Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 202-ПВР/НС
Пловдив Област, 13.11.2021

ОТНОСНО: Определяне на мерки в изпълнение на оперативния план за организацията на работата на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски в деня на изборите

В изпълнение на оперативен план за организацията на работата в РИК 17 – Пловдив област  в деня на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.  и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 ИК, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски

РЕШИ:

Указва на областния управител-Пловдив и кметовете на общини на територията на  Пловдив област или на оправомощени от тях лица от областна/общинските администрации в деня на изборите – 14 ноември 2021 г., да създадат необходимата организация за събиране от СИК, обобщаване за района и съобщаване в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски на следната информация:

-   до 7:20 ч. – открит ли е изборният ден във всички секции, явили ли са се всички членове на СИК и налице ли е необходимият кворум за започване на дейността им, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се членове;

- в изборния ден общинските администрации събират информация от СИК за избирателната активност, като посочват броя на гласувалите избиратели. Информацията се събира от определено със заповед на кмета на общината лице, което обобщава събраната информация за общината и я изпраща едновременно на РИК и на областна администрация по електронна поща. Областна администрация Пловдив, обобщават справката за изборния район и я изпращат по електронната поща на РИК, ЦИК и Администрацията на Министерския съвет едновременно.

- В посочената по-горе информацията за броя на гласувалите избиратели се събира към 09:30 ч., 15:00 ч., 19:30 ч. и след обобщаването на информацията се изпраща на ЦИК не по-късно от 11:30 ч., съответно 16:30 ч., на имейл адрес [email protected]

- РИК въвежда данните за броя на гласувалите съответно до 11:00 ч. и 16:00 ч. в електронната платформа

– до 20:15 ч. – информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20:00 ч.

Препис от решението да се изпрати на кметовете на общини и на областна администрация за изпълнение.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 13.11.2021 в 14:49 часа

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения