Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 188-ПВР/НС
Пловдив Област, 13.11.2021

ОТНОСНО: Публикуване на упълномощени представители на ПП „Движение за права и свободи“ при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски е представен списък с упълномощени представители, подписан от Юксел Руфат Расим в качеството му на пълномощник на Мустафа Карадайь. Списъкът е заведен с вх. № 584/12.11.2021 г. и вх.№ 632/13.11.2021г във Входящата поща на  Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

Към хартиения носител на списъка е представен и такъв на технически носител в електронен вариант с имената, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да  представляват ПП „ДПС“  в изборния ден на 14 ноември 2021 година. Номерацията на упълномощените представители в електронния носител е съобразно последователността в хартиения носител.

След служебна проверка от страна на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски се установи, че така посочените представители  нямат друго качество  при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Заявените данни са коректни и са налице условията предложените лица да бъдат вписани като представители.

С оглед изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 4 от Изборния кодекс и въз основа на Решение № 832-ПВР/НС от 29.10.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски

Р Е Ш И:

 1. ПРИЕМА списък с упълномощени представители 5 броя представители  на ПП „ДПС“.
 2. ПУБЛИКУВА списъка на интернет страницата си при спазване изискванията за защита на личните данни както следва:

№ по ред

Собствено, бащино и фамилно име на представителя

ЕГН/ЛН на представителя

№ и дата на пълномощното

1

Шемси Бастри Закиров

***************

№194-358/07.11.2021

2

Алберт Александров Маринов

***************

№194-359/07.11.2021

 

3

Камбер Яшаров Мустафов

***************

№194-360/07.11.2021

4

Нязи Синанов Карамустафов

***************

№194-361/07.11.2021

5

Мехмед Нишид Сюлейман

***************

№194-362/07.11.2021

 

 

 1. Упълномощените представители НЕ МОГАТ да бъдат придружители на избиратели, които имат увредено зрение или са със затруднения в придвижването, което не им позволява да извършат сами необходимите действия при гласуването.

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 13.11.2021 в 14:30 часа

Календар

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения