Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 192-ПВР/НС
Пловдив Област, 13.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в община „Марица” при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г

С Решение № 105-ПВР/НС от 19.10.2021 год. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски са назначени съставите на секционните избирателни комисии в община „Марица”. Състави на СИК са променени с Решение № 129- ПВР/НС от 8 ноември 2021 година.

С писмо вх. №№ 636/13.11.2021 г. и  646/13.11.2021г. в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски е постъпило заявление от секретаря на община „Марица”, с което се иска да бъдат извършени промени в поименния състав на секционни избирателни комисии, предложени от упълномощени представители на следните партии и коалиции: „ Има такъв народ“,  „ГЕРБ-СДС“, „БСП за България“, „Демократична България-Обединение“, ДПС и „Изправи се БГ! Мутри вън“. При извършена проверка се установи, че предложителите разполагат с представителна власт по силата на пълномощно, представено по време на консултациите, проведените при кмета на общината за назначаване на съставите на СИК. Относно предложените за назначаване лица се констатира, че същите отговарят на изискванията на Изборен кодекс да бъдат назначени за членове на секционните избирателни комисии и нямат друго качество в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и  за народни представители, насрочени за 14 ноември 2021г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 и във връзка с т.1  на същия член от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

                                                                       Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА  следните членове на СИК в община „Марица” както следва:

№ на СИК

Населено място

Три имена на ОСВОБОЖДАВАНИЯ член

ЕГН

длъжност

171700040

Ясно поле

Дияна Димова Стоянова

**********

член

171700040

Ясно поле

Добромир Стефанов Стефанов

**********

член

171700001

Царацово

Диана Стоева Шарлачка

**********

член

171700024

Желязно

Светослав Иванов Каламов

**********

Председател

171700039

Манолско конаре

Пепа Ангелова Христозова

**********

член

171700036

Маноле

Ганка Вескова Йорданова

**********

председател

171700013

Труд

Рангел Стоилов Ватев

**********

секретар

171700010

Труд

Христина Петрова Богданова

**********

член

171700001

Царацово

Йонка Станева Рангелова

**********

член

171700037

Маноле

Виктор Христов Плачков

**********

Член

171700008

Костиево

Александра Стоянова Машкунска

**********

Член

171700009

Костиево

Василка Рангелова Личева

**********

Член

171700018

Войводиново

Асен Емилов Михайлов

**********

член

171700035

Маноле

Арзу Велинова Раим

**********

член

171700029

Скутаре

Стоян Рашков Младенов

**********

Зам.-председател

171700003

Царацово

Павлина Стоянова Славова

**********

Зам.-председател

171700004

Бенковски

 Таня Андонова Хаджийска

**********

член

171700005

Бенковски

 Димитринка Георгиева Стойкова

**********

член

171700007

Радиново

Спас Калинов Йовчев

**********

член

171700010

Труд

Ивайло Сотиров Щерев

**********

секретар

171700016

Граф Игнатиево

Майкъл Любенов Бориспасов

**********

член

171700017

Граф Игнатиево

Иван Чавдаров Гендов

**********

Зам.-председател

171700020

Калековец

Лъчезар Антонов Тодоров

**********

член

171700021

Калековец

Асен Милков Хубенов

**********

член

171700032

Рогош

Иван Георгиев Карагьозов

**********

Зам.-председател

171700032

Рогош

Стефка Тодорова Петрова

**********

член

171700033

Рогош

Кристофър Стефанов Земярски

**********

член

171700034

Трилистник

Нели Златкова Кирилова

**********

член

171700035

Маноле

Ели Тодорова Аврамова

**********

Зам.-председател

171700037

Маноле

Благовеста Сотирова Чулевска

**********

секретар

171700037

Маноле

Дамянка Стоилова Звискова

**********

член

  1. АНУЛИРА издадените им удостоверения.

3.НАЗНАЧАВА за членове на СИК на в община „Марица” както следва:

№ на СИК

Населено място

Три имена на ОСВОБОЖДАВАНИЯ член

ЕГН

длъжност

171700040

Ясно поле

Иванка Запрянова Запрянова

**********

член

171700040

Ясно поле

Трифон Рангелов Иванов

**********

член

171700001

Царацово

Явор Емилов Юруков-Тоцини

**********

член

171700024

Желязно

Ивайло Димитров Андреев

**********

Председател

171700039

Манолско конаре

Жасмина Петкова Костова

**********

член

171700036

Маноле

Стефка Цанкова Мичкова

**********

председател

171700013

Труд

Митка Атанасова Янкова

**********

секретар

171700010

Труд

Ганка Георгиева Атанасова

**********

член

171700001

Царацово

Мария Стойчева Кръстева

**********

член

171700037

Маноле

Нермин Юсеин Мустафа

**********

Член

171700008

Костиево

Василка Рангелова Личева

**********

Член

171700009

Костиево

Александра Стоянова Машкунска

**********

Член

171700018

Войводиново

Фанка Стефанова Манолова

**********

член

171700035

Маноле

Фатма Айнур Раим

**********

член

171700029

Скутаре

Богдан Шибилев Йорданов

**********

Зам.-председател

171700003

Царацово

Станка Георгиева Вълчева

**********

Зам.-председател

171700004

Бенковски

Николай Красимиров Ламбрев

**********

член

171700005

Бенковски

Ардаш Оник Мелконян

**********

Член

171700007

Радиново

 Стефка Тодорова Петрова

**********

член

171700010

Труд

Иван Ивайлов Караджов

**********

секретар

171700016

Граф Игнатиево

Диана Стоева Шарлачка

**********

член

171700017

Граф Игнатиево

Атиа Фарид Абдо

**********

Зам.-председател

171700020

Калековец

Янка Данчева Иванова

**********

член

171700021

Калековец

Никола Миленов Владимиров

**********

член

171700032

Рогош

Зорница Атанасова Найденова

**********

Зам.-председател

171700032

Рогош

Виктория Николаева Минчева

**********

член

171700033

Рогош

Златина Борисова Куманова

**********

член

171700034

Трилистник

Делка Василева Вълкова

**********

член

171700035

Маноле

Стоянка Рангелова Аврамова

**********

Зам.-председател

171700037

Маноле

Юлияна Василева Гроздева

**********

секретар

171700037

Маноле

Асен Василев Василев

**********

член

4.ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК по т.3

5.Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

6.При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация

Настоящото решение може да бъде оспорено  пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 13.11.2021 в 18:08 часа

Свързани решения:

260-ПВР/НС/19.11.2021

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения