодоров Шапков

**********

57/11.11.2021

58.    

Мария Петкова Мустакова

**********

58/11.11.2021

59.    

Пенка Драганова Тенева

**********

59/11.11.2021

60.    

Донка Димитрова Вангова

**********

60/11.11.2021

61.    

Коста Неделев Дурев

**********

61/11.11.2021

62.    

Йонка Атанасова Илкова

**********

62/11.11.2021

63.    

Апостол Петков Станев

**********

63/11.11.2021

64.    

Станислав Ненков Мерджанов

**********

64/11.11.2021

65.    

Генка Неделева Йолинска

**********

65/11.11.2021

66.    

Иван Цончев Славчевски

**********

66/11.11.2021

67.    

Йорданка Угренова Стайковска

**********

67/11.11.2021

68.    

Димитрийка Рангелова Делижанска

**********

68/11.11.2021

69.    

Ваня Иванова Петкова

**********

69/11.11.2021

70.    

Константин Лазаров Копринков

**********

70/11.11.2021

71.    

Атанас Стоянов Гуджев

**********

71/11.11.2021

72.    

Росица Стоева Славова

**********

72/11.11.2021

73.    

Иван Петров Синджирлиев

**********

73/11.11.2021

74.    

Кинка Иванова Йотинова

**********

74/11.11.2021

75.    

Стойчо Бориславов Христозов

**********

75/11.11.2021

76.    

Лиляна Асенова Илиева

**********

76/11.11.2021

77.    

Елена Иванова Делинска

**********

77/11.11.2021

78.    

Светлана  Иванова Делинска

**********

78/11.11.2021

79.    

Марийка Костадинова Шопова

**********

79/11.11.2021

80.    

Тончо Славчев Иванов

**********

80/11.11.2021

81.    

Богдан Рангелов Богданов

**********

81/11.11.2021

82.    

Мария Димитрова Георгиева

**********

82/11.11.2021

83.    

Виолета Стефанова Христодулова

**********

83/11.11.2021

84.    

Йордан Георгиев Рангелов

**********

84/11.11.2021

85.    

Пенка Атанасова Запрянова

**********

85/11.11.2021

86.    

Спас Иванов Спасов

**********

86/11.11.2021

87.    

Иванка Георгиева Атанасова

**********

87/11.11.2021

88.    

Борис Рангелов Борисов

**********

88/11.11.2021

89.    

Каля Иванова Видева

**********

89/11.11.2021

90.    

Стефка Георгиева Ванчева

**********

90/11.11.2021

91.    

Никола Славчев Томов

**********

91/11.11.2021

92.    

Петър Величков Кисимов

**********

92/11.11.2021

93.    

Антон Стефанов Рангелов

**********

93/11.11.2021

94.    

Красимира Калинова Йорданова

**********

94/11.11.2021

95.    

Красимира Георгиева Велкова

**********

95/11.11.2021

96.    

Величка Иванова Тъканова

**********

96/11.11.2021

97.    

Величка Василева Алексиева

**********

97/11.11.2021

98.    

Ганка Димитрова Хаджийска

**********

98/11.11.2021

99.    

Атанас Васков Тачев

**********

99/11.11.2021

100.                       

Калин-Мартин Щерев Царев

**********

100/11.11.2021

101.                       

Цветелина Николова Тачева

**********

101/11.11.2021

102.                       

Красимир Димитров Малинов

**********

102/11.11.2021

103.                       

Христо Георгиев Георгиев

**********

103/11.11.2021

104.                       

Виолета Иванова Божкова

**********

104/11.11.2021

105.                       

Ирина Димитрова Паскалева

**********

105/11.11.2021

106.                       

Йордан Колев Петков

**********

106/11.11.2021

107.                       

Ивайло Власев Хаджиев

**********

107/11.11.2021

108.                       

Лидия Величкова Овчарова

**********

108/11.11.2021

109.                       

Анка Христова Белилова

**********

109/11.11.2021

110.                       

Радослав Костадинов Раев

**********

110/11.11.2021

111.                       

Светлана Бисерова Дюлева

**********

111/11.11.2021

112.                       

КРЪСТЬО ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

**********

112/11.11.2021

113.                       

Стефан Александров Жуков

**********

113/11.11.2021

114.                       

Ангел Георгиев Андреев

**********

114/11.11.2021

115.                       

Асен Иванов Ачкаканов

**********

115/11.11.2021

116.                       

Никола Димитров Шишков

**********

116/11.11.2021

117.                       

Василка Рангелова Тотева

**********

117/11.11.2021

118.                       

Мария Николова Манова

**********

118/11.11.2021

119.                       

Димитър Ангелов Талев

**********

119/11.11.2021

120.                       

Валерий Николов Пърчев

**********

120/11.11.2021

121.                       

Боряна Рангелова Бръзкова

**********

121/11.11.2021

122.                       

Христина Георгиева Данаилова

**********

122/11.11.2021

123.                       

Божидарка Костадинова Керкенезова-Вълчева

**********

123/11.11.2021

124.                       

Данаил Иванов Данаилов

**********

124/11.11.2021

125.                       

Ивайло Насков Христов

**********

125/11.11.2021

126.                       

Георги Атанасов Грънчаров

**********

126/11.11.2021

127.                       

Христина Руменова Кузмова

**********

127/11.11.2021

128.                       

Надежда Александрова Грънчарова

**********

128/11.11.2021

 

3. Упълномощените представители НЕ МОГАТ да бъдат придружители на избиратели, които имат увредено зрение или са със затруднения в придвижването, което не им позволява да извършат сами необходимите действия при гласуването.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 11.11.2021 в 19:45 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения