Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 189-ПВР/НС
Пловдив Област, 13.11.2021

ОТНОСНО: Поправка в Приложение 1 към Решение № 104 ПВР-НС/ 19.10.2021 г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

Със свое Решение № 104-ПВР/НС от 19.10.2021г., Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски  назначи поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на Община Родопи при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

След извършена служебна проверка се установи, че са налице несъответствия в имената на 14 (четиринадесет) от членовете на СИК, посочени в Приложение № 1 към горецитираното решение с отразените в Национална база данни „Население“ данни за предложените лица, дължащо се на допусната техническа грешка.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски,

Р Е Ш И:

ДОПУСКА ПОРАВКA на технически грешки в Приложение 1 към Решение № 104 ПВР-НС/ 19.10.2021г. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски, както следва:

1. На ред 9-ти, в колона „D“ от таблицата, ВМЕСТО „Павлина Ангелова Кофова“ ДА СЕ ЧЕТЕ „Павлина Атанасова Кофова“;

2. На ред 34-ти, в колона „D“ от таблицата, ВМЕСТО „Николина Христова Костадинова“ ДА СЕ ЧЕТЕ „Николина Костадинова Христова“

3. ОСВОБОЖДАВАчлен на СИК на територията на Община Родопи, както следва:

 

№ сик

Име, презиме и фамилия
НА НАЗНАЧЕН

Длъжност

ЕГН  НА НАЗНАЧЕН

172600053

Трендафка Димитрова Тодорова

Член

 

 

4. АНУЛИРА издадените ѝ удостоверение.

5. НАЗНАЧАВА за член на СИК на територията на община Родопи,както следва:

 

 

№ сик

Име, презиме и фамилия
НА ЗАМЕСТНИК

ЕГН
на ЗАМЕСТНИК

Длъжност

172600053

Десислава Атанасова Маврудиева

Член

 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 13.11.2021 в 14:59 часа

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения