Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 186-ПВР/НС
Пловдив Област, 13.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Карлово при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 год.

С Решение № 94-ПВР/НС /19.10.2021 год. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски са назначени съставите на секционните избирателни комисии на територията на Община Карлово.

В Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски са постъпили предложения от Община Карлово, с което се предлагат да бъдат извършени промени в поименния състав на секционните избирателни комисии на територията на Община Карлово.

При извършена проверка се установи, че предложителите разполагат с представителна власт по силата на пълномощно, представено по време на проведените при кмета на общината консултации за назначаване на съставите на СИК.

Относно предложените за назначаване лица се констатира, че същите отговарят на изискванията на Изборен кодекс да бъдат назначени за членове на секционните избирателни комисии и нямат друго качество в за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 год.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

Р Е Ш И:

 1. ОСВОБОЖДАВАчленове на СИК на територията на Община Карлово, както следва:

 

№ сик

Име, презиме и фамилия
НА НАЗНАЧЕН

ЕГН  НА НАЗНАЧЕН

Длъжност

171300003

Мартин Стилиянов Стилиянов

**********

Член

171300005

Христо Димитров Дишев

**********

Член

171300006

Лиляна Славова Дишева

**********

Член

171300017

Гинка Иванова Йорданова

**********

Член

171300019

Димитър Костов Димитров

**********

Секретар

171300026

Гергана Димитрова Георгиева

**********

Член

171300025

Габриела Стефанова Генчева

**********

Секретар

171300028

Лиляна Георгиева Ганчева

**********

Секретар

171300053

Красимир Методиев Георгиев

**********

Член

171300063

Лидия Пенчева Маджарова

**********

Член

171300073

Цонка Нончева Цонева

**********

Зам. председател

 1. АНУЛИРА издадените им удостоверения.
 2. НАЗНАЧАВА за членове на СИК на територията на община Карлово, както следва:

 

№ сик

Име, презиме и фамилия
НА ЗАМЕСТНИК

ЕГН на ЗАМЕСТНИК

Длъжност

171300003

Ашкън Алиев Кандилев

**********

Член

171300005

Теодора Димова Павлова

**********

Член

171300006

Тимур Александров Колосов

**********

Член

171300017

Мехмед Юсеинов Шишков

**********

Член

171300019

Румяна Стефанова Димитрова

**********

Секретар

171300026

Добри Георгиев Георгиев

**********

Член

171300025

Михаил Иванов Иванов

**********

Секретар

171300028

Христо Ботев Ботев

**********

Секретар

171300053

Росица Георгиева Гавелска

**********

Член

171300063

Татяна Атанасова Комитова

**********

Член

171300073

Цонка Илиева Димитрова

**********

Зам. председател

 

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК по т.3
 2. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 3. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 13.11.2021 в 14:06 часа

Календар

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения