Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 201-НС
Пловдив Област, 13.11.2021

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници на кандидатите от кандидатска листа на КП „Продължаваме промяната” при произвеждане на изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г.

В Районна избирателна комисия 17 Пловдив област е постъпило Заявление с вх. № 6 от 12.11.2021 г. в 15:40 ч. (Приложение № 54-НС от изборните книжа), заведено във Входящия регистър на застъпниците и на заместващи застъпници за участие в изборите за Народно събрание  на 14 ноември 2021 г., подписано от Росен Добрев Костурков, в качеството си на упълномощен представител на  КП „Продължаваме промяната” за регистриране на застъпници на кандидатската листа.

Към заявлението са приложени следните документи: Списък с имената и ЕГН на 6(шест) броя застъпници на хартиен носител в един екземпляр, както и същият списък на технически носител в excel формат. Представени са и декларации от лицата, че отговарят на законовите изисквания да бъдат застъпници и че същите са съгласни да бъдат регистрирани като такива на кандидатите от кандидатската листа на КП „Продължаваме промяната”.

След служебна проверка от страна на РИК 17 Пловдив област се установи, че предложените лица не са регистрирани за застъпници на кандидатската листа на друга партия/коалиция и нямат друго качество в изборите, насрочени за 14 ноември 2021 година. Заявените данни са коректни и са налице условията предложените лица да бъдат регистрирани като застъпници.

С оглед горното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 15 и т. 16, във връзка с чл. 118, ал. 2 и чл. 122, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 707-ПВР/НС/31.05.2021 на Централната избирателна комисия,

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА 6 броя застъпници на кандидатската листа на КП „Продължаваме промяната” както следва:

Име

ЕГН

Весела Росенова Костуркова

**********

Нина Маркова Севова

**********

Алекзандър Николаев Бъчваров

**********

Весела Любенова Николова

**********

Латинка Илкова Димитрова

**********

Денка Димитрова Пищялова

**********

2. Издава удостоверения на регистрираните лица по т.1.

3. Публикува Списъка по т.1 в публичния регистър на застъпниците, при спазване изискванията за защита на личните данни.

  

Настоящото решение може да бъде оспорено  пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 13.11.2021 в 15:20 часа

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения