Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 204-ПВР/НС
Пловдив Област, 13.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в община Раковски при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

С Решение № 106-ПВР/НС от 19.10.2021 год. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски са назначени съставите на секционните избирателни комисии в община Раковски. Състави на СИК са променени с Решение № 130- ПВР/НС от 8 ноември 2021 година.

С писмо вх. № 647 /13.11.2021г. в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски е постъпило заявление от секретаря на община Раковски, с което се иска да бъдат извършени промени в поименния състав на секционни избирателни комисии, предложени от упълномощени представители на следните партии и коалиции: „ Има такъв народ“,  „ГЕРБ-СДС“, „БСП за България“, „Демократична България-Обединение“, ДПС и „Изправи се БГ! Мутри вън“. При извършена проверка се установи, че предложителите разполагат с представителна власт по силата на пълномощно, представено по време на консултациите, проведените при кмета на общината за назначаване на съставите на СИК. Относно предложените за назначаване лица се констатира, че същите отговарят на изискванията на Изборен кодекс да бъдат назначени за членове на секционните избирателни комисии и нямат друго качество в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и  за народни представители, насрочени за 14 ноември 2021г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 и във връзка с т.1  на същия член от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА  следните членове на СИК в община Раковски както следва:

№ на СИК

Населено място

Три имена на ОСВОБОЖДАВАНИЯ член

ЕГН

длъжност

172500002

Раковски

Милена Маринова Котова

**********

Член

172500004

Раковски

Ана Милкова Шаркова

**********

Председател

172500016

Стряма

Анка Цочева Тимонова

**********

Секретар

172500016

Стряма

Гълъбина Рангелова Ванева

**********

Член

172500016

Стряма

Анна Асенова Витанова

**********

Член

172500017

Стряма

Ваня Иванова Карачанска

**********

Член

172500027

Чалъкови

Денка Костадинова Карталова

**********

Член

172500007

Раковски

Петя Генова Николова

**********

член

172500007

Раковски

Ивайло Милков Пачов

**********

Член

2. АНУЛИРА издадените им удостоверения.

3. НАЗНАЧАВА за членове на СИК на в община Раковски както следва:

№ на СИК

Населено място

Три имена на НАЗНАЧАВАНИЯ член

ЕГН

длъжност

172500002

Раковски

Михаела Младенова Кьолова

**********

Член

172500004

Раковски

Иванка Петрова Червенкина

**********

Председател

172500016

Стряма

Гълъбина Рангелова Ванева

**********

Секретар

172500016

Стряма

Тодор Димитров Балджийски

**********

Член

172500016

Стряма

Ваня Иванова Карачанска

**********

Член

172500017

Стряма

Анна Асенова Витанова

**********

Член

172500027

Чалъкови

Петя Василева Сахатчиева-Иронимова

**********

Член

172500007

Раковски

Станислава Недялкова Лукова

**********

член

172500007

Раковски

Екатерина Ангелова Пеева

**********

член

4. ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК по т.3

5. Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да бъде оспорено  пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 13.11.2021 в 17:17 часа

Свързани решения:

259-ПВР/НС/19.11.2021

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения