Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 18-ПВР/НС
Пловдив Област, 01.10.2021

ОТНОСНО: Формиране и утвърждаване на единна номерация на избирателните секции в община „Марица“ при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

С вх. № 7 от 27.09.2021 в Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район- Пловдивски  е постъпила Заповед № РД-09-1236/ 23.09.2021г. г. от Кмета на община „Марица“, с която е образувал 40 бр.  избирателни секции (без ПСИК и тези по чл.9, ал.6 от Изборния кодекс) за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Спазени са изискванията на чл. 9, ал.1, ал.2, ал.3 от Изборния кодекс.

       Единната номерация на подвижните секционни избирателни комисии ( ПСИК) и тези по чл.9, ал.6 от Изборния кодекс ще бъде формирана и утвърдена с отделно решение на Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район- Пловдивски, когато са налице условията за тяхното образуване съгласно чл.90 и съответно чл.9, ал.8 от Изборния кодекс и в срока, посочен в Хронограмата за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г, приета с Решение № 537-ПВР/НС от 16 септември 2021 г. на ЦИК.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 6, във връзка с чл.8, ал.8 от Изборния кодекс, Решение № 564-ПВР/НС от 21.09.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски

РЕШИ: 

Формира и утвърждава единна номерация на  40 бр. избирателни секции в община „Марица“ както следва:

 

 Населено място

Секция №

с. Царацово

171700001

с. Царацово

171700002

с. Царацово

171700003

с. Бенковски

171700004

с. Бенковски

171700005

с. Войсил

171700006

с. Радиново

171700007

с. Костиево

171700008

с. Костиево

171700009

с. Труд

171700010

с. Труд

171700011

с. Труд

171700012

с. Труд

171700013

с. Строево

171700014

с. Строево

171700015

с. Граф Игнатиево

171700016

с. Граф Игнатиево

171700017

с. Войводиново

171700018

с. Войводиново

171700019

с. Калековец

171700020

с. Калековец

171700021

с. Калековец

171700022

с. Калековец

171700023

с. Желязно

171700024

с. Крислово

171700025

с. Динк

171700026

с. Скутаре

171700027

с. Скутаре

171700028

с. Скутаре

171700029

с. Рогош

171700030

с. Рогош

171700031

с. Рогош

171700032

с. Рогош

171700033

с. Трилистник

171700034

с. Маноле

171700035

с. Маноле

171700036

с. Маноле

171700037

с. Маноле

171700038

с. Манолско Конаре

171700039

с. Ясно поле

171700040

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Зам. председател: Кристиан Димитров Гьошев

* Публикувано на 01.10.2021 в 17:29 часа

Свързани решения:

35-ПВР/НС/01.10.2021

105-ПВР/НС/19.10.2021

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения