Районна избирателна комисия Пловдив Област


РЕШЕНИЕ
№ 222-ПВР/НС
Пловдив Област, 14.11.2021

ОТНОСНО: Постъпил сигнал от Златка Асенова Кичукова- упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – Пловдив Област, в Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

На 14.11.2021 г.. в 9:24 ч. на електронната поща на  Седемнадесети изборен район – Пловдивски е постъпил сигнал с вх. № 4/09.11.2021 год. от Златка Асенова Кичукова- упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – Пловдив Област, с който РИК 17 се уведомява, че „в секция № 35 в с. Дълбок Извор, Община Първомай, машината за гласуване не работи и изборния процес все още не е започнал“.

            В РИК – 17 е постъпил сигнал от СИК 172300035, с вх. № 689/14.11.2021 год., в 09,08 часа, с който сме уведомени, че СУМГ не може да продължи да работи – не работят бутоните на сензорния екран. Изпратен е и протокол за наличието на предпоставки по чл.269 от ИК.

            На основание гореизложеното, РИК-17 излезе със свое Решение № 221/14.11.2021 год., с което указва на СИК 172300035 да премине към гласуване с хартиени бюлетини.

             

         Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 20  от Изборния кодекс Районна избирателна комисия Седемнадесети изборен район – Пловдивски 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВА сигнал от Златка Асенова Кичукова- упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ – Пловдив Област, с вх. № 4/14.11.2021 год. без разглеждане, поради произнасяне по съществото на изнесеното в сигнала с Решение № 221/14.11.2021 год. на РИК-17.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Ваня Костадинова Костадинова

* Публикувано на 14.11.2021 в 10:10 часа

Календар

Решения

  • № 296-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Обявяване край на изборния ден при произвеждане на нов избор за президент и вицепрезидент на републиката – втори тур, на 21 ноември 2021 год.

  • № 295 -ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 171300004 в ИР 17

  • № 294-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Преустановяване на машинно гласуване по чл. 269 ИК в СИК 170100101 в ИР 17

всички решения