Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 205-ПВР/НС
Пловдив Област, 13.11.2021

ОТНОСНО: Промени в съставите на СИК в община Брезово при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г

С Решение № 107-ПВР/НС от 19.10.2021 год. на Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район Пловдивски са назначени съставите на секционните избирателни комисии в община Брезово. Състави на СИК са променени с Решение № 131- ПВР/НС от 8 ноември 2021 година.

С писмо вх. № 648/13.11.2021г. в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски е постъпило заявление от секретаря на община Брезово, с което се иска да бъдат извършени промени в поименния състав на секционни избирателни комисии, предложени от упълномощени представители на следните партии и коалиции: „ Има такъв народ“,  „ „БСП за България“, и „Демократична България-Обединение“. При извършена проверка се установи, че предложителите разполагат с представителна власт по силата на пълномощно, представено по време на консултациите, проведените при кмета на общината за назначаване на съставите на СИК. Относно предложените за назначаване лица се констатира, че същите отговарят на изискванията на Изборен кодекс да бъдат назначени за членове на секционните избирателни комисии и нямат друго качество в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и  за народни представители, насрочени за 14 ноември 2021г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т.5 и във връзка с т.1  на същия член от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район - Пловдивски

Р Е Ш И:

1. ОСВОБОЖДАВА  следните членове на СИК в община Брезово както следва:

№ на СИК

Населено място

Три имена на ОСВОБОЖДАВАНИЯ член

ЕГН

длъжност

170700014

Отец Кирилово

Василка Александрова Запрянова

**********

секретар

170700017

Стрелци

Петя Николова Петрова - Проданова

**********

секретар

170700011

Свежен

Незабравка Гинчева Гъркова

**********

Член

170700003

Брезово

Рангел Георгиев Рангелов

**********

Член

170700006

Тюркмен

Лиляна Йосифова Стефанова 

**********

Член

170700010

Бабек

Петко Стефанов Стефанов

**********

Секретар

170700013

Дрангово

Станка Илиева Чортева

**********

секретар

170700001

Брезово

Минка Бончева Раленекова

**********

Член

2. АНУЛИРА издадените им удостоверения.

3. НАЗНАЧАВА за членове на СИК на в община Брезово както следва:

№ на СИК

Населено място

Три имена на ОСВОБОЖДАВАНИЯ член

ЕГН

длъжност

170700014

Отец Кирилово

Куна Георгиева Колева

**********

секретар

170700017

Стрелци

Въльо Алексаандров Вълев

**********

секретар

170700011

Свежен

Аделина Недялкова Ангелова

**********

Член

170700003

Брезово

Мартин Георгиев Кубански

**********

Член

170700006

Тюркмен

Димо Петров Петров

**********

Член

170700010

Бабек

Иван Йосифов Гуджеров

**********

Секретар

170700013

Дрангово

Ана Данчева Патазова

**********

секретар

170700001

Брезово

Иванка Александрова Чонкова

**********

Член

 

4.ИЗДАВА удостоверения на назначените членове на СИК по т.3

5.Членовете на СИК при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

При изпълнение на функциите си членовете на СИК не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация

Настоящото решение може да бъде оспорено  пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 13.11.2021 в 17:28 часа

Свързани решения:

258-ПВР/НС/19.11.2021

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения