Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 198- ПВР/НС
Пловдив Област, 13.11.2021

ОТНОСНО: Промяна в съставите на СИК на територията на Община Садово при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Седемнадесети изборен район Пловдивски са назначени съставите на секционните избирателни комисии на територията на Община Кричим.

С писмо вх. № 438/09.11.2021 г. в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски е постъпило предложение от „ИБГНИ“, с които се предлага да бъдат извършени промени в поименния състав на секционните избирателни комисии на територията на Община Кричим.

Относно предложените за назначаване лица се констатира, че същите отговарят на изискванията на Изборен кодекс да бъдат назначени за членове на секционните избирателни комисии и нямат друго качество в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

 

Р Е Ш И:

 

1.ОСВОБОЖДАВА членове на СИК на територията на Община Садово, както следва:

 

№ сик

Име, презиме и фамилия
НА ОСВОБОДЕНИЯ

ЕГН  НА ОСВОБОДЕН

Длъжност

172800001

Йорданка Борисова Ранчева

Член

**********

172800002

Йорданка Янкова Стаматова

Член

**********

172800003

Цветана Тодорова Петрова

Член

**********

172800004

Леонид Христов Костадинов

Член

**********

172800005

Иван Бориславов Пейчев

Секретар

**********

172800006

Яна Иванова Димитрова

Председател

**********

172800006

Рая Станимирова Андонова

Член

**********

172800007

Йорданка Василева Давчева

Член

**********

172800008

Калина Димитрова Сотирова

Член

**********

172800008

Лилия Николова Рашкова

Член

**********

172800009

Марияна Спасова Димитрова

Зам. председател

**********

172800012

Мария Николова Тодорова

Член

**********

172800013

Милена Иванова Григорова

Член

**********

172800014

Евгения Дойчинова Диновска

Член

**********

172800015

Иван Стоянов Стоянов

Член

**********

172800015

Цветан Николов Кирчев

Член

**********

172800016

ИЛИАНА ВЕНКОВА ДИМОВА

Член

**********

172800017

Ваня Пенчева Велева

Член

**********

172800017

Венета Георгиева Ал-Дженаби

Член

**********

172800018

Весела Костадинова Добрева

Член

**********

172800019

Веселина Стефанова Ангелова

Член

**********

172800020

Росица Димитрова Вълчева

Член

**********

 

 1. АНУЛИРА издадените им удостоверения.
 2. НАЗНАЧАВА за членове на СИК на територията на община Садово, както следва:

№ сик

Име, презиме и фамилия
НА НАЗНАЧЕНИЯ

ЕГН
на НАЗНАЧЕН

Длъжност

172800001

Илиян Иванов Тянчев

Член

**********

172800002

Рени Филопова Желева

Член

**********

172800003

Атанас Иванов Бинев

Член

**********

172800004

Йордан Димитров Ангелов

Член

**********

172800005

Димитър Николов Върбанов

Секретар

**********

172800006

Мария Василева Стаменова

Председател

**********

172800006

Калина Димитрова Сотирова

Член

**********

172800007

Недялка Николова Атанасова

Член

**********

172800008

Рая Станимирова Андонова

Член

**********

172800008

Емануил Костадинов Ташев

Член

**********

172800009

Гертруд Димитрова Тодорова

Зам. председател

**********

172800012

Надежда Стоянова Ангелова

Член

**********

172800013

Катя Петрова Георгиева

Член

**********

172800014

Иван Янев Георгиев

Член

**********

172800015

Ваня Пенчева Велева

Член

**********

172800015

Тодорка Георгиева Костадинова

Член

**********

172800016

Ана Райкова Стаменова

Член

**********

172800017

Иван Стоянов Стоянов

Член

**********

172800017

Мартин Митков Радев

Член

**********

172800018

Мила Цветанова Стефанова

Член

**********

172800019

Мина Георгиева Каленикова

Член

**********

172800020

Евелина Асенова Каленикова

Член

**********

 

 1. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК по т.3

 

 1. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

 

 

 1. При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 13.11.2021 в 13:25 часа

Календар

Решения

 • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

 • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

 • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

  относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения